STAROGARD GDAŃSKI - ZAPROSZENIE NA DEBATĘ W SKARSZEWACH
wtorek, 21 luty 2017


Kierownik Posterunku Policji w Skarszewach przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim oraz Burmistrz Skarszew zapraszają mieszkańców Skarszew na ewaluacyjną debatę społeczną.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 roku (wtorek) o godz. 14:30 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarszewach przy ul. Kościerskiej 2. Będzie to debata ewaluacyjna, w trakcie której omówiona zostanie realizacja wniosków zgłoszonych przez uczestników zeszłorocznej debaty.

Ideą organizowanych debat jest zdiagnozowanie realnych oczekiwań społecznych wobec spraw bezpieczeństwa, włączenie środowiska lokalnego do wypracowania propozycji zwiększających poprawę bezpieczeństwa oraz wspólne wypracowanie rozwiązań problemów uciążliwych dla lokalnej społeczności. Cykliczność tych spotkań umożliwia weryfikację i ocenę zgłaszanych przez uczestników zagrożeń oraz omówienie przeprowadzonych przez funkcjonariuszy czynności mających na celu poprawę bezpieczeństwa.

Organizatorzy serdecznie zapraszają na debatę osoby, które chciałyby przekazać swoje propozycje lub uwagi mogące mieć wpływ na poprawę poczucia bezpieczeństwa w mieście.

 
 

asp. sztab. Marcin Kunka  Oficer prasowy  KPP w Starogardzie Gdańskim  tel. 58 737 02 33   www.starogardgdanski.policja.gov.pl  BIP KPP Starogard Gd.