www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
czwartek, 06 sierpień 2020
 
 
BUDOWA SALI SPORTOWEJ


Otwarcie hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bobowie Drukuj E-mail
środa, 17 listopad 2010
W piątek 12 listopada 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie sali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Bobowie. Odbiór techniczny obiektu przeprowadzono 22 października 2010 r., czyli niewiele ponad 6 miesięcy od wejścia wykonawcy robót na plac budowy.

Czytaj całość...
 
Bobowo. Budowa hali: montaż paneli dachowych Drukuj E-mail
sobota, 11 wrzesień 2010
Od początku sierpnia trwają prace związane z montażem paneli dachowych w technologii ABM. Zakończenie montażu planowane jest w połowie września. Obecnie całość konstrukcji pokrycia dachowego jest zmontowana na budynku sali.
Czytaj całość...
 
Budowa sali sportowej w Bobowie idzie zgodnie z planem Drukuj E-mail
sobota, 10 lipiec 2010
Obecnie trwają intensywne prace związane z dokończeniem pokrycia dachu nad zapleczem socjalnym oraz pozostałe roboty murowe. Zakończono montaż elementów układu grzewczo-wentylacyjnego gruntowego wymiennika ciepła oraz wykonano podkłady betonowe pod posadzki w części socjalnej. Umocniono także częściowo skarpę od strony południowej.
Czytaj całość...
 
Budowa sali sportowej w Bobowie cd.. Drukuj E-mail
niedziela, 30 maj 2010
16 kwietnia 2010 r. komisja w składzie: przedstawiciele inwestora Wójt Gminy Bobowo Pan Mieczysław Płaczek oraz Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Bobowo Pani Sylwia Makiła wraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego Panem Ryszardem Tobolewskim, w obecności przedstawicieli wykonawcy robót Pana Stanisława Repińskiego, właściciela firmy i Andrzeja Domerackiego, kierownika budowy dokonali przekazania placu budowy sali sportowej w Bobowie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem robót pierwszą czynnością, do jakiej przystąpił wykonawca było przede wszystkim zabezpieczenie placu budowy oraz usunięcie wierzchniej warstwy gruntu. Następnie przystąpiono do dalszych prac związanych z usuwaniem gruntu pod budynek sali w celu ustalenia właściwego poziomu na potrzeby posadowienia pali fundamentowych oraz dalszych prac związanych fundamentowaniem. Łącznie wywieziono powyżej 5.000m3 gruntu.

Obecnie kończą się roboty fundamentowe i niedługo wykonawca przystąpi do realizacji robót murowych. Trwają jednocześnie prace przygotowawcze w zakresie montażu elementów układu grzewczo-wentylacyjnego gruntowego wymiennika ciepła.
Czytaj całość...
 
Wybór wykonawcy hali sportowej Drukuj E-mail
sobota, 10 kwiecień 2010
W dniu 7 kwietnia 2010 r. w obecności Wójta Gminy Bobowo Mieczysława Płaczek i Skarbnika Renaty Polaszek miało miejsce uroczyste podpisanie umowy na budowę sali sportowej w Bobowie z Zakładem Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński z Kościerzyny. Wykonawca został wybrany spośród ośmiu innych startujących w przetargu. Zgodnie z umową całość zadania musi on wykonać w terminie do 25 października 2010 r.
Inwestycja ta jest realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie stanowi 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
Czytaj całość...
 
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!