www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
poniedziałek, 06 lipiec 2020
 
 
Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Drukuj E-mail
niedziela, 24 styczeń 2010
W dniu 8 stycznia 2010 r. Prezydent Miasta Starogard Gdański na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z
późniejszymi zmianami) ogłosił otwarty konkurs ofert...


...na realizację zadań publicznych określonych w Uchwale Nr  XLVIII/420/2009 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 listopada 2009 r. w  sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku.

Informacje na powyższy temat znaleźć można na www.starogard.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Starogard Gdański w zakładce Rada Miasta.

Spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego na temat sposobu wypełniania wniosku – oferty  odbyło w czwartek 14 stycznia br. w
Urzędzie Miasta Programu współpracy Gminy Miejskiej Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku określa wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w zakresie:
1. pomocy społecznej - 37.000 zł,
2. przeciwdziałania patologiom społecznym – 180.000 zł,
3. ochrony i promocji zdrowia, w tym
działań na rzecz osób niepełnosprawnych - 31.000 zł,
4. edukacji, nauki i wychowania dzieci i młodzieży – 79.000 zł,
5. kultury fizycznej – 470.000 zł,
6. turystyki i krajoznawstwa – 21.500 zł,
7. kultury, sztuki, ochrony i promocji dóbr kultury oraz tradycji - 40.000 zł,
8. ekologii i ochrony zwierząt – 20.000 zł.
Wypełnione maszynowo lub komputerowo oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta pok. 1 w Urzędzie Miasta Starogard Gdański w terminie do dnia 8 lutego 2010 roku.
W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z Wydziałem Spraw Społecznych tel. 530 60 97 lub 530 60 88.
 
wstecz   dalej »
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!