www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
środa, 28 październik 2020
 
 

ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Pączewo -historia

Pączewo – to stara wieś włościańska leżąca przy trakcie łączącym Skórcz ze Starogardem.

 Prawdopodobnie nazwę wsi utworzono od imienia mieszkającego tu Pączka. Pierwsza wzmianka o Pączewie pochodzi z roku 1341. Tutejsza parafia utworzona została prawdopodobnie jeszcze za panowania Mściwoja II. Zresztą nieduży gotycki kościółek z XIV wieku stanowi najciekawszy obiekt niewielkiej obecnie wsi. Orientowaną świątynię pw. Zwiastowania NMP wzniesiono z kamieni polnych i cegieł, podobnie jak kościół w Skórczu, około połowy XIV wieku. Przysadzista czterokondygnacyjna wieża z renesansowymi szczytami powstała w XVII wieku, a jej fundatorem był podobno bogaty, miejscowy chłop, wyniesiony później przez króla Jana Kazimierza do stanu szlacheckiego, Podczas restauracji kościoła w roku 1913 powiększono pochodzące także z XVII wieku kaplice boczne. Z wyposażenia warto zwrócić uwagę na barokowy ołtarz główny z kurdybanami oraz rokokowe ołtarze boczne i ambonę.

INNE DANE
DATA PUBLIKACJI: 2004-05-13 09:51:11
SERWIS: gminaskorcz.kociewiacy.pl
UPIEA v. 0.7
© Piotr Madanecki 2006
 
REKLAMA 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!