www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
sobota, 16 styczeń 2021
 
 
O czym pisaliśmy w "Gazecie Kociewskiej" w 1991 roku - 1 Drukuj E-mail
wtorek, 19 wrzesień 2017


STYCZEŃ

Nr 1/12
10.01.1991 r.
Czarna Woda. Z inicjatywy Sylweriusza Szatkowskiego powstał komitet, który podjął starania o zamontowanie zbiorczej anteny satelitarnej. Udało się. Od 6 grudnia 1990 r. mieszkańcy 11 bloków przy ul. Młodego Robotnika odbierają 4 dodatkowe programy satelitarne.

Słabo w gastronomii
Nikt nie chce lokalu w LKS Agro-Kociewie (siłownia, salka gimnastyczna, restauracja – 400 m kw.). Prywatna inicjatywa woli mniejsze. Restauracja "Sas" przy ul. Okrężnej być może jest sygnałem, że po dobrym roku w handlu przyjdzie czas na dobry rok w gastronomii.

Informacje ze Zblewa
W Zblewie powstały dwie spółki weterynaryjne: J. Piwowarczyka i K. Trawickiego. Tutejszy GS odpuszcza okres przedświąteczny zamykając sklepy. Za to ujawnia się imperium handlowe Grzegorza Rolińskiego (Dom Handlowy ROLITEX).

Stawiam zarzut taki radzie
Mirosław Ciechanowski ChDSP (radny, lekarz, były dyrektor szpitala): - Prezydent Starogardu i rada nie mają programu. Nie twierdzę, że nie działa się w interesie Starogardu, ale dyskusje tylko na temat, czy na parkingu ma być 100 czy 200 zł to za mało. Brak ogólnej koncepcji pracy rady. Wziąłem sobie program "obkomu", wpiąłem do teczki i patrzę, co z niego robią radni. (...) Stawiam zarzut taki radzie, że jej działalność jest realizacją i przedłużeniem koncepcji socjalistycznej. Stawiam konkretnie pytania: dlaczego nie podjęto tematu mieszkaniowego - czy trzymać się wielkiej płyty, czy od niej odjeść? W służbie zdrowia: czy utrzymać centralistyczny model zarządzania pod formą Zespołu Opieki Zdrowotnej, czy pokusić się o decentralizację, o przywrócenie lekarzowi statusu wolnego zawodu? Na ile ma być zachowany interwencjonizm państwowy w kulturze?

Nr 2/13
31.01
Ludzie zasłużeni
Jan Pillar - budowniczy i architekt, działacz niepodległościowy (1882 – 1944). Wybudował szereg obiektów publicznych i prywatnych na Pomorzu, m.in. gmach starostwa powiatowego w Gniewie pod koniec 1922 r. W 1920 r. uruchomił tartak parowy w Skórczu, wybudował kilka mostów na Wierzycy i Wdzie. Działacz OSP, członek zarządu miejskiego, radca miejski, zawiadowca domu Bractwa Strzeleckiego (Kurkowego), członek rady nadzorczej Banku Ludowego w Starogardzie. Zginął 12.12.1944 r. w Stutthofie. Jego syn, Artur, nieco później,w Szwecji, po morderczej ewakuacji grupy więźniów obozu w Stutthofie przez Bałtyk. (J. Milewski)

Czarna Woda miastem?

Na grudniowej sesji Rady Gminy Kaliska przyjęto wniosek w sprawie wystąpienia do odpowiednich władz o utworzenie w Czarnej Widzie odrębnej jednostki administracyjnej z prawami miejskimi. Obecnie miejscowość ta przekroczyła 2700 mieszkańców i ludności stale przybywa. Wygląda na to, że od 1992 r. Czarną Wodą będzie rządził burmistrz.

"Roksana"
O kawiarnię "Roksana" stara się pewna pani, skłonna płacić 100 tys. zł za m kw. "Społem" zgodnie z prawem domaga się zwrotu nakładów poniesionych na remonty.

"Idź zjeść śniadanie"
Tadeusz Kosecki, prezes Zarządu Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług: - 8 grudnia odbyło się podsumowanie (pracy handlu – przyp. T. M.). Brało w nim udział ok. 60 kupców i usługowców.
Kosecki wyróżnił: firmę handlową "Grażyna" w branży ogólnospożywczej (Sarnowscy), sklep Konowalskich "Eden" i lokal Władysława Drywy, powiększony w mijającym roku o dodatkowe pomieszczenie piwniczne i przytulną kawiarenkę. Niepokój budzi, że ponad 50-tysieczne miasto ma tak słabą sieć gastronomiczną.

