www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
czwartek, 21 styczeń 2021
 
 
KRZYSZTOF KOWALKOWSKI. Kaliskie Słoneczniki 2015 wręczone Drukuj E-mail
środa, 27 kwiecień 2016


Już po raz dwunasty zostały wręczone Honorowe Nagrody Wójta Gminy Kaliska Słoneczniki 2015. Gala wręczenia nagród odbyła się w sobotę 23 kwietnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach.
 Nagrody te przyznawane są za szczególne osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju i promocji gminy Kaliska. Tym razem jednak częściowej zmianie uległy kategorie, w których dotychczas przyznano nagrody. Nagrody za rok 2015 przyznano w następujących kategoriach: działalność społeczno-edukacyjna, działalność kulturalno-sportowa, przedsiębiorczość, inicjatywa roku oraz życzliwa dłoń. Tradycyjnie, przyznano także Nagrody HonoroweSłoneczniki za całokształt działalności na rzecz gminy.

Zgodnie z regulaminem, kandydatów do nagród zgłaszały zakłady pracy, gminne organizacje i instytucje oraz osoby indywidualne. Laureatów i osoby wyróżnione wybrała  kapituła powołana przez wójta gminy Kaliska - Sławomira Janickiego.

Zanim jednak o nagrodzonych, kilka zdań o samym spotkaniu, które prowadził Łukasz Rocławski ze Starogardu. Mieszkańców gminy i zaproszonych gości przywitał wójt Sławomir Janicki. Szczególnie gorąco powitał wicemarszałka województwa pomorskiego Krzysztofa Trawickiego, starostę starogardzkiego Leszka Burczyka, wiceprezesa Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców Elżbietę Rembiasz, zastępcę dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku Karola Markowskiego, dyrektora Banku Spółdzielczego w Skórczu Oddział w Zblewie Tadeusza Kaliszewskiego, przewodniczącego Rady Gminy Kaliska Zbigniewa Szarafina, proboszcza parafii Kaliska ks. Józefa Słupskiego oraz piszącego te słowa, autora monografii o Gminie Kaliska i wielu innych książek i artykułów o Kociewiu.
Przed przystąpieniem do uroczystości związanych z wręczeniem nagród zebranym zaprezentowano film zrealizowany przez multimedialny portal informacyjny 24.starogard.pl, przedstawiający najważniejsze wydarzenia w gminie Kaliska w 2015 roku. Należy też dodać, że oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół „Akord Kociewie” pod batutą Mirosława Cierpioła. W trakcie wręczania nagród dwukrotnie wystąpiły także uczennice ZSP Kaliska – Kinga Pliszka oraz Julia Groth przy akompaniamencie Katarzyny Eliasz.Powróćmy jednak do nagród, w kolejności ich przyznawania.


    Działalność społeczno-edukacyjna

Wyróżnienie przyznano pani Lucynie Kaweckiej za zaangażowanie w działalność Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach oraz w podziękowaniu za wkład społecznej pracy i poświęcony czas dla dobra mieszkańców gminy.

Nagrodę „Słonecznik 2015” otrzymali państwo Beata i Adam Lewandowscy za zaangażowanie w działalność oświatowo-wychowawczą na terenie gminy oraz w podziękowaniu za wkład pracy w realizację inicjatyw rozwijających gminną edukację.

    Działalność kulturalno-sportowa

Wyróżnienie specjalne otrzymała Drużyna KSWS VICTORIA Kaliska. Przyznano je w uznaniu za dwukrotne zdobycie Mistrzostwa Polski w turnieju halowej piłki nożnej klubów noszących nazwę „Victoria” oraz w podziękowaniu za promowanie gminy Kaliska.

Wyróżnienie otrzymało także Stowarzyszenie Kaliska Power Volleyball. Wyróżnienie to przyznano w uznaniu zaangażowania w propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnowanie sportowej pasji oraz w podziękowaniu za promowanie gminy Kaliska podczas turniejów i wydarzeń sportowych.

Nagrodę „Słonecznik 2015” w tej kategorii otrzymała Grupa RADOŚNI działająca przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Kaliskach. Nagrodę przyznano za zaangażowanie w realizację licznych, twórczych inicjatyw oraz w podziękowaniu za aktywny udział w życiu kulturalnym gminy, współpracę z organizacjami i jednostkami samorządowymi, a także za promocję gminy Kaliska.

