Gmina Skórcz. Mamy autobus
poniedziałek, 20 listopad 2006

Gmina Skórcz zakupiła autobus marki RENAULT o ilości miejsc 15+1, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

 

Zakup został dofinansowany ze środków PEFRON  w ramach programu pn. „Program Wyrównywania różnic między regionami”. Na realizację projektu pod nazwą „Zakup pojazdu służbowego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej”  otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 75% sumy poniesionych kosztów. Szacunkowy koszt zakupu autobusu wynosi 140 tys. zł.