Miasto stało się właścicielem kina "Sokół". Jest to pierwsze skomunalizowane kino w województwie. O kino stara się SCK i osoby prywatne.

Letnia kawiarnia
Przewodnicząca RM Grażyna Hoppe nadal forsuje pomysł zorganizowania letniej kawiarni przy ratuszu. Wstępny projekt został zaakceptowany przez komisję gospodarki miejskiej. Przychylnie ustosunkował się zarząd miasta. Do realizacji pomysłu zgłoszono kandydaturę Urszuli G. (?), prowadzącej przy dworcu PKP "Uli Chatkę".

W Osiecznej spaliła się część administracyjna szkoły, tymczasem wójt Andrzej Wasielewski wysłał oferty firmom dotyczące wynajmu części niedokończonego budynku OSP w zamian za jego ukończenie. W Osówku wykonano już główną część wodociągu. O budowie zadecydowały wyniki referendum. Czyżby niektórzy mieszkańcy Osówka i Szlachty chcieli zbojkotować realizację tej inwestycji?

Przedsiębiorczość
Pudełka, beczki, tunele grzewcze – to już produkuje się w imponującym zakładzie budowanym przez Zenona Sobieckiego.
Nowex to firma, która na dobre zadomowiła się w Starogardzie. Jej właściciel Jan Nowopolski zaczynał od taxi nr 9 (bagażówka). - Obecnie mam 3 samochody 24-tonowe, 4 półciężarówki, mały furgonik i 2 samochodu osobowe.
Nowex to przede wszystkim dystrybucja paczek otrzymanych od firmy niemieckiej, zajmującej się ich zbieraniem w Niemczech. Partnerem Nowopolskiego jest Gajda.

Maryla Brzozowska, kierownik Urzędu Rejonowego w Starogardzie, spotyka się często z rogatym nastawieniem samorządów. Spory wynikają z nieznajomości szybko zmieniających się przepisów. Na przykład dotyczy to gospodarki gruntami rozdzielającymi własność Skarbu Państwa (w gestii wojewodów i rejonowych organów rządowej administracji) od własności komunalnej.

"Cincinnati"
Od przyszłego tygodnia ruszy luksusowy lokal "Cincinnati" przy ul. 6 Marca (dziś al. Armii Krajowej – przyp. T.M.). Cezarego Śliwy.

W "Hyde Parku" temat polskich Niemców i nomenklatury.
Najgłośniejszym człowiekiem 1990 r. został Henryk Kurowski. "W języku Kurkowskiego można znaleźć elementy barokowe i ludyczne."

LUTY


3/14
2.02
Hotel widmo
W Czarnej Wodzie wszystko jak gdyby czekało na turystę. Lasy, rzeka, basen, szkoła z pełnowymiarową halą, boisko piłkarskie o doskonałej płycie i 2 korty tenisowe. Jest również niezły hotel. W niedzielę 10.02.1991 r. nie było ani jednego klienta. Nawet przy głównej trasie nie ma żadnej reklamy. Chętnych nie ma od roku. Brak restauracji, garmażu, herbaty. Dziwią stojące po drugiej stronie baraki.

"La Guardia" – bar rozrywkowy w Żabnie

Były kucharz wojskowy szefem kuchni, miejsce dla muzyków i poetów, dyskoteki dla młodzieży... Właścicielem jest Andrzej Malecki. Okocim i Żywiec w cenie 8000 zł za butelkę (0.33 l).

Skórcz. Rezygnacja na własne życzenie

2.02.1991 r. W Skórczu odbyła się sesja nadzwyczajna, kontynuacja sesji z 4.02 w sprawie odwołania burmistrza Jana Ducha. Zabrakło jednego głosu (10 do 6). Nie ma bezwzględnej ilości głosów, żeby przeszedł wniosek burmistrza o zwolnienie. Jan Duch stwierdził, że chce w dniu sesji wyjść z sali będąc odwołanym. W końcu przy 14 do 2 odwołano. J. Duch miał się wypowiedzieć, dlaczego chciał rezygnacji, ale nie powiedział.
Relacjonował Jacek Marczak

Historia SP 8

Szkoła Podstawowa nr 8 ma już swoją historię. Buduje się ją 8 lat, a terminów jej oddania do użytku było już 4. Ostatni, jeśli chodzi o część dydaktyczną - 1.09.1991.

