www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
piątek, 04 grudzień 2020
 
 
CIECIORKA. Kurs w zakresie obsługi kas fiskalnych... Drukuj E-mail
piątek, 05 październik 2012
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliskach we współpracy z Prywatnym Centrum Edukacyjnym „MARMOŁOWSKI” s.c. Alicja Marmołowska Ewa Marmołowska z Bytowa realizowało projekt pod nazwą „Wiara w sukces - kluczem do jego osiągnięcia”. Projekt był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjantami ostatecznymi projektu było 11 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach....


W ramach projektu  Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI” s.c. zrealizowało i przeprowadziło szkolenia w zakresie: warsztatów z psychologiem, warsztatów z pedagogiem, kursu obsługi kas fiskalnych oraz kursu obsługi komputera. Szkolenia odbywały się w świetlicy wiejskiej w Cieciorce. Uczestniczkom na czas trwania zajęć zapewniono susz konferencyjny, ciepły posiłek jednodaniowy, wyczerpujące materiały dydaktyczne i piśmiennicze.

Głównym celem warsztatów było udzielenie wsparcia psychologicznego oraz porad w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych, ważnych z punktu widzenia efektywności działania w życiu osobistym, rodzinny, społecznym i zawodnym. Kurs w zakresie obsługi kas fiskalnych miał na celu zapoznanie uczestniczek z budową i funkcjonowaniem kas fiskalnych, obsługą urządzeń fiskalnych oraz podstawowymi czynnościami wykonywanymi przez każdego sprzedawcę. Kurs podstawowej obsługi komputera ukierunkowany był na zdobycie przez uczestniczki podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania komputera, będących podstawą do dalszych poszukiwań na drodze samokształcenia.

Agnieszka Berent
foto - Przemysław Kostuch www.fotopomorze.pl 
wstecz   dalej »
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!