www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
poniedziałek, 25 maj 2020
 
 

ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Plan Rozwoju Miejscowości

Spis treści:
 1. Charakterystyka miejscowości
 2. Kierunki rozwoju miejscowości
 3. Inwentaryzacja zasobów
 4. Mocne i słabe strony miejscowości
 5. Opis planowanego przedsięwzięcia
 6. Szacunkowy kosztorys
 7. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia
 
 1. Charakterystyka miejscowości

 2. Iwiczno - wieś sołecka powstała jeszcze w XIV stuleciu choć pierwsza wzmianka pochodzi z 1402 roku. Nazwa pochodzi bądź od słowa iwica – a jest to gatunek wierzby, względnie od nazwy rzeki Iwica. Pierwotna nazwa Iwiczna brzmiała Nowicz,Ywicz. Do Iwiczna administracyjnie należą wsie Łążek, Młyńsk oraz przysiółek Czechowo.
  Wieś zajmuje powierzchnię 742 ha, a zamieszkuje ją 321 mieszkańców. Jest miejscowością zwarto zabudowaną położona na południowy – wschód od drogi Nr.22 , 110 – 141 m. n.p.m. , nad jeziorami Iwiczek oraz Trzechowo o powierzchni 84,2 ha, długości 1525 metrów i maksymalnej głębokości 32 metry.
  Z obiektów historycznych na uwagę zasługuje gmach szkoły z 1878 roku z elementami budownictwa pruskiego XIX wieku. Na jej frontonie znajduje się popiersie Izydora Gulgowskiego – etnografa, twórcy Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich ,który urodził się 04.04.1874 roku w Iwicznie i tu się wychował. We wsi jest również figura przydrożna z XIX wieku. W 1913 roku wybudowano szosę Frank – Iwiczno. We wsi istniała cegielnia. W 1952 roku na Wdzie w Młyńsku wybudowano most drewniany ,w tymże samym roku wieś oraz osiedla zostały zelektryfikowane. W 1974 roku powstał park wiejski, którego inicjatorem i realizatorem był Józef Drews, kierownik szkoły i uniwersytetu ludowego.

   

 3. Kierunki rozwoju miejscowości


 4. Kierunki rozwoju miejscowości związane są z rolnictwem i z jego otoczeniem. Ze względu na atrakcyjne położenie nad jeziorami duży nacisk wieś będzie kładła na rozwój agroturystyki. W związku z tym, że nastąpi napływ turystów mieszkańcy skierują swoje działania w kierunku poprawy estetyzacji wsi poprzez budowę chodników i poprawę nawierzchni dróg już istniejących.
   
 5. Inwentaryzacja zasobów

 6. W 2002 roku wieś przystąpiła do projektu Pomorskiego Programu Odnowy Wsi pod nazwą “ Adaptacja budynku poszkolnego na Ośrodek Edukacyjno – Rekreacyjny. W ramach tego projektu zaadaptowano strych budynku na pomieszczenia użytkowe oraz zakupiono sprzęt komputerowy, sportowy, muzyczny. Doposażono obiekt w meble oraz wykonano ogrodzenie posesji. Istnieje tez punkt handlowy. Wieś posiada własne ujęcie wody oraz objęta jest programem segregacji śmieci. Istnieje stałe połączenie PKS. We wsi znajdują się 2 sklepy, lakiernictwo samochodowe, usługi tapicerskie. Istnieje asfaltowa droga łącząca wieś z jeziorem Trzechowo.
   

   
 7. Mocne i słabe i strony
Mocne strony
 • dobre połączenie z innymi wsiami i drogą krajową nr 22
 • blisko położone jezioro Trzechowo
 • kwatery agroturystyczne
 • rolniczy charakter wsi – możliwość zakupu zdrowej żywności
 • działająca zlewnia mleka
 • bliskość żeremi bobrów
Słabe strony
 • mało estetyczne obejścia
 • brak zaplecza kuchennego w świetlicy
 • brak małej gastronomii
 • mało urodzajne gleby
 • niski poziom wykształcenia
 1. Opis planowanego przedsięwzięcia
Tytuł projektu : “Zagospodarowanie placu zabaw.”
Plac zabaw usytuowany zostanie przy świetlicy wiejskiej w Iwicznie.
Wybudowane zostanie dojście od świetlicy do placu zabaw z kostki brukowej wraz z obrzeżami o długości 15 metrów. Na placu zostaną zamontowane następujące zabawki:
 • huśtawka duża dla dwóch osób
 • huśtawka mała
 • zjeżdżalnia
 • karuzela
 • piaskownica
Na obrzeżach placu zostaną zakupione i zamontowane stoliki i ławeczki wraz z drewnianą altanką. Na istniejącej skarpie zostanie nawieziony czarnoziem i posadzone krzewy iglaste. Planuje się również urządzić tam boisko do siatkówki plażowej.
 1. Szacunkowy kosztorys
projekt : “Zagospodarowanie placu zabaw.”
Zakupy
 1. Kostka brukowa 45m2 1280,00 zł
 2. Obrzeża 45 mb 320,00 zł
 3. Cement 1 t 350,00 zł
 4. Piaskownica 1 szt. 600,00 zł
 5. Altana drewniana 1 szt. 3200,00 zł
 6. Trawa 20 kg 300,00 zł
 7. Czarnoziem 550,00 zł
 8. Krzewy iglaste 70 szt. 1400,00 zł
 9. Kosze na śmieci 10 szt. 1300,00 zł
 10. Rury do siatki 2 szt. 200,00 zł
 11. Ławki 10 szt. 700,00 zł
 12. Ruszt do grilla 1 szt. 200,00 zł
 13. Karuzela 1 szt. 2300,00 zł
 14. Huśtawka mała 1 szt. 1000,00 zł
 15. Huśtawka duża 1 szt. 1300,00 zł
Razem 15000,00 zł
 1. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia
 
Poszczególne części realizowanego projektu Termin realizacji
1.Utwardzenie gruntu przed budynkiem
świetlicy wiejskiej o pow.40 m2 sierpień 2005 r.
2.Wykonanie i montaż karuzeli i huśtawek lipiec 2005 r.
3.Wykonanie i ustawienie altany drewnianej o pow.8 m2 lipiec 2005 r.
4.Zakup i montaż toalety i piaskownicy sierpień 2005 r.
5.Zakup krzewów i urządzenie zieleńca wrzesień 2005 r.

 
INNE DANE
DATA PUBLIKACJI: 2005-04-21 19:57:57
SERWIS: kaliska.kociewiacy.pl
UPIEA v. 0.7
© Piotr Madanecki 2006
 
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!