Pod opieką "Nedpolu"
Huta Szkła w Starogardzie miała dochód minusowy i utrzymywała się z płaconej przez "Nedpol" dzierżawy części obiektów. W hucie pracowało 27 pracowników, w tym 8 umysłowych.

Z powrotem jezioro Kochanka
(...) Sprawa jeziora jest znana od lat – mówi radny Jarosław Deska. - Koło tej sprawy chodził związek wędkarski i inni. I chwała tym, którzy to zadanie podejmują.
- Eksploatację kopalin – informuje Paweł Głuch – ma prowadzić SKR Skarszewy, ale w umowie ma być zawarta klauzula, że 20 procent zasobów ma być wydobywanych przez miejscowych rolników i osoby zainteresowane.

MARZEC

Nr 4/15
9.03

Konkurent dla LO
Od września 1991 r. organizacji dwóch pierwszych klas o profilu ogólnym liceum ogólnokształcącego podejmuje się Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego. Ma bazę lokalową, ładny internat na 80 osób.

Policja municypalna
To ma być jednostka, która rzeczywiście obejmie większy zakres działań niż służba porządkowa. To ma być jednostka, która zostanie przygotowana do współpracy z innymi służbami. Przewidujemy taką formację – 8 – 12-osobową, wyposażoną w środki techniczne, jak kajdanki, broń gazowa, pałki.

Niemcy na Kociewiu – pisze Jan Lipski
Szczury jak koty – o kamienicy przy ul. Kościuszki (fot. A. Haras)
Obecnie poza zmianą poszycia dachu żadnych remontów się nie prowadzi. Mieszkańcy pogodzili się z sytuacją... Szczury też.

Jak Antoni na Antoniego
Nazwa "Kociewianka" (dawna restauracja przy ul. Chojnickiej, którą ostatnio odrestaurowano) jakoś dziwnie nie przystaje do kaszubskich wzorów namalowanych na ścianach.
Antoni Górski czekał na odpowiedź na interwencję od Antoniego Popławskiego, prezesa PSS (Polska Spółdzielnia Spożywców – przyp. T. M.) "Społem". Prezes zamiast odpowiedzi przechrzcił "Kociewiankę" na "Stylową".

Hej Sokoły

Wpłynęły podania w sprawie kina "Sokół". W jednym z nich Jarosław Owsiński przedstawił w skrócie program rozwoju kina. W jego koncepcji nie zabrakło gastronomii w łączniku kinowym. Na komisji kultury przeczytano podanie i odłożono ad acta.

Rekontra, zaobserwowano
Zaobserwowano na lodowisku przy SP 1 w Starogardzie mec. Pawła Piotra Janikowskiego jeżdżącego na łyżwach. Według niepotwierdzonych informacji P. P. Janikowski inie potrafi wykonać piruetu.

Na miarę XXI wieku
Na osiedlu 22 Lipca niedługo powstanie wielki kompleks handlowy o powierzchni 1500 m kw. (dla porównania przy osiedlu 60-lecia Odzyskania Niepodległości Polski – 840 m kw.). Oprócz rozmaitych towarów będzie punkt... skupu butelek.

Expressem przez Elektron

Na początku ub.r. sytuacja była bardzo trudna, m.in. z powodu ograniczonego popytu na baterie. W 1990 r. na Polaka przypadają 4 baterie. W krajach zachodnich (znacznie więcej), co wiąże się z ilością posiadanego sprzętu elektronicznego i oświetleniowego. Globalna produkcja w Polsce spadła o 30 procent, w Starogardzie o 50. Ale od połowy ub.r. to się zmienia. Krzysztof Szymiczek poinformował, że Elektron prowadzi rozmowy z Samsungiem, Toshibą, Everready, Ralston. Jednak oni są zainteresowani sprzedażą maszyn i produktów nieprodukowanych u nas,. Obecnie prowadzone są rozmowy z duńską firmą w sprawie modernizacji baterii R-20. W połowie roku można oczekiwać powołania polsko-duńskiej spółki. Obecnie zakład oferuje baterie: 3R-12, R-20, R-14,. W połowie roku będzie produkował R-6. Elektron, Centra, Dajmon - różnie nazywał się ten zakład istniejący od 1901 r.

