Grabowo na pocztówce
niedziela, 03 grudzień 2006
Grabowo przed wojną - jak mówią u Wojtasiów - było znacznie większą wsią niż obecnie. Zamieszkiwało ją ponad tysiąc osób. W centrum wsi, obok budynku, gdzie dzisiaj mieszka rodzina sołtysa Wojtasia, między tym budynkiem a szkołą, stała oberża. Tę oberżę oraz budynki szkoły  i kościoła pokazujemy tu na jednej pocztówce i w rozbiiciu na trzy obrazy.

 

Ze zbiorów pp. Wojtaś

Inne stare zdjęcia patrz na str. www.kociewiacy.pl / dział stare zdjęcia