www.mamboteam.com
 
wtorek, 26 styczeń 2021
 
 
POLEMIKI, KONFLIKTY. Mieszkańcy chcą 8-klasowych szkół w Mirotkach i Barłożnie Drukuj E-mail
poniedziałek, 06 marzec 2017
Witam
Szanowni Państwo.
W związku z wprowadzaną w naszym kraju reforma oświaty w naszej Gminie Skórcz powstał problem, a wręcz nawet konflikt interesów. Mieszkańcy chcą, aby w dotychczasowych szkołach 6-klasowych w Mirotkach i Wielkim Bukowcu były szkoły 8-klasowe. Jednakże Wójt i Radni na ostatniej sesji Rady Gminy 16.12..2017r. uchwalili projekt uchwały, zgodnie z którym wszystkie dzieci z całej gminy będą do klas 7 i 8 uczęszczać do szkoły w Pączewie. Mimo iż takie działanie jest zgodne z ustawą, uważamy że jest krzywdzące dla naszych dzieci. Chcemy, aby uczyły się w klasach liczących kilkanaście uczniów, w znanym otoczeniu i ze znanymi sobie nauczycielami, w tej samej grupie rówieśników, aby było jak najmniej dzieci dowożonych, a jeśli już to na krótkich trasach - czyli dokładnie tak, jak mówi ustawa.
Mamy sporo innych argumentów, które przedstawiliśmy Wójtowi oraz Radnym i posłom w listach, których treść znajduje się w załącznikach do tego maila, pod którymi podpisali się wszyscy mieszkańcy Gminy popierający nasze stanowisko (łącznie ponad 500 podpisów na listach złożonych u wójta).
Nasze argumenty niestety zostały odrzucone. Radni, mimo iż wybrani przez swoich wyborców, nie głosowali zgodnie z wolą mieszkańców. Wójt napisał list wyjaśniający w tej sprawie, który można przeczytać tutaj: http://www.gminaskorcz.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=1804 
Prosimy o zapoznanie się ze sprawą i nagłośnienie jej, bo tylko taka droga została nam już, aby walczyć o dobro naszych dzieci.
Z poważaniem
Mieszkańcy Gminy Skórcz popierający powyższe stanowisko.

PS. W załączniku list wszystkich mieszkańców do wójta, list wszystkich mieszkańców do posłów, list mieszkańców obwodu szkolnego Wielki Bukowiec do posłów wyjaśniający sytuację tejże szkoły.


Rada Rodziców Wielki Bukowiec, 27.02.2017r.
przy PSP w Wielkim Bukowcu

Gmina Skórcz

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Sz.P. Poseł ……………………


Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Wielkim Bukowcu zwraca się
do Pana z prośbą o pomoc w dążeniach do utworzenia w naszej szkole oddziałów klas VII
i VIII. Nie zgadzamy się z decyzją podjętą przez Radnych Gminy Skórcz w tej sprawie.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – wyraźnie mówi, że wprowadzana obecnie w życie reforma edukacji w naszym kraju przekształca dotychczasowe 6-letnie szkoły podstawowe w 8-letnie szkoły podstawowe i ma na celu tworzenie małych klas, zmniejszenie liczby dzieci dowożonych do szkół, wydłużenie okresu kształcenia i wychowania w jednej szkole, w tej samej grupie rówieśniczej, w znajomym otoczeniu, które przekazuje cenne wartości, dobrą kulturę i tradycje. Uważamy, że nasza szkoła spełnia te wszystkie warunki i ma także inne atuty, które są dodatkowym argumentem stanowiącym podstawę do utworzenia klasy VII i VIII. Nasza szkoła wymaga przeorganizowania ze względu na konieczność utworzenia dodatkowego wejścia ewakuacyjnego dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. Po przeprowadzaniu tych działań zyska wolne sale, które dodatkowo zwiększą potencjał budynku. Mamy też do zagospodarowania cały strych, gdzie również można przygotować sale lekcyjne.

