www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
poniedziałek, 13 lipiec 2020
 
 
Powiatowe Grand Prix Czwartków LA Drukuj E-mail
niedziela, 05 październik 2008

POWIATOWE GRAND PRIX CZWARTKÓW LEKKOATLETYCZNYCH

EDYCJA 2008/2009

REGULAMIN


1. Organizator:

 • Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Ziemi Kociewskiej w Smętowie Granicznym;

 • Lekkoatletyczny Ludowy Klub Sportowy Ziemi Kociewskiej w Skórczu;

Współorganizatorzy:


 • Urząd Gminy Smętowo Graniczne

 • Urząd Miasta w Skórczu

 • Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym

 • Urząd Wojewody Pomorskiego

Patronat:

Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży" 
ul. Siodlarska 12 01-464 Warszawa
tel. 0-22-666-41-00
fax 0-22-665-21-45

2. Terminy i miejsce:


Runda jesienna 2008:

 • 9 październik – inauguracja – stadion w Smętowie Granicznym

 • 16 październik – stadion w Skórczu

Runda letnia 2009:

 • 16 kwiecień – stadion w Skórczu

 • 23 kwiecień – stadion w Smętowie

 • 7 maj – stadion w Smętowie

 • 14 maj – stadion w Skórczu

 • 4 czerwiec – FINAŁ MIEJSKI – stadion w Skórczu


XV Ogólnopolski Finał Grand Prix zorganizowany zostanie w Warszawie na stadionie AWF w czerwcu 2009r., którego organizatorem jest Stowarzyszenie "Sport Dzieci i Młodzieży" .


3. Godzina:

 • Wszystkie zawody w cyklu Grand Prix odbędą się o godz. 14.30, a planowane zakończenie o godz. 17.00 wręczeniem dyplomów i wspólnym ogniskiem.

4. Cel imprezy

 • popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki, jako zdrowej i najprostszej formy aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży szkół w całym powiecie starogardzkim;

 • zachęcenie najzdolniejszych do podjęcia zajęć treningowych z lekkiej atletyki;

 • wdrożenie w rywalizację sportową dzieci i młodzież oparta na zasadach fair play;

5. Konkurencje:

 • Do punktacji zaliczone są następujące konkurencje:

  Dziewczęta: 60 m, 300 m, 600 m,
  skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową;
  Chłopcy: 60 m, 300 m, 1000 m,
  skok w dal, skok wzwyż, rzut piłeczką palantową.

Konkurencja dodatkowa – nie jest punktowana: Gimnazjum i Szkoły Średnie:

  • dziewczęta zamiennie: 300m i 600m;

  • chłopcy zamiennie: 600m i 1000m;

UWAGA: Ze względów technicznych konkurencja skok wzwyż dziewcząt i chłopców odbywać się będzie tylko na stadionie w Skórczu.

6. Uczestnicy:

 • prawo startu mają uczniowie szkół podstawowych powiatu starogardzkiego urodzeni w latach 1998 – 1996

 • każdy zawodnik może startować podczas jednych zawodów w dwóch konkurencjach: jednej biegowej i jednej technicznej.

 • W ogólnopolskich zawodach Grand Prix zawodnicy mogą startować w jednej konkurencji (biegowej albo technicznej). Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartowali w finale miejskim.

 • zawody będą przeprowadzone w trzech kategoriach wiekowych:

  • grupa I – rocznik 1998 i młodsi (klasa IV i młodsi);

  • grupa II – rocznik 1997 (klasa V);

  • grupa III – rocznik 1996 (klasa VI);

 • w biegach dodatkowych na 300m i 600m(zamiennie 1000m) ma prawo startu młodzież z Gimnazjum i Szkół Średnich z powiatu starogardzkiego;

7. Zasady punktacji i kwalifikacji:

a) Uzyskane przez zawodników wyniki przeliczane są wg tabel punktowych oddzielnych dla każdej grupy wiekowej.

b) Do finału ogólnopolskiego Grand Prix kwalifikuje się trzech pierwszych zawodników z miasta w każdej konkurencji, według ilości zdobytych punktów.
Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości zawodników dopuszczonych do startu w ogólnopolskich zawodach Grand Prix według punktu 5 ppkt b) do dwóch w każdej konkurencji ze względu na możliwości finansowe. Stowarzyszenie SDiM poinformuje organizatorów zawodów miejskich o ostatecznej ilości zawodników, których będzie można zgłosić do uczestnictwa w ogólnopolskich zawodach Grand Prix najpóźniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

c) Prawo startu w finale ogólnopolskim Grand Prix uzyskają zawodnicy, którzy uczestniczyli przynajmniej w pięciu zawodach i w finale miejskim.


d) Do punktacji Grand Prix we wszystkich konkurencjach, z wyjątkiem biegów na 600m dziewcząt i 1000m chłopców, zalicza się punkty pięciu najlepszych startów w danej konkurencji oraz szósty wynik finału miejskiego.

e) W biegach na 600m dziewcząt i na 1000m chłopców do punktacji Grand Prix zalicza się punkty z trzech najlepszych startów oraz czwarty wynik z finału miejskiego. Nie zwalnia to z obowiązku uczestnictwa w pięciu zawodach i finale miejskim (zgodnie z punktem c).
f) Jeżeli zawodnik jest sklasyfikowany w pierwszej trójce w więcej niż jednej konkurencji to przysługuje mu prawo wyboru konkurencji, w której wystartuje w ogólnopolskim Grand Prix. Jednak nie może to być konkurencja, w której nie wystartował w finale miejskim.