Miasto wyraziło zgodę (potrzeba jest jeszcze zgoda MSW) na nabycie przez Jurgena Zacharaisa, szefa firmy TEXNOSALES z Belgii, sporego terenu za PBR-olem (Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych – przyp. T. M.). Ma tam powstać wytwórnia specjalnych worków, w której znajdzie zatrudnienie ok. 60 osób. Zacharias jest starogardzianinem z pochodzenia.

Emisariusze polityki
27.02 w sali konferencyjnej UM doszło do założycielskiego spotkania dwóch partii politycznych w Starogardzie: rządzących obecnie Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Porozumienia Centrum (które jeszcze boi się nazwać partią). Spotkanie prowadził Paweł Głuch. Wśród ok. 30 osób byli: Grażyna Hoppe, sekretarz UM Górzyński, radna Joanna Data, szef MSP Tadeusz Pepliński, Danuta Renk, Krystyna Cyrankowska, Jan Wałaszewski, przewodniczący Komitetu Obywatelskiego Michał Niski, przewodniczący Solidarności Eugeniusz Galuba. Był prezes ChDSP Jacek Marczak i Leon Wiczanowski.

Nr 5/16
16.03
Bomba na sali obrad RM – oficjalna opozycja po półwieczu
Ostra polemika między prezydentem Pawłem Głuchem a radnym Mirosławem Ciechnowskim. - Dochodzi do formalnego przejścia radnych z ChDSP do opozycji – poinformował Ciechanowski.

Ujawnili się
O Osiedlowym Domu Kultury przy ul. Reymonta zebrało się ponad 50 osób z SdRP (Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej). Na spotkaniu są m.in. K. Cieślik, prokurator Szymański i Edward Sobecki.

TV Sat
Po konsultacjach przystąpiono do podpisania umowy z wykonawcą, który zapewnia wykonanie studia i rozprowadzenie wysokiej jakości sygnału w granicach administracyjnych miasta tymczasowo 12 programów (4 ogólnodostępne, nie wliczając TVP i TVP2 i 8 kodowanych). UM funduje mieszkańcom Starogardu wysokiej jakości sterowane komputerowo studio Starogardzkiej Telewizji Kablowej (STK). W myśl projektu pierwszy etap będzie obejmował osiedla położone przy ul. Pomorskiej. Kościuszki, Kopernika, Pstrowskiego i 22 lipca do SP nr 8 (..) Niektóre rady osiedlowe SM "Kociewie" zaczynają realizować własne mini studia.

6/17
23.03
Młyny – trudna droga do samodzielności
Starogardzkie Młyny i związane z nimi obiekty w Pelplinie, Jabłowie, Jabłówku, Skarszewach i Radziejewie nadal toczą batalię o uzyskanie statusu zakładu samodzielnego. Ma to być pierwszy krok ku prywatyzacji. Chodzi o oddzielenie zespołu od wojewódzkiego przedsiębiorstwa – Przedsiębiorstwa Przemysłu Zbożowo-Młynarskiego. Proces prywatyzacji, którego przejściowym etapem miało być odłączenie ZSiMł (Młynów) w Starogardzie od PZZ Gdańsku przebiega boleśnie. (W Jabłowie wyzwano:"krzykacze ze Starogardu"). Wyniki referendum nie są wystarczającym argumentem. Poprzednio taką inicjatywę zniszczył stan wojenny.

Gmina Bobowo
Czy zostaną tylko piachudry?
Ponad 10-letnia walka grupy ludzi o reaktywowanie gminy Bobowo zakończyła się pełnym sukcesem – gmina ma być w kwietniu. Ale już wiadomo, że Dąbrówka i Lipinki Szlacheckie ciążą do gminy Starogard. Radna Krystyna Gniedziejko: - Zostaną tylko piachudry.
Inicjatorzy reaktywowania gminy: Jan Spich, Klemens Engler i Kamrowski.
Mieszkańcy Bobowa chwalą sobie pracę kierownika domu kultury w Bobowie Stafana Galińskiego. Powstało kółko plastyczne, gry na gitarze, komputerowe i sekcja wideo.

"U Nas" – Skórcz

Przedrukowujemy artykuły pisma ze Skórcza.
Konkurs na burmistrza wygrał Janusz Sala (PSL). Inni kandydaci: Mykowski, Kwaśniewski i Sztandke. Rada jest podzielona: KO i PSL, członkowie ZK-P, niezrzeszeni. Wynik: 12 do 7.
Najważniejsze zadania do realizacji: kanalizacja związana z oczyszczalnią, budowa dwóch bloków komunalnych (znaleźć środki na zamknięcie stanu surowego jednego z nich) i ukończenie stadionu. Zaktywizowanie GOK-u. (Miasto i gmina jeszcze istnieją razem.)