Pani Minister Anna Zalewska w swoich wypowiedziach prosiła, aby samorządy podejmowały decyzje przychylne woli rodziców. Tymczasem nasz Wójt p. Sławomir Czechowski oraz Rada Gminy Skórcz zdecydowały na ostatniej sesji dnia 16 lutego 2017 r., że dzieci z naszej szkoły do klas: VII i VIII będą dojeżdżały do Pączewa. Zdaniem Radnych utworzenie dodatkowych klas w szkole w Wielkim Bukowcu spowodowałoby zbyt mocne nadszarpnięcie budżetu. Radni argumentowali swoje stanowisko czynnikami finansowymi. Uważają, że pieniądze są bardziej potrzebne na remonty dróg niż np. na dodatkowe etaty nauczycieli. Jest to kolejny przykład działań wbrew temu, co mówi ustawa. Jako rodzice poczuliśmy, że nasze dzieci są przeliczane na złotówki. W szkole w Pączewie dzieci będą uczęszczać do klas liczących około 25 uczniów lub więcej. W Wielkim Bukowcu klasy mają po kilkanaścioro uczniów. W związku z tym nauczyciele mają większe możliwości indywidualnego podejścia do uczniów, uczenia i wychowywania naszych dzieci, co owocuje dobrymi wynikami nauczania i zachowania. Inną sprawą jest długi czas oczekiwania uczniów Zespołu Szkół w Pączewie na odwóz do domu bądź poranne czekanie na zajęcia lekcyjne. Uczniowie około 2 godzin dziennie czekają czy to na odwóz do domu, czy to na lekcje. Mogłyby w tym czasie już odpoczywać w domach lub poświęcać czas na naukę. Uważamy, że działania Radnych i Wójta są niewłaściwe. Walczymy o dobro i dobre warunki nauczania naszych dzieci, a tymczasem nasze argumenty zostały w całości odrzucone, chociaż zebraliśmy ponad 200 podpisów, w tym większości rodziców.

Prosimy o przychylność i pomoc w rozwiązaniu tej sprawy na korzyść dzieci
i rodziców.

Z upoważnienia Rady Rodziców
Anna Szweda

Barbara Kreja


Adres mailowy:
Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


Sz. P. Poseł …………………Szanowny Panie Pośle.


Bardzo cieszy nas wprowadzana przez Rząd Prawa i Sprawiedliwości reforma edukacji narodowej, ponieważ mieliśmy nadzieję, że nie tylko zmniejszy się liczba egzaminów, przez które w obecnym systemie przechodzą dzieci, ale także będą one mogły uczęszczać do szkół podstawowych w swoich miejscowościach lub ewentualnie w sąsiednich. W przypadku gminy Skórcz (pow. Starogardzki) tak może się nie stać, ponieważ wójt gminy, wraz  z większością radnych postanowili, że spora część dzieci będzie codziennie dojeżdżać po kilkanaście kilometrów, mimo że szkoły będą nadal funkcjonować w ich miejscowościach. Swoją drogą, dziwi nas fakt, że radni wybrani przez społeczność lokalną nie reprezentują interesów większości mieszkańców, ponieważ na sesji w tej sprawie głosowali wbrew woli mieszkańców mimo, że zebraliśmy ponad 500 podpisów rodziców i innych mieszkańców popierających utworzenie w szkołach w Wielkim Bukowcu i w Mirotkach klas 7 i 8.

Według propozycji wójta, dzieci mają chodzić do następujących szkół:

Szkoła w Barłożnie: dzieci z Barłożna, Miryc i Mirotek klasy 0-3

Szkoła w Mirotkach: dzieci z Barłożna, Miryc i Mirotek klasy 4-6

Szkoła w Wielkim Bukowcu: dzieci z Wielkiego Bukowca, Czarnegolasu, Kranka, Nowego Bukowca, Zajączka, Drewniaczek klasy 0-6

Szkoła w Pączewie: dzieci z Pączewa, Wolentala i Wielbrandowa klasy 0-6 oraz wszystkie dzieci z terenu gminy do klas 7-8.

Oznacza to, że dzieci z Barłożna i Mirotek będą musiały chodzić do 3 placówek w okresie nauki w szkole podstawowej. Odległość, jaką będą musiały pokonać dzieci z tych miejscowości wynosić będzie około 16 km w jedną stronę.

Jeśli chodzi o szkołę w Wielkim Bukowcu to jest to stosunkowo nowy (20 lat), duży budynek, spełniający wszelkie standardy, w którym z powodzeniem mogłaby funkcjonować pełnoklasowa szkoła, natomiast jeśli chodzi o szkoły w Barłożnie i Mirotkach, proponujemy, aby w Mirotkach były również klasy 7 i 8. W latach 1999-2001 funkcjonowały w tym budynku równolegle szkoła podstawowa i gimnazjum więc miejsca wystarczy również dla
dwóch dodatkowych klas szkoły podstawowej.

