www.mamboteam.com
GMINA CZARNA WODA  
czwartek, 29 październik 2020
 
 
Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie wspiera szkolnictwo zawodowe PDF Drukuj E-mail
środa, 02 sierpień 2017

Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie przyłączyło się do projektu „Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej”. Wspólnie z Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku będzie koordynatorem wizyt młodzieży ze szkół objętych wsparciem w wybranych zakładach produkcyjnych, m.in. STEICO w Czarnej Wodzie.Gdańsk Miastem Zawodowców - podniesienie jakości edukacji zawodowej” to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego w ramach działania 3.3. Edukacja zawodowa, regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół. Czteroletni projekt administrowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku, a uczestniczy w nim Centrum Rozwoju Talentów - pierwszy w Polsce ośrodek świadczący usługi z zakresu diagnostyki talentów. Projekt ma podnieść jakość kształcenia zawodowego oraz zwiększyć atrakcyjność i dostępność poradnictwa zawodowego w Gdańsku. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 2750 uczniów z kilkunastu szkół zawodowych, 159 nauczycieli i 8 instruktorów praktycznej nauki zawodu.

26 lipca w Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku odbyło się spotkanie przedstawicieli Centrum Rozwoju Talentów, Stowarzyszenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie oraz firmy STEICO, podczas którego ustalono, że w ramach projektu uczniowie - wraz z doradcami zawodowymi z Centrum Rozwoju Talentów - odwiedzą firmy: JAWOR, MET-LAK, TAMOL, STEICO Sp. z o.o. - zakład w Czarnej Wodzie, AKOMEX Sp. z o.o., ELMOT Sp. z o.o. i Cech Rzemiosł Różnych w Starogardzie Gdańskim. Wycieczki młodzieży do tych przedsiębiorstw rozpoczną się we wrześniu br.

- Stowarzyszenie Centrum Drewna w Czarnej Wodzie aktywnie wspiera inicjatywy mające na celu efektywną edukację zawodową młodzieży, dlatego włączyliśmy się również do projektu Gdańsk Miastem Zawodowców – wyjaśnia Iwona Grajewska, prezes Stowarzyszenia. – To bardzo ważne, aby młodzi ludzie oprócz wiedzy teoretycznej, jaką zapewniają im ich szkoły, mieli również dostęp do różnych form wsparcia zawodowego i mogli się przekonać, jakie są wymagania ich przyszłych potencjalnych pracodawców. Ułatwi im to podjęcie decyzji o wyborze ścieżki zawodowej i przygotowanie się do realiów współczesnego rynku pracy.

Centrum Rozwoju Talentów powstało w czerwcu 2016 roku z inicjatywy Rolanda Budnika, dyrektora Gdańskiego Urzędu Pracy. Zdecydował się on poszerzyć tradycyjną działalność urzędu, stawiając swojej instytucji za cel nie tylko wspieranie osób poszukujących pracy, ale również zapobieganie bezrobociu i wyrównanie luki kompetencyjnej absolwentów wychodzących na rynek pracy. Centrum Rozwoju Talentów, jako pierwszy w Polsce publiczny ośrodek świadczący usługi z zakresu diagnostyki talentów, stanowi wsparcie dla lokalnego rynku pracy, między innymi poprzez poradnictwo zawodowe, które jest oparte o wykorzystanie talentów i rozwijanie mocnych stron. Przedsięwzięcie to obsługiwane jest przez Gdański Urząd Pracy i moduł Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, wyodrębniony w ramach projektu RPO WP 2014-2020 obsługiwany przez CKZiU nr 1, funkcjonuje w ramach zintegrowanej przestrzeni i przy maksymalnie daleko posuniętej koordynacji działań mających na celu podniesienie jakości edukacji zawodowej.

Centrum prowadzi zajęcia warsztatowe dla młodzieży w zakresie poznania zawodów i zapotrzebowania na zawód, poznawania swoich mocnych i słabych stron, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, podejmowania decyzji, znalezienia własnej drogi zawodowej, komunikacji i asertywności. W ramach doradztwa indywidualnego dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych proponowany jest cykl spotkań z uczniem i rodzicem, na który składa się pogłębiony wywiad dotyczący osoby badanej, wykonanie testów badających zainteresowania i umiejętności danego ucznia oraz omówienie uzyskanych wyników oraz przekazanie wskazówek do rozwoju i dalszego działania.

- Ważnym działaniem warunkującym świadomość zawodową uczniów są wizyty u pracodawców – mówi Kariona Chamier-Ciemińska, kierownik Centrum Rozwoju Talentów i konsultant powiatowy ds. doradztwa zawodowego. - Dla uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych zdobycie pracy w konkretnym zawodzie staje się podstawowym celem w planowaniu działań. Spotkania z pracodawcami mają im to znacznie ułatwić. Ten bezpośredni kontakt z zawodem i informacje pozyskane od przedstawicieli firm konkretyzują wiedzę młodzieży o zawodzie. Młodzież dowiaduje się, gdzie dostanie pracę w wybranym zawodzie, jak wygląda profil stanowiska pracy, jaka jest kultura organizacyjna i polityka socjalna firmy. Aby młodzi ludzie mogli realizować swoje plany powinni te uwarunkowania dobrze poznać.


*****

Szkoły objęte wsparciem:

- Technikum nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
- Technikum nr 4 w Zespole Szkół Łączności
- Technikum nr 5 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Państwowych Szkołach Budownictwa
- Technikum nr 7 w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych
- Technikum nr 8 i Technikum nr 14 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
- Technikum nr 12 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 12 w Zespole Szkół Samochodowych
- Technikum nr 13 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 10 w Zespole Szkół Energetycznych
- Technikum nr 16 w Zespole Szkół Morskich
- Technikum nr 18 w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum


 
dalej »
 
Top! Top!