7/18
30.03

Informacje
W Lubichowie plan telefonizacji obejmuje ok. 89 numerów. Ludzie są zdenerwowani, bo się ślimaczy w porównaniu np. z Dąbrówką.
W Kaliskach zaczęto wydawać "Kaliskie Wieści".
Przy ul. Kopernika w Starogardzie w błyskawicznym tempie rósł budynek, przeznaczony na stołówkę pracowniczą dla Polfy. Z powodu braku pieniędzy rozpatruje się przeznaczyć obiekt na magazyny.
3 lat temu salę kinową w Lubichowie z powodu małego zainteresowania filmem kinowym zaadaptowano na salę sportową.
Podobnie jak na sesji w Lubichowie zblewiacy podjęli na ostatniej sesji temat herbu miejscowości – gminy.
Po negocjacjach z dyr. Licą z Poczty w Gdańsku ruszyły prace przy budowie poczty w Zblewie.
Drukujemy tekst "Żydzi starogardzcy" autorstwa Józefa Milewskiego


KWIECIEŃ

8/19
12.04
W Neptunie wierzą w przyszłość

27 marca Rada Pracownicza powołała na stanowisko dyrektora NZPS Neptun Wojciecha Skurczewskiego. Wcześniej był Jesionek. Skurczewski: - Dzisiaj mamy pełne magazyny i pełne ręce roboty. To prawda, że jesteśmy zadłużeni, ale proszę nie wierzyć tym, którzy mówią o naszej niewypłacalności czy upadłości. (...) Już w ubiegłym roku zmniejszyliśmy zatrudnienie o 30 procent, do stanu 1600 osób, ograniczaliśmy działalność do zakładu głównego przy ulicy Pomorskiej. Na przykład zakład przy ulicy Kościuszki wydzierżawiliśmy Nowexowi na magazyny. (...) Spore nadzieje wiążemy z podpisaniem kontraktu na odstawę skór z Urugwaju. (...) Ostatnio byłem na szkoleniu w Holandii i, o dziwo, z 17 Polaków aż 7 nosiło nasze buty, słynne monitory, noszone nawet przez dziewczyny. W tym roku mamy zamiar wyprodukować 300 tys. par tego obuwia.

STK czyli trudna realizacja marzeń

Siedziba Starogardzkiej Telewizji Kablowej mieści się w budynku SM "Kociewie" przy ul. Pomorskiej (prezes SM "Kociewie": "Daliśmy bezpłatnie piętro budynku przy 'Jubilatce'"). I już dzisiaj robi wrażenie. Na kilkunastu ekranach można obejrzeć, co dzieje się na świecie. W przeddzień Świąt Wielkanocnych grupa techników czyniła ostatnie przygotowania, by uszczęśliwić programami TV SAT mieszkańców (rejonu) Pomorska. Jest to pierwszy etap programu. W przeddzień świąt można było uruchomić własny program lokalny (było już nagrane przemówienie prezydenta).

PCK Starogardzki rejon PCK liczy 12300 tys. członków dorosłych. 2438 to młodzież szkół podstawowych, 1203 – szkół ponadpodstawowych. W kole zarejestrowanych jest 1102 honorowych dawców krwi.

nr 9/20
18.04
Szpital
Na temat starogardzkiego ZOZ-u: Trwa przepychanka między wojewodą a prezydentem Starogardu w sprawie przejęcia opieki zdrowotnej.

STK
Na mocy umowy pomiędzy zarządem miejskim w Starogardzie, a przedsiębiorstwem POLSAT z Gdańska rozpoczęto realizację sieci telewizji kablowej w mieście. "Przedwsięzięcie zwane Starogardzką Telewizją Kablową o wartości 5mld zł zamierzamy zrealizować do końca 1993 r. Program do wykonania w bieżącym roku: połączenie magistralą biegnącej od studia przy Pomorskiej 11 osiedli mieszkaniowych: Pomorska – Kościuszki, budynków przy ul. ks. Szumana, ul. Kopernika, ul. Pstrowskiego, Os. 60-lecia OBP do Konstytucji 3 maja (22 lipca).

10/21
26.04
Dyrektor SP 8
Do konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 przystąpiły dwie osoby: Maria Schulz – nauczycielka Liceum Medycznego w Starogardzie, i Mariusz Notzel – nauczyciel SP 7. Wygrała Maria Schulz.

