GODZISZEWO - STANISŁAWIE. Umowa dotycząca rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 podpisana!
sobota, 21 styczeń 2017


20 stycznia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Gdańsku oraz konsorcjum firm: TRAKCJA PRKiI S.A. i Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo – węzeł autostrady A1 Stanisławie.  Inwestycja ucieszy zarówno kierowców, jak i pieszych, dla których wybudowane zostaną m.in. chodniki oraz ciągi pieszo-rowerowe.
 
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 to kolejna inwestycja w tym rejonie usprawniająca komunikację drogową w kierunku autostrady A1 oraz poprawiająca komfort oraz bezpieczeństwo kierowców i pieszych.

– Przygotowując się do realizacji inwestycji, jaką jest przebudowa drogi wojewódzkiej, oprócz potrzeb kierowców, dostrzegamy również potrzeby mieszkańców poszczególnych miejscowości, przez które przebiega nasza droga – mówi Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego. – Standardem stało się, że zmienia się jej sąsiedztwo, budowane są chodniki, zatoczki autobusowe oraz, co ważne, bezpieczne przejścia przez jezdnie z wysepką pomiędzy jezdniami, co zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo pieszych.

Przebudowa obejmuje odcinek drogi o długości ok. 9,4 km wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 222 w miejscowości Godziszewo. Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Planowany zakres robót:
- rozbudowa drogi wojewódzkiej do parametrów klasy G,
- poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m z umocnionymi poboczami gruntowymi,
- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś,
- przebudowa skrzyżowań z drogami poprzecznymi, w tym z drogą wojewódzką nr 222,
- budowa lub przebudowa obiektów inżynierskich, w tym przepustów i konstrukcji mostowych,
- wykonanie elementów uspokojenia ruchu drogowego, w tym azyli i wysepek przejść dla pieszych,
- przebudowa lub budowa zatok autobusowych,
- przebudowa lub budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie miejscowości,
- przebudowa lub budowa oświetlenia drogowego na terenach zabudowanych oraz w miejscach wymaganych przepisami (w rejonie dojścia do zatok autobusowych itd.),

Wartość umowy podpisanej z wykonawcą robót wynosi 24,9 mln zł. 85 proc. tej kwoty zostanie dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9. Mobilność, Działania 9.3. Regionalna infrastruktury drogowa.

Zadanie objęte umową zlokalizowane jest na terenie gmin: Skarszewy i Tczew. Termin zakończenia robót to 27 sierpnia 2018 roku.


 
Na zdjęciu, od lewej: Grzegorz Stachowiak, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Anna Bystry, z-ca dyrektora regionu Trakcja PRKiI S.A. oraz Ryszard Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.