www.mamboteam.com
 
piątek, 22 styczeń 2021
 
 
Zaproszenie na XXXIV sesję V kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach Drukuj E-mail
sobota, 23 maj 2009

Z a p r o s z e n i e

Zapraszam na dzień 28 maja 2009 roku godz.12,00 ( sala posiedzeń Urzędu Miejskiego ) na XXXIV sesję V kadencji Rady Miejskiej w Skarszewach z proponowanym porządkiem obrad :


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ustalenie porządku obrad .

3. Dyskusja na temat „ Polityka Państwa wobec samorządu „ z udziałem Pana

SŁAWOMIRA NEUMANNA Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej .

4 . Odpowiedzi na interpelacje i wnioski zgłaszane na poprzednich sesjach.

5. .Zatwierdzenie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady

  1. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym .

  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, wydanych decyzji, zarządzeń itp.

  3. Informacja Burmistrza z realizacji wniosków zgłoszonych na komisjach Rady Miejskiej.

  4. Interpelacje i zapytania radnych.

  5. Zapytania sołtysów.

  6. Przedstawienie Informacji :

a) z planowanych remontów i napraw dróg gminnych w 2009 roku .

b) ocena przygotowania placów zabaw dla dzieci oraz obiektów sportowych do lata 2009.

  1. ocena sprawności wysypiska śmieci w Skarszewach wraz z przedstawieniem zaawansowania prac nad utworzeniem wysypiska „Stary Las” .

  1. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok ,

b) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację inwestycji ,

- opinia komisji Rozw.Gosp.i Budżetu .

13. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie uchylenia uchwał dotyczących zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz

odpłatności za posiłki ,

b) w sprawie wprowadzenia zamian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w

Skarszewach ,

- opinia komisji Oświaty, Zdrowia i Rozwoju Społecznego .

14. Podjęcie uchwał :

a) w sprawie nabycia nieruchomości kolejowych,

b) w sprawie ustalenia wysokości wskaźników procentowych określających granicę

pokrycia przez Gminę wydatków ponoszonych na lokale mieszkalne .

c) w sprawie utworzenia użytku ekologicznego

- opinia komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska ,Promocji i Przedsiębiorczości.

15. Wolne wnioski .

16. Sprawy różne .

17. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej .


Przewodniczący

Rady Miejskiej w Skarszewach

ANDRZEJ FLIS 
wstecz   dalej »
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!