WERSJA ARCHIWALNA SERWISU - KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZOBACZYĆ WESJĘ AKTUALNĄ
Witamy na stronie Gmina Skórcz

Gmina Skórcz

Portal Wirtualne Kociewie
  Gmina
  Miejscowości
    Wszystkie
    Barłożno
    Czarnylas
    Gmina Skórcz
    Mirotki
    Miryce
    Pączewo
    Ryzowie
    Wielbrandowo
    Wielki Bukowiec
    Wolental
  Menu główne
   Główna
   Wiadomości

   Archiwum
   News
   Zarekomenduj nas
   Szukaj
   Tematy
   Top Lista
   Linki
   Wersje do druku
   Biorytmy
  Zobacz również
Pomorzanka na sprzedaż
Gminna Spółdzielnia w Skórczu sprzeda lub wydzierżawi czynną rozlewnię wody mineralnej “Pomorzanka”. ... :: więcej

Konkurs "Nasza wieś - naszą szansą"
Szanowni Państwo,Fundacja Wspomagania Wsi we współpracy z Bankiem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych ogłaszają kolejny konkurs grantowy realizowany we wsiach i miastec ... :: więcej

DWOREK NA SPRZEDAŻ !
"Dwo ... :: więcej

  Kto jest online
Jest
3 gości i
0 użytkowników online

Jesteś niezalogowany. Możesz się zalogować, lub zarejestrować klikając tutaj.

  Login
 Nazwa użytkownika
 Hasło
 Zapamiętaj mnie

Jeszcze nie masz u nas konta? Możesz je założyć.
    Główna »  Gmina Skórcz  Szukaj  
 OGŁOSZENIE O KONKURSIE    Artykuły
WÓJT GMINY SKÓRCZ
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA :
ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W PĄCZEWIE
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELKIM BUKOWCU
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MIROTKACH
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Ks. senatora Feliksa Bolta w BARŁOŻNIE.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1.Jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, który:
1)Ukończył studia wyższe lub studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej,
2)Ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3)Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4)W okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał, co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
5)Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanych pracy na stanowisku kierowniczym,
6)Nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz. 1112 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
7)Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
8)Nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowanymi środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. p finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, póz. 148 z póź. zmianami).
Stanowisko dyrektora szkoły może być powierzone również nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, który ukończył studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-8. Stanowisko dyrektora szkoły może być powierzone również nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu zatrudnionemu na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych oraz nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu urlopowanemu lub zwolnionemu z obowiązków świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o obowiązkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, póz. 854 z późn. zmianami) spełniającemu wymagania określone w ust. 1 z wyjątkiem pkt 4.
2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły podstawowej,
2)Życiorys wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego,
3)Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,
4)Dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
5)Ocenę pracy, o której mowa w ust 1 pkt 4,
6)Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7)Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
8)Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
9)Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
10)Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, póz. 926 z póź. zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem Konkurs na stanowisko dyrektora należy wpisać jakiej szkoły Szkoły w terminie do 26.05.2006 do godz. 15:00 na adres :
Urząd Gminy Skórcz, ul. Dworcowa 6 83-220 Skórcz lub osobiście w sekretariacie Urzędu w godzinach od 8:00 do 15:00.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Skórcz .
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Osoba do kontaktu: Pan Andrzej Gapa tel: (58) 582 46 07
Wójt Gminy
Erwin Makiła
Wysłany przez kociewiak opublikowano środa, 26 kwiecień, 2006 - 14:21
 Wyślij ten artykuł do przyjaciela   Strona do wydruku    Artykuły  


OGŁOSZENIE O KONKURSIE | Zaloguj/Zarejestruj się | 0 Komentarzy
Komentarze są własnością nadsyłającego. Nie odpowiadamy za ich treść.
 BiP

 ZDROWIE

 TURYSTYKA
 OFERTY REGIONU
“Polpharma” - Ośrodek Wypoczynkowy. Okazja!
Turnus taniej o 200 złotych ... :: więcej
Ocypel, Trzechowo - atrakcyjna oferta!
Atrakcyjnie nieruchomości na sprzedaż!... :: więcej
Wynajmę lokal
Lokal pod działalność handlowo-usługową o powierzchni 350 metrów kwadratowych... :: więcej
Wójt Gminy Kaliska ogłasza konkurs na stanowisko Menadżera Zdrowia - Kierownika Ośrodka Zdrowia w Kaliskach, na stanowisko Inspektora ds. projektów realizacyjnych i promocji gminy oraz na.... :: więcej

 REKLAMA

Kliknij

 Poprzednie artykuły
Piątek, marzec 31
·Przed budowa autostrady
środa, marzec 22
·Powiatowy Turniej KGW
Czwartek, marzec 16
·Jubileusz
Wtorek, marzec 14
·Pocztówka z początku XX w.
Poniedziałek, marzec 06
·WÓJT GMINY SKÓRCZ zaprasza
środa, marzec 01
·Ogłoszenie
Wtorek, luty 28
·RADNI III KADENCJI
Poniedziałek, luty 27
·Praca ewentualnie dla "mrówek"
Czwartek, luty 23
·ARCHIWALNE. Własny kąt
Wtorek, luty 21
·ARCHIWALNE. Tury drugiej tury
 Starsze artykuły


Copyright © 2003 - 2005 Media-Kociewiak
Teksty i zdjęcia prosimy przysyłać na adres - portal@kociewiacy.pl | Reklama
Webmaster - PioFal