Nieśmiertelna "Rzepka" Juliana Tuwima z okazji Dnia Kobiet w bobowskim GOK-u
piątek, 11 marzec 2016


Podczas obchodów Dnia Kobiet w Gminnym Domu Kultury najpierw występowały dzieci, a po nich ich rodzice, którzy wystawili nieśmiertelna "Rzepkę" Juliana Tuwima. Niżej fotoreportaż z tych występów. Fot. Tadeusz Majewski