www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
czwartek, 28 styczeń 2021
 
 

ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Boipaliwa - konferencja

W środowe południe 5 października b.r. w GOK-u w Kaliskach odbyły się warsztaty wdrożeniowe dla gmin z cyklu „PPRZYJAZNE ENERGIE POMORZA”
 Konferencja ta odbyła się pod patronatem Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich,
patronat honorowy zaś objął Starosta Starogardzki P. Sławomir Neuman. Sponsorem strategicznym spotkania była: Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Gdańsku – Promotor Przyjaznej Energii.
W spotkaniu, którego tematem przewodnim był „Rozwój regionalny a bezpieczeństwo energetyczne gminy oparte na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i lokalnej kogeneracji” uczestniczyli m.in.: Błażej Konkol – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Brunon J. Grochal  – Kierownik Ośrodka Mechaniki Cieczy  Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Wojciech Kubicki – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Andrzej Grzyb – Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska Sejmiku Wojewódzkiego, Kazimierz Chyła – W-ce Starosta Starogardzki, Antoni Cywiński – Wójt Gminy Kaliska - gospodarz warsztatów oraz pracownicy naukowi, przedstawiciele samorządów lokalnych, projektanci i wykonawcy lokalnych źródeł energii i instalacji elektroenergetycznych oraz gazowych.

            W trakcie warsztatów prezentowano m. in. zamierzenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, perspektywy finansowania projektów z Unii Europejskiej w latach 2007-2013 ( w tym inne instrumenty finansowe), zamierzenia gminy Kaliska związane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lokalnej kogeneracji oraz  wdrożone już projekty w sąsiednich gminach.

Eksperci omawiali także jakie  korzyści wynikają  z odnawialnych źródeł energii (biopaliw). Wskazali m. in  na: 1) zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska (  palenie paliw odnawialnych nie przyczynia się do zwiększenia w atmosferze koncentracji cząsteczek CO<SUB>2</SUB>., a oprócz ograniczenia emisji CO<SUB>2</SUB>, biopaliwa przyczyniają się do znaczącego zmniejszenia emisji unijnych gazów pyłów szkodliwych dla człowieka), 2 )możliwość zagospodarowania użytków rolnych do produkcji biomasy (wydajność wysokokulturowych upraw może wynieść 15 ton suchej masy z hektara rocznie; zakładając o połowę mniejszą wydajność w ciągu roku, otrzymamy ok.100 GJ energii zawartej w paliwie – ilość potrzebna do ogrzania domu jednorodzinnego w ciągu roku; koszt takiej masy energetycznej wynosi ok. 1 tyś. złotych w skali kraju możliwe jest wykreowanie ponad 100 tyś. miejsc pracy przy produkcji biopaliw z upraw energetycznych!) i 3 ) rozwój technologii (duże moce kotłów, ich wysoka sprawność i automatyzacja).

Brunon  J. Grochal podsumowując konferencję powiedział, że „nauka pomoże, nauka chce robić to co jest potrzebne, co ma odbiorców”. Dodał również, że technologie energetyczne i nowe technologie są właściwym kierunkiem rozwoju w Polsce. Rozpocząć trzeba jednak od samorządów lokalnych...
 
Tomasz Zadurski, Patrycja Bławat
INNE DANE
DATA PUBLIKACJI: 2005-10-11 09:52:13
SERWIS: kaliska.kociewiacy.pl
UPIEA v. 0.7
© Piotr Madanecki 2006
 
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!