www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
wtorek, 01 grudzień 2020
 
 

ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Pieniądze z SAPRD

Szansa na milion
Gmina Lubichowo – podobnie jak wszystkie inne gminy – złożył
a wniosek o dofinansowanie z programu SAPRD na konkretne zadanie inwestycyjne. W gminie tym zadaniem jest dokończenie kanalizacji sanitarnej w samym Lubichowie. Inwestycja ma być realizowana dwa lata (2004/05). Dofinansowanie to potężna kwota - ponad 1 milion złotych. Szanse na jej uzyskanie są, ale nie stuprocentowe...

Kilka dni temu w Lubichowie odbyła się wizytacja przedstawiciela Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i wniosek został przyjęty. Władze gminy teraz oczekują na werdykt, a ten zależy od miejsca, jakie gmina zajmie w specjalnym rankingu Agencji.

Na to miejsce ma wpływ kilka czynników. Po złożeniu wniosku fachowcy z Agencji oceniają efektywność ekonomiczną i ekologiczną planowanego zadania, zakres zadania, a w przypadku budowy kanalizacji wskaźnik ilości przyłączy (im więcej przyłączy na krótkim odcinku kolektora, tym lepiej - tu gmina powinna otrzymać dużo punktów). Jednym z kryteriów jest również tak zwany dochód podatkowy na jednego mieszkańca (im mniejszy, czyli im gmina jest biedniejsza, tym lepiej!), stopa bezrobocia, no i – co bardzo istotne – czy inwestycja ma być realizowana na terenie obszarów chronionych, np. na obszarze parku chronionego.

-
Niestety - z goryczą mówią w Urzędzie Gminy - my tutaj punktów nie „złapiemy”, bo choć nasza gmina w 60 procentach leży na terenie krajobrazu chronionego, to samo Lubichowo, które jest objęte tym zadaniem, się w tym terenie nie mieści. Nikogo nie da się tu przekonać, bo to kryterium bada się automatycznie. Po prostu nakłada się mapę krajobrazu chronionego na mapę geodezyjną i wszystko widać. Sąsiedzi tutaj mają przewagę. Osieczna jako cała leży na obszarze chronionym, Osiek również.

Oczywiście nie należy im tego zazdrościć, ale takie automatyczne działanie powoduje, że nie uwzględnia się Lubichowa jako siedziby gminy turystycznej, zaplecza obszaru chronionego, silnie oddziaływującego na ten teren.

Po uzyskaniu danych Agencja podlicza punkty przyznane według wyżej wymienionych kryteriów i sporządza wojewódzki ranking. Jedynie część wniosków, ta, która znajdzie się w górnej części rankingu, zostanie uwzględniona. Czyli tylko część wnioskodawców ma szansę dostać przedakcesyjne pieniądze z Unii Europejskiej, 50 procent już zainwestowanych lub posiadanych przez gminę środków.

W przypadku gminy Lubichowo idzie o kwotę niebagatelną, bo o ponad 1 milion zł. Koszt całej inwestycji – zakończenia kanalizacji Lubichowa - wynosi ponad 2 miliony złotych.

Jeżeli tak się stanie, to Lubichowo – jako pierwsza stolica gminy w powiecie – będzie w 2006 roku całkowicie skanalizowana.

(wk)

INNE DANE
DATA PUBLIKACJI: 2004-02-17 23:48:41
SERWIS: lubichowo.kociewiacy.pl
UPIEA v. 0.7
© Piotr Madanecki 2006
 
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!