Urząd Miejski Skarszewy. „Dobre Rządzenie”
poniedziałek, 30 marzec 2009
Urząd Miejski w Skarszewach przyjął wyzwanie, jakim jest nauka języków obcych przez pracowników jednostki. W ramach V priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Dobre Rządzenie - 10 pracowników Urzędu rozpoczęło w dniu 18 marca tego roku bezpłatny kurs języka niemieckiego w administracji samorządowej.

 

 


Kurs przeprowadzany będzie na terenie Urzędu w godz. popołudniowych dwa razy w tygodniu po 4 godz. lekcyjne (łącznie 120 godz.). Szkolenie przeprowadzane jest w ramach projektu „Akademia Samorządowca” realizowanego przez Akademię Kształcenia Zawodowego Sp. z o.o. z Gdańska. Projekt polega na wsparciu dla kadr urzędów jest w postaci podnoszenia ich kompetencji przez szkolenia językowe. Uczestnicy szkolenia zostali wyposażeni we wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe. Na wrzesień zaplanowane jest analogiczne szkolenie dla 10 kolejnych pracowników, tym razem z języka angielskiego w administracji samorządowej.

(bzyk)


Uczestnicy kursu podczas nauki języka niemieckiego – wykładowca Karol Gołąbek