8. Zgłoszenia:

Zgłoszenia grupowe najpóźniej na 3 dni przed zawodami dokonuje trener/nauczyciel wychowania fizycznego, przedstawiając listę imienną wszystkich zawodników (z rocznikiem (klasa), nazwą szkoły oraz konkurencją/ami) podpisaną przez dyrektora jednostki (osobiście w sekretariacie GOKSiR, ul. Sportowa 7, 83-230 Smętowo Graniczne; tel. (058) 561-90-97, bądź meilowo: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć – kartki do odebrania w dniu zawodów.

 • Indywidualne w dniu zawodów, opiekun otrzymuje karteczki i wypisuje na miejscu.

 • Kartkę zgłoszenia, z którą startuje zawodnik można pobrać ze strony: www.goksirsmetowo.pl bądź w siedzibach organizatorów.

9. Sposób przeprowadzenia zawodów:

 • zawodnicy startują z karteczkami, które przekazuje organizator zawodów.

 • w konkurencjach biegowych kartkę należy przekazać sędziemu tuż po biegu.

 • w konkurencjach skok w dal, skok wzwyż oraz rzut piłeczką palantową zawodnicy zgłaszają swój udział najpóźniej 5 min przed rozpoczęciem, przekazując sędziemu swoją karteczkę.

 • udział w danej konkurencji zaczynamy startami od najmłodszych zawodników;

 • w biegach odbędą się serie na czas (w biegu na 60 m odbędą się eliminacje i finały;

 • biegi na 300m, 600m, 1000m odbędą się ze startu wspólnego;

 • w konkurencji rzut piłeczką palantową uczestnicy mają jeden rzut próbny oraz po trzy rzuty główne;

 • w konkurencji skok w dal uczestnicy mają jeden skok próbny oraz trzy skoki główne,

 • zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem i przepisami Polskiego Związku Lekkiej atletyki.

10. Nagrody

 • Organizator zapewnia na wszystkich zawodach dyplomy dla 3 pierwszych zawodników w poszczególnych konkurencjach, osobno dla każdej kat. wiekowej.

 • Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników napój chłodzący oraz posiłek regeneracyjny.

 • Uczniowie Gimnazjum i Szkoły Średniej startują w jednej kategorii.

 • Dla zawodnika, który osiągnie najbardziej wartościowy wynik sportowy według przeliczenia tabel wielobojowych zostanie wręczona nagroda specjalna podczas zawodów finałowych.

11. Postanowienia końcowe

 • podczas całej edycji czwartków będzie prowadzona klasyfikacja punktowa zawodników ww. grupach wiekowych.

 • klasyfikacja punktowa wraz z podaniem imienia, nazwiska, szkoły, konkurencji i wyników oraz ilości pkt. dostępna będzie na stronie www.goksirsmetowo.pl.

 • w każdej konkurencji przyznaje się punkty stosownie do wyniku osiągniętego przez zawodnika w każdej konkurencji;

 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zgubione podczas zawodów;

 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki z winy uczestników;

 • organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych.

Program zawodów obowiązujący podczas wszystkich zawodów:

Godz.

konkurencja

konkurencja

konkurencja

14.00

Odprawa nauczycieli, trenerów i sędziów

14.30

Ceremonia otwarcia zawodów

14.40

60m dziewcząt

Skok w dal chłopców

Rzut piłką palantowa dziewcząt

15.00

300m dziewcząt


15.10

300m chłopców

15.20

60m dziewcząt FINAŁ

15.25

60m chłopców

Skok w dal dziewcząt

Rzut piłką palantową chłopców

15.50

60m chłopcy FINAŁ


16.00

600m dziewcząt

16.15

1000m chłopców

16.30

300m (600m)dziewczęta GIM.

i Szkoły Średnie

16.40

600m (1000m) chłopcy GIM. i Szkoły Średnie

ok. 17.00

Ceremonia wręczenia medali i zakończenie zawodów

Wspólne ognisko do godz. 17.30


UWAGA!

 • Program może ulec nieznacznej zmianie.

 • Wręczenie dyplomów nastąpi podczas ceremonii zamknięcia zawodów.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw spornych i ostatecznej interpretacji regulaminu.

 • Finały na 60m dziewcząt i chłopców odbędą się, gdy na starcie stanie co najmniej 10 zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 
wstecz   dalej »
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!