www.mamboteam.com
 
sobota, 23 styczeń 2021
 
 
Starogard Gdański występuje ze Związku Gmin Wierzyca! Drukuj E-mail
czwartek, 16 czerwiec 2016


Gmina Miejska Starogard postanowiła wystąpić ze Związku Gmin Wierzyca. Zadecydowali o tym radni na ostatniej sesji Rady Miasta. Nowe zasady gospodarki odpadami w mieście obowiązywać będą od 1 stycznia 2017 roku.

Rada Miasta zdecydowała o wyjściu Gminy Miejskiej Starogard Gdański ze Związku Gmin Wierzyca. Na sesji w dniu 15 czerwca radni podjęli (przy 20 głosach za, 0 przeciw i 1 wstrzymujących się) uchwałę w tej sprawie.

 


Przed podjęciem decyzji o wyjściu ze Związku prezydent Janusz Stankowiak powołał specjalny zespół, który analizował zasadność i skutki takiego kroku pod względem prawnym i ekonomicznym. Na podstawie ustaleń zespołu prezydent postanowił przedłożyć Radzie Miasta projekt uchwały o wystąpieniu ze związku.

- Rekomendowaliśmy wyjście ze Związku Gmin Wierzyca z myślą o mieszkańcach. Chcemy, aby opłaty za śmieci nie były wyższe. Poza tym bycie niezależnym pozwoli nam samodzielnie decydować o gospodarce odpadami. Liczymy na uszczelnienie systemu, który w związku nie działa tak jak powinien. Ta decyzja to wielka odpowiedzialność, ale jestem przekonany, że podejmując wspólne działania z Radą, ta decyzja wyjdzie mieszkańcom na dobre – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.

Skutkiem wystąpienia Gminy Miejskiej ze Związku będzie konieczność zorganizowania własnego systemu gospodarki odpadami od 1 stycznia 2017 roku. Miasto ma pół roku na  przygotowanie się do realizacji tego zadania. Rada Miasta będzie musiała podjąć szereg uchwał dotyczących nowego systemu.

- Przede wszystkim będzie trzeba uchwalić nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w mieście, dokonać wyboru metody naliczania opłat, opracować wzór deklaracji oraz określić wysokość opłat za zagospodarowanie odpadów – dodał wiceprezydent Przemysław Biesek-Talewski. - Główne zagadnienia, które musimy rozstrzygnąć, to jakie frakcje odpadów zbierać w osobne pojemniki lub worki, z jaką częstotliwością odbierać śmieci, rozstrzygnięcie, czy nasz system odbioru odpadów będzie obejmował przedsiębiorców, czy nie. Potem przed nami wybór wykonawcy usługi odbioru i transportu odpadów oraz – co najważniejsze – ustalenie kosztów tego zadania. Dopiero na tej podstawie możliwe będzie ustalenie wysokości opłat ponoszonych przez mieszkańców.

Do końca roku 2016 gospodarką odpadami nadal zajmował się będzie – na dotychczasowych zasadach – Związek Gmin Wierzyca. O nowych zasadach odbioru odpadów i wysokości opłat za nie mieszkańcy zostaną poinformowani w ostatnim kwartale tego roku.

 Magdalena Dalecka  Wydział Informacji Społecznej Urząd Miasta Starogard Gdański tel. +48 530 6062 kom. 881 200 343 
 
wstecz   dalej »
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!