Czarna Woda
10 kwietnia konkurs na dyrektora Zakładów Płyt Pilśniowych wygrał Sylweriusz Szatkowski, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Gminy w Kaliskach. Załoga liczy na znaczną poprawę warunków pracy w związku z tą zmianą.

Skocz do basenu

Basen miejski to obok ujeżdżalni koni, parku miejskiego i centrum kultury temat budzący zrozumiałe emocje starogardzian. Tak na dobrą sprawę nikt nie poinformował mieszkańców miasta, dlaczego przy ul. Jagiełły nie funkcjonował. "GK" proponuje powołać komisję przy UM do spraw zbadania złych przekrojów rur i przyczyn dewastacji basenu. Cały teren z niecką pobasenową spełnia kryteria terenu rekreacyjno-sportowego. A więc może pokusić się jeszcze raz...

Skarszewy
Dzięki staraniom domu kultury Jerzego Kolwasa przeprowadzono remont zdewastowanego Zamku Joannitów i urządzono w nim m.in. świetlicę, czytelnię, salę widowiskową na ok. 50 osób, dwie sale wystawowe (stała ekspozycja – zdjęcia obrazujące etapy renowacji zamku, wystawa poświęcona J. Wybickiemu). W piwnicach zamku znajduje się kawiarnia państwa Teresy i Edmunda Miszewskich, którzy w latach 1792-1796 prowadzili "Klubową" w Starogardzie, a na przełomie lat 80/81 kawiarnię "Pod Pigułą".

Zygmunt Anhalt. Jestem dalej swój

Zygmunt Anhalt urodził się w Starogardzie i mieszkał w Starogardzie do 1971 r. z przerwą na studia historyczne na UMK w Toruniu. W Skórczu zaczął pracować od 1966 r. w Zespole Szkół Rolniczych. Jak wyliczył, uczył 12 przedmiotów (w szkołach – uczył też w Klonówce), m.in. historii, geografii, j. polskiego, wychowania obywatelskiego, wuefu, przysposobienia obronnego, prowadził zespół taneczny, zajmował się i zajmuje sportem: lekkoatletyką, piłką ręczną, tenisem stołowym, koszykówką. Sport i historia... Historia i sport... Dwie pasje życia, które trudno uszeregować. Jako radny jest wolnym strzelcem, gdyż nie widzi w żadnym człowieku wroga. Z Kościołem kat. jest związany przez całe życie. Z potrzeby odnowienia życia parafialnego w Skórczu powstało pismo "Tygodnik Parafialny". Redaktorem naczelnym jest... Zygmunt Anhalt.
- W szkole z moim wzrostem (163 cm) i wagą niewiele w niektórych dyscyplinach mogłem zrobić.
W życiu – jak widać – można, pomimo niewielkiego wzrostu, przeskoczyć bardzo dużo.

Borzechowo – Remiza

Grupa zapaleńców w Borzechowie (gm. Zblewo) zawiązała w styczniu 1987 r. Społeczny Komitet Budowy Remizy Strażackiej. Wszystko szło pomyślnie. Zwieziono cegłę, rozpoczęto zalewanie fundamentów... Niestety szalejąca inflacja pomniejszyła zasoby gotówki i wszystko stanęło w martwym punkcie. Nowi działacze nazwali komitet starą nomenklatura i komitetem dziadków. Nowa władza na sesji RG przyznała do Borzechowa 100 mln. zł, ale nie na rozpoczętą już remizę, lecz na budowę szkoły.

Basen w SP 8
Są przecieki (informacyjne), że jednak nie da się pogłębić basenu w SP 8 (planowane 1,60 m głębokości). Na spotkanie w UM większość była za głębokością przepisową, czyli minimalną. Czyżby nie posiedli umiejętności pływania? Zadanie do rozwiązania: liczba starogardzian dojeżdżających na basen do Tczewa x ilość wyjazdów x koszt wyjazdu x koszt wstępu na basen = ?

MAJ

Nr 11/22
2.05
Notatnik kulturalny
Odbyły się wernisaże Grzegorza i Eugenii Zwarów (w październiku), fotografii Janusza Rokicińskiego (w Zespole Szkół Zawodowych), Andrzeja Baczkowskiego – rzeźbiarza w GOK Kaliska. GOK Kaliska dzięki dyr. Janowi Radzewiczowi i wójtowi Antoniemu Cywińskiemu działa coraz prężniej.