Wszystkie przedstawione przez nas argumenty zostały odrzucone zarówno przez Wójta jak i Radę Gminy, mimo iż są zgodne z ustawą (tworzenie małych klas, mniej dojazdów, nauka w znanym otoczeniu itp.).

Uważamy, że rozwiązanie przedstawione przez wójta jest niezgodne z reformą edukacji. Postanowiliśmy działać wspólnie jako mieszkańcy Gminy Skórcz. Skierowaliśmy pismo
do wójta gminy, pana Sławomira Czechowskiego (to pismo znajduje się w załączniku).

Bardzo prosimy o pomoc i interwencję w tej sprawie.


Z poważaniem

Mieszkańcy gminy
popierający powyższe stanowisko
(podpisy zostały złożone na listach
w Urzędzie Gminy w Skórczu)

 

Adres mailowy:

Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyćSz. P.

Sławomir Czechowski
Wójt Gminy Skórcz
oraz Panie i Panowie
Radni Gminy SkórczSzanowny Panie Wójcie, Panie i Panowie Radni!

W dniu 16 listopada 2014 r. został Pan ponownie wybrany na urząd wójta Gminy Skórcz w pierwszej turze wyborów bezpośrednich. Wyborcy obdarzyli Pana ogromnym zaufaniem społecznym, dlatego jako mieszkańcy gminy, a zarazem pańscy wyborcy, korzystając z posiadanego prawa, oczekujemy od Pana prawidłowego spracowania powierzonego Panu stanowiska i wypełniania misji, jaką jest władza.

W roku 2001 r. Rada Gminy Skórcz podjęła decyzję o reorganizacji szkół, efektem czego doszło do nieporozumień między mieszkańcami sołectwa Barłożno z sołectwem Mirotki. Konflikt został wywołany po to, by władze mogły po cichu prowadzić własne działania, niekorzystne dla mieszkańców gminy. Ich efekt odbija się na nas do dnia dzisiejszego.

Od tamtego czasu minęło 16 lat. Mądrzejsi o te doświadczenia, silniejsi pomocą posłów i lokalnych działaczy, postanowiliśmy wspólnie walczyć o utrzymanie szkół, tak więc dzisiaj Pan Wójt staje przeciwko mieszkańcom wszystkich miejscowości Gminy.

Jako rodzice, mieszkańcy i wyborcy, mamy prawo wymagać, ponieważ władza wójta nie jest nieograniczona, a skoro został Pan wybrany przez mieszkańców, to musi Pan im służyć, przede wszystkim dla dobra dzieci i przyszłych pokoleń.

Podstawowym problemem w realizacji naszego postulatu ma być według Pana problem finansowy. Na każde dziecko przysługuje subwencja oświatowa, która wynosi obecni 5278,10 zł rocznie. Prowadzenie szkół nie ma przecież wpływu na inne wydatki gminy, ponieważ subwencja jest dotacją celową przeznaczoną na szkoły. Na spotkaniu z mieszkańcami Gminy Skórcz, które odbyło się 13 lutego 2017 r., sugerował Pan, że jeśli utrzyma Pan wszystkie szkoły, to nie będzie Pan miał pieniędzy między innymi na budowę dróg, co jest nieprawdą, ponieważ subwencja oświatowa nijak ma się do budowy dróg, więc mamy nadzieję, że jest to tylko pomyłka z Pana strony, a nie celowe wprowadzanie mieszkańców w błąd.

Rada Gminy Skórcz liczy 15 osób, spośród jej członków aż 14 startowało z Pańskiego Komitetu Wyborczego, z czego duża większość zagłosowała zgodnie z Pana pomysłem, zatem zastanawia nas, czy radni kierowali się wyłącznie swoją własną opinią w tej kwestii, czy też zostali przez Pana Wójta poproszeni o oddanie odpowiednich głosów, przez nałożenie tzw. „dyscypliny”?

