www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
niedziela, 05 kwiecień 2020
 
 
Smętowo Gr. GMINNA RADA SPORTU Drukuj E-mail
czwartek, 15 styczeń 2009
W roku 2008 została powołana przez p. Wójt Zofię Kirszenstein Gminna Rada Sportu
w Smętowie Granicznym. Podobne organy społeczne powstają także w innych gminach. Do prac
w Radzie zaproszeni zostali przedstawiciele organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej oraz działacze sportowi.

Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku. Skład GRS przedstawia się następująco:
ks. Andrzej Taliński (prezes klubu PUKS „Bonum” w Kamionce, diecezjalny duszpasterz sportowców);

p. Urszula Drost (prezes klubu UKS „Gaudium” w Kamionce, nauczycielka kultury fizycznej);

p. Edmund Chyła (trener drużyny w klubie „Pogoń” w Smętowie, nauczyciel kultury fizycznej);
p. Stanisław Mazur (działacz sportowy, dyrektor SP Kopytkowo);
p. Roman Świderski (członek Zarządu w klubie „Pogoń” w Smętowie, radny gminny);
p. Michał Mazur (działacz sportowy, radny gminny);
p. Tadeusz Dziki (nauczyciel kultury fizycznej);
p. Karol Nowakowski (pracownik GOKSiR w Smętowie);
W Zarządzie tej Rady znaleźli się:
Przewodniczący – ks. Andrzej Taliński
Wiceprzewodniczący – Roman Świderski
Sekretarz – Urszula Drost

Do zadań GRS należy w szczególności opiniowanie:

strategii rozwoju Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu;
projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu;
projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu;
programów bazy sportowej na terenie gminy Smętowo Graniczne;
planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje z terenu gminy Smętowo Graniczne.

Powstanie Gminnej Rady Sportowy jest cenną inicjatywą, która może przyczynić się

do usportowienia całego środowiska gminnego. Warto ułożyć całą strategię działań sportowych, obejmującą wszystkie miejscowości z terenu gminy, działania GOKSiR-u, szkół, klubów
i stowarzyszeń, a także pasjonatów sportowych.

Wiele do tej pory działań odbywa się w różnych klubach, wiele osób potrafi sportowo organizować swój czas w różnych miejscowościach, ale koordynacja ogólnogminna tych działań z pewnością może się przyczynić do rozszerzenia oferty sportowo – rekreacyjnej dla jeszcze większej grupy mieszkańców. Sport jest szczególnie szansą dla dzieci i młodzieży, aby nauczyły się zdrowo i twórczo spędzać czas, troszcząc się o rozwój swojej tężyzny fizycznej i prezentując godną postawę.

 Warto wspierać sportowców, którzy mają sukcesy
  i bardziej profesjonalnie podchodzą do rozwoju swoich karier sportowych, ale też należy propagować aktywność sportową w różnych działaniach masowych i rekreacyjnych. Wiele do życzenia pozostawia baza sportowa w poszczególnych wsiach – z pewnością warto się o nią zatroszczyć przy wsparciu gminnym i aktywności lokalnego społeczeństwa.

Przewodniczący GRS
 
wstecz   dalej »
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!