Prywatna inicjatywa w kulturze i rekreacji
Edmund Staniszewski chce połączyć swoją prywatną posesję ze zdewastowanym ogródkiem Jordanowskim przy ul. Ściegiennego (Abisynia). Chce tam zrobić ogródek jordanowski z prawdziwego zdarzenia, prowadząc działalność handlową i gastronomiczną – oranżada, lizaki. (sprawa będzie się rozwijać na łamach "GK" – przyp. T. M.)

Pani Maria Pacek czyni starania o wykupienie najstarszego budynku w Starogardzie i chce go przeznaczyć wraz z terenem na działalność kulturalną dla dzieci i młodzieży. Starogardzkie Towarzystwo Twórcze w imieniu państwa Ireny i Marka Zagórskich chcieliby prowadzić w tym budynku galerię sztuki. Za budynek i działkę miasto chce ponad 100 mln złotych. Proponujemy, biorąc pod uwagę cel i koszt obiektu według konserwatora zabytków, oddać go za darmo dopóki jeszcze stoi.

Nr 12/30
9.05
3 maja na rynku w strugach deszczu ksiądz Stanisław Człapa w asyście księży proboszczów parafii starogardzkich celebrował uroczystą mszę świętą dla uczczenia 200. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

CB Radio i inne
3 maja w świetlicy Spółdzielni Rolniczej (SKR) Czarnylas odbył się zlot użytkowników CB Radia, zorganizowany przez Józefa Koziczkowskiego, Bogdana Kozłowskiego, Bogdana Kurkowskiego oraz Mieczysława Jankowskiego. Uroczystość została utrwalona na taśmie wideo. Operatorem kamery był Stanisław Małecki...

"U szeryfa" tak się nazywa nowy bar, który otworzył swoje podwoje w piwnicach siedziby starogardzkiej policji. Oprócz kiełbasy, flaków, jajecznicy można zjeść niedrogi obiad i śniadanie...

Kryteria naboru do straży miejskiej w Starogardzie: ukończenia szkoły średniej lub wyższej, dobry stan zdrowia, wzrost minimum 170 cm dla mężczyzny i 165 cm dla kobiet, preferowany wiek do 45 lat.

Interpelacja

ChDSP zadaje pytanie prezydentowi Głuchowi, jakie Urząd Miasta zamierza podjąć działania w sprawie wzrastającego w Starogardzie bezrobocia z uwzględnieniem Nadbałtyckich Zakładów Przemysłowych Neptun. "Oczekujemy pisemnych odpowiedzi". Prezydent Głuch odpowiada: - Właściwym adresatem apelacji jest zarząd miejski i Rejonowe Biuro Pracy. Postaram się odpowiedzieć na interpelację w imieniu zarządu miejskiego.
Odpowiedź jest wyczerpująca. Czytamy m.in.: "Na koniec stycznia w Starogardzie było 1745 bezrobotnych. Zarząd udziela niezbędnej pomocy osobom podejmującym działalność gospodarczą. W 1994 r. zarejestrowano na terenie miasta 753 nowe podmioty gospodarcze. Zarząd podjął działania, aby nie dopuścić do zamknięcia części Pomorskiej Huty Szkła dzierżawionej przez Nedpol.
Odpowiedź w pewnym momencie ma już charakter ciekawej wyliczanki.
"Rozbudowa przedsiębiorstwa Nedpol po likwidacji PHS (1992). Rozpoczęcie prac projektowych i roboty przygotowawcze ciepłowni Zachód (1991-1997). Podjęcie pracy rekultywacji jeziora Kochanka. Poprzez uczestnictwo w Związku Miast Polskich będziemy korzystać z programu pomocy społecznej przy udziale Światowej Federacji Związku Miast. Jeżeli chodzi o NZP Neptun, to stan zatrudnienia to stan nie powinien spadać.

Listy, kontrowersje
W sprawie zmian ulic

A nazwiska? Część bardziej znanych Kociewiaków doczekała się już swoich ulic. A może by jeszcze niżej wymienieni? Jan Brejski, ks. Stanisław Hoffmann, Jackowscy z Jabłowa, Leon Kowalski – redaktor "Naszej Gazety" w Starogardzie, ks. Franciszek Kujot z Pelplina – historyk naszych ziem, Wiktor Kulerski – redaktor i wydawca popularnej na Kociewiu "Gazety Grudziądzkiej", Jan Nowak – księgarz z Starogardu, Józef Stopa z Pinczyna – przed Drzymałą i Peplińskim mieszkał w wozie cygańskim, bo nie pozwolono mu budować na jego ziemi. (...)