Dla dzieci szczególnie ważne jest, żeby jak najdłużej pozostawały w znanym sobie środowisku. Wprowadzana obecnie reforma edukacji ma na celu pozytywnie wpłynąć na dziecka, ponieważ
ma na uwadze dobro dziecka. Gimnazja nie sprawdziły się głównie dlatego, że dzieci zbyt często zmieniały swoje środowisko. Powinny one uczęszczać do ośmioklasowej szkoły podstawowej, następnie kontynuować naukę w wybranej przez siebie szkole średniej. Jeśli dzieci będą chodziły
do klas 1-3 w jednej miejscowości, a potem będą dowożone do innej placówki w klasach 4-6, a następnie w klasach 7-8 do trzeciej szkoły, to nic się nie zmieni. Będzie dokładnie tak, jakby reforma edukacji nie nastąpiła. Proszę również pamiętać, jak ważnym miejscem dla wiejskich społeczności jest szkoła. Jeśli dzisiaj widzi Pan, że szkoły są nierentowne, to istnieje prawdopodobieństwo, że w konsekwencji placówki te zostaną całkowicie zamknięte. Szkoły to nie tylko miejsca, w których raz na kilka lat oddaje się głos w wyborach samorządowych czy parlamentarnych. To, poza miejscem, w którym odbywa się obowiązkowe zajęcia lekcyjne, również centrum spotkań kulturalnych, zajęć pozalekcyjnych itd. Pozbawienie wsi takiego miejsca jest nieetyczne.

Dodać należy, że zarówno szkoła w Mirotkach, jak i w Barłożnie zostały wybudowane na przekazanych przez lokalnych mieszkańców ziemiach (Górscy z Mirotek i Grunwaldowie z Barłożna). Wybudowano je pracą rąk mieszkańców. Noszą one imiona wybitnych mieszkańców: ks. sen. Feliksa Bolta oraz Jana Wojciecha Górskiego. Ci patroni są dla lokalnej społeczności symbolem prawdziwego męstwa, bohaterskiej postawy. Niech zatem patronują szkołom jak najdłużej.

W kwestii wspomnianych wcześniej przejazdów, należy pamiętać o psychice dzieci oraz ich zmęczeniu fizycznym, które jest następstwem długich dojazdów. Prosimy zatem o ponowne rozpatrzenie problemu i skupienie się na prawach dzieci, a nie tylko na ekonomii. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni powołać stowarzyszenia w całej gminie w celu zawiązania szkół społecznych, wówczas subwencja oświatowa trafi bezpośrednio do dzieci, a nie do Gminy.

Naszą propozycją jest, aby w Wielkim Bukowcu i Pączewie funkcjonowały pełnoklasowe szkoły 0-8, natomiast w Barłożnie klasy 0-4 (ewentualnie 0-3), a w Mirotkach 5-8 (ewentualnie 4-8). Zmniejszy to liczbę przejazdów, obniży poziom stresu u dzieci i rodziców, zmniejszy czas dojazdu do szkół i zapewni lepszy komfort uczniom, którzy potrzebują nie tylko czas na naukę w szkole, ale także na zajęcia pozalekcyjne oraz czas wolny, który będą mogli spędzić ze swoimi rodzinami.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, oczekujemy pisemnej odpowiedzi
od Pana Wójta bezzwłocznie (KPA roz. 7, art 35 par. 1). W liście powinny znaleźć się odpowiedzi
na następujące pytania:

1. Jaki jest roczny koszt utrzymania szkoły w Pączewie?

2. Jaki jest obecnie roczny koszt wszystkich dowozów (wliczając przejazdy do gimnazjum) do szkół w gminie Skórcz?
3. Jaki jest przewidywany koszt utrzymania szkół, jeśli istniałyby 2 pełnoklasowe szkoły
oraz 2 niepełne szkoły w gminie? (zgodnie z naszą powyższą propozycją)
4. Jaki jest przewidywany koszt utrzymania szkół, jeżeli dzieci będą dowożone do Pączewa? (według planu Pana Wójta)

Niniejszy list został wysłany do wiadomości innych odbiorców, dlatego również Pana odpowiedź zostanie im przekazana.Z wyrazami szacunku

(mieszkańcy gminy podpisani na listach
dostarczonych do Urzędu Gminy w I kwartale 2017r.,

którzy popierają powyższe stanowisko)


Do wiadomości:


Poseł Jarosław Sellin - ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk

Poseł Grzegorz Raczek - ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk

Poseł Tadeusz Cymański - ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 86-300 Grudziądz

Poseł Kazimierz Smoliński, ul. Gdańska 32, 83-110 Tczew

Poseł Jan Kilian - Rynek 1, 83-200 Starogard Gdański

Senator Antoni Szymański - ul. Targ Drzewny 3/7, 80-886 Gdańsk

oraz do ministerstwa:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Aleja Szucha 25, 00-918 Warszawa


 
wstecz   dalej »
REKLAMA 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!