    Przedsiębiorczość

W tej kategorii wyróżnienie otrzymał pan Wiesław Rożek, Usługi Stolarsko-Szklarskie, Kaliska. Wyróżnienie przyznano w uznaniu sukcesywnego rozwoju firmy, solidności w wykonaniu oferowanych produktów oraz w podziękowaniu za wspieranie akcji charytatywnych na terenie gminy.
Nagrodę specjalną w tej kategorii otrzymała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Masarnia w Kaliskach. Nagrodę przyznano w uznaniu dla blisko 70-letniej działalności Spółdzielni i utrzymywania na wysokim poziomie marki tradycyjnych produktów oraz w podziękowaniu za uczestnictwo w organizacji imprez i wydarzeń dla mieszkańców gminy.

Nagrodę „Słonecznik 2015” otrzymał pan Marcin Kamysz PPUH „KAMCAR” Zblewo filia w Kaliskach. Nagrodę przyznano w uznaniu dla sukcesywnego rozwoju firmy, oferującej klientom niezliczony asortyment towarów budowlanych oraz w podziękowaniu za wkład w poprawę estetyki Centrum Kalisk, a także za uczestnictwo w organizacji imprez i wydarzeń dla mieszkańców gminy.
    Inicjatywa roku

Wyróżnienie otrzymał Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach. Wyróżnienie przyznano w uznaniu dla zrealizowanego projektu „Dom Kultury + Kaliskie Inicjatywy Lokalne 2015” oraz w podziękowaniu za umożliwienie odkrywania talentów artystycznych mieszkańców gminy.

Nagrodę „Słonecznik 2015” w tej kategorii otrzymała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Nagrodę przyznano w podziękowaniu za doprowadzenie do zakończenia inicjatywy remontu skrzyżowania drogi krajowej nr 22 Frank - Kaliska i budowy ścieżki rowerowej na odcinku Dąbrowa – Piece oraz za sukcesywną poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy Kaliska.
    Życzliwa dłoń

Wyróżnienie otrzymała pani Janina Knitter. Przyznano je w uznaniu dla życzliwości, uprzejmości i niesłabnącego uśmiechu na twarzy oraz w podziękowaniu za okazywany optymizm, szczególnie w codziennej pracy.

Nagrodę „Słonecznik 2015”, w utworzonej w tym roku po raz pierwszy kategorii, wręczono pani Wiesławie Babińskiej w uznaniu dla indywidualnego podejścia do każdej osoby, uprzejmości, niesłabnącego uśmiechu na twarzy i profesjonalizmu oraz w podziękowaniu za okazywany optymizm i godną naśladowania postawę życiową.
    Słoneczniki honorowe

Nagrody Honorowe za całokształt działalności na rzecz gminy Kaliska otrzymali:

Pani Anna Kropidłowska w podziękowaniu za długoletnią, społeczną pracę na rzecz Stowarzyszenia Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości” w Kaliskach oraz w uznaniu za trud i zaangażowanie w działalność dla dobra osób niepełnosprawnych.
Pani Barbara Płonka w podziękowaniu za aktywność, solidność i społeczną pracę na rzecz Gminnego Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach oraz w uznaniu dla wieloletniego zaangażowania w życie społeczne i kulturalne gminy.
Pan Jan Radzewicz w podziękowaniu za wieloletni wkład w rozwój kultury na terenie gminy Kaliska, za podejmowane inicjatywy, współpracę z każdą grupą wiekową oraz za optymizm i dobro okazywane drugiemu człowiekowi.Uroczystości zakończyło zbiorowe zdjęcie wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych oraz piękny mini koncert wspomnianego wcześniej zespołu „Akord Kociewie” pod batutą Mirosława Cierpioła.
Więcej informacji o uroczystościach i najważniejszych wydarzeniach 2015 roku w Gminie Kaliska na stronie:

https://www.facebook.com/pages/Gmina-Kaliska/113334742181753?ref=ts&fref=ts


Krzysztof Kowalkowski

Zdjęcia: Jacek Żurawski, Krzysztof Kowalkowski, UG Kaliska

 
wstecz   dalej »
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!