www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
niedziela, 12 lipiec 2020
 
 

ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Konkurs na Kierownika Ośodka Zdrowia

Wójt Gminy Kaliska ogłasza konkurs na stanowisko Menadżera Zdrowia - Kierownika Ośrodka Zdrowia w Kaliskach.

Wójt Gminy Kaliska ogłasza konkurs na stanowisko Menadżera Zdrowia - Kierownika Ośrodka Zdrowia w Kaliskach.

Szczegółowa specyfikacja konkursu, określająca wymagane kwalifikacje i oczekiwania od kandydata, oraz dodatkowe informacje związane z konkursem dostępne są w sekretariacie UG Kaliska , ul. Nowowiejska 2, w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Kaliska - Grażyna Żytkowiak, tel. 58-89-201 wew. 22 .

Pisemne zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Gminy Kaliska - ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska w oddzielnej zamkniętej kopercie z adnotacją " Konkurs na stanowisko Menadżera Zdrowia - Kierownika Ośrodka Zdrowia w Kaliskach" w terminie do dnia 30.06.2005 r. do godz. 15:00 bądź złożyć je osobiście w zamkniętej kopercie z powyższą adnotacją w Sekretariacie UG w terminie jw.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy wyłaniająca kandydata. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy na 5 dni przed planowaną rozmową. Zatrudnienia kandydata dokona Wójt Gminy , względnie powtórzy procedurę konkursową.

INNE DANE
DATA PUBLIKACJI: 2005-06-24 10:00:00
SERWIS: kaliska.kociewiacy.pl
UPIEA v. 0.7
© Piotr Madanecki 2006
 
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!