www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
wtorek, 20 październik 2020
 
 
O KOLEJNYM SUKCESIE PARAFII PĄCZEWO Drukuj E-mail
poniedziałek, 07 marzec 2011


W  sierpniu 2010 r. informowaliśmy, że parafia Pączewo otrzymała unijne dofinansowania projektu "Prace konserwatorskie i restauracyjne Kościoła p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pączewie" w wysokości 258 152,72 zł.  Ta kwota przeznaczona została na roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji drewnianej dachu pączewskiego kościoła i zakrystii. Prace w tym zakresie już ukończono.

 
Z dumą informujemy, że nasza parafia odniosła następny sukces.  14 listopada 2010 roku rozstrzygnięto kolejny konkurs wniosków  złożonych  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie "Odnowa i rozwój wsi".  Parafia Pączewo złożyła aplikację o dofinansowanie kolejnych prac konserwatorskich i restauracyjnych naszej świątyni. Tym razem zakres przedsięwzięcia obejmuje  "Wykonanie izolacji pionowej fundamentów",  co zabezpieczy obiekt przed destrukcyjnym wpływem wilgoci i stworzy warunki do dalszego prowadzenia prac przy naprawie i renowacji ścian zewnętrznych kościoła. Również tym razem otrzymaliśmy akceptację! Kwota dofinansowania to 84 247 zł, co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych.  Całkowita wartość projektu to 120 140,48 zł. Podobnie jak poprzednio transze będą wypłacane dopiero po wykonaniu kolejnych etapów prac.
 
29 listopada 2010 r. w budynku Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance w Gdańsku odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie. Nasza umowa była podpisywana jako druga z ponad stu. W imieniu parafii Pączewo podpisał ją Ksiądz Proboszcz Ireneusz Nowak, w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Na uroczystości była obecna również pani Anna Wysocka, która wraz z Księdzem Proboszczem włożyła olbrzymią pracę w przygotowanie i złożenie wniosku.

Podczas uroczystości Marszałek Województwa Pomorskiego wyróżnił naszą parafię zauważając publicznie, że w krótkim czasie otrzymała ona drugie dofinansowanie, co świadczy o aktywnym, świadomym i efektywnym działaniu mającym na celu wykorzystywanie okazji do wykorzystania ofert pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Rad byłby zapoznać się z naszą małą społecznością i podejmowanymi działaniami i bliżej. W odpowiedzi na to Ks. Proboszcz zaprosił Pana Marszałka do naszej parafii.
Barbara Dembek-Bochniak
 
wstecz   dalej »
REKLAMA 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!