www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
poniedziałek, 01 czerwiec 2020
 
 
PRZEGLĄDARKA ARCHIWUM

ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Dożynki 2005 - nagrodzony za...

Podczas uroczystości dożynkowych wręczona została Nagroda Specjalna za "DługoletniąPracę na Rzecz Sołectwa Smętowo Graniczne". Otrzymał ją Pan Zbigniew Szlachcikowski.


Pan Zbigniew Szlachcikowski pracuje w Smętowie od 1967 roku jako
nauczyciel , a od 1988 roku jako wicedyrektor Szkoły Podstawowej. Od
2004 roku przebywa na emeryturze. W czasie wykonywania czynności
zawodowych jak i obecnie pracuje na rzecz środowiska.Był opiekunem Drużyny Harcerskiej i Komendantem Szczepu ZHP. W latach
1981-87 r. członek zarządu gminy. Od 1971 instruktor Obrony Cywilnej w
Smętowie. W latach 1990-1996 był członkiem Rady Sołeckiej. Obecnie
Prezes Akcji Katolickiej. Długoletni Działacz ZNP.
INNE DANE
DATA PUBLIKACJI: 2005-09-08 09:02:13
SERWIS: smetowo.kociewiacy.pl
UPIEA v. 0.7
© Piotr Madanecki 2006
 
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!