Pierwsze solarium?
W ostatnich latach pojawiło się wiele prywatnych sklepów przemysłowych, przykładowo do 15 listopada 1999 r. zarejestrowano ich 184... W "GK" pojawia się ogłoszenie o solarium o nazwie "Słoneczne Studio" przy ul. Farmaceutów.

W Skarszewach od ub. r. powstało kilkanaście sklepów. Pod względem liczby sprzedaży artykułów mięsnych zbliżamy się do 1939 r. Po wielu latach można kupić piwo w kilkunastu gatunkach krajowych i zagranicznych. Kogo nie stać na piwo butelkowe, może skorzystać z kuflowego w kilku pijalniach. Ostatnio powstała pijalnia "Pod Kogutem". Co ciekawe, tuż po otwarciu z dachu znikł kogut. Być może przeraził się widoku piwoszy leżących na podwórku.

13/24
16.05
Wiceprezydent miasta Stefan Rajkowski informuje o konieczności ograniczenia oświetlenia, wynikających z bardzo wysokich opłat za energię elektryczną.

Nowy CPN
15 maja początek inwestycji - całodobowa stacja CPN Kazimierza Laskowskiego przy ul. Gdańskiej.

W tym numerze materiał pt. "Co dalej z Starogardzką Telewizją Kablową?"
Wypożyczalnie kaset wideo Po akcjach policji likwidującej dzikie wypożyczalnie kaset wideo powstają legalne, tzw. dobowe. Jest już ich kilkanaście. Kilka na Łapiszewie, kilka na os. Kopernika. Najwięcej filmów (540) posiada wypożyczalnia Best przy ul. Browarowej, prowadzona przez Bronisława Jabłońskiego.
- Klienci najchętniej oglądają mocne filmy typu "ręka, noga, mózg na ścianie". Kobiety chcą sobie popłakać – mówi prowadzący wypożyczalnię kaset w Spółdzielczym Domu Kultury Tadeusz Dobrogoszcz - ale na końcu musi być happy and. Na starogardzkim bazarze, gdzie jeszcze nie tak dawno tytułów było więcej niż we wszystkich wypożyczalniach razem wziętych, już nic nie wymienisz. Kropka z piractwem.

S-BUD
S-BUD to największe przedsiębiorstwo w rejonie starogardzkim i prawdopodobnie w województwie. Powstało w wyniku sprawnie przeprowadzonego procesu restrukturyzacji.
2.05.1991 r. rozpoczęło działalność Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S-BUD SA. Przejęło w całości majątek zlikwidowanego w oparciu o ustawę Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Starogardzie PBRol). Zatrudnia 270 pracowników. Lucjan Jakubczak, dyrektor przedsiębiorca:
- S-BUD jest w stanie wykonać każde zlecenie budownictwa, robót inżynieryjnych i budownictwa przemysłowego. Posiada duże doświadczenie w szybkiej, kompleksowej realizacji obiektów oświatowych, służby zdrowia i ochrony środowiska. Posiada duży dział produkcji pomocniczej, zwiększa zakres świadczących usług m.in. o sprzedaż hurtową materiałów.

W poszukiwaniu basenu
Jedyny kryty basen (w rejonie starogardzkim) znaleźliśmy w gospodarstwie pani Agaty Piernickiej w Barłożnie. Mieści się w szklarni.

Pizzeria
Przetarg na lokal pospołemowskiej "Pizzeri" na Rynku był jednym z najbardziej pasjonujących wydarzeń w stolicy Kociewia. Stawki mogły zawstydzić grających w ruletkę w Monte Carlo. Tyle wieś gminna... Wygrali Wioletta i Waldemar Huk z Tczewa i zaczęli ostro od... rozbiórki. Waldemar Huk: - Wierzę w sukces". W Tczewie jest 5 pizzeri.
PSS "Społem" planuje otworzyć pizzerię po drugiej stronie Rynku. Zemsta jest rozkoszą bogów.

14/25
31.05
Rozruszać miasto
26 maja odbył się Ogólnopolski Bieg Majowy. Startowało 126 osób. Pierwszy był Czesław Ladaman, drugi Andrzej Arim, trzeci Andrzej Olszewski.

CZERWIEC

15/26
7.06.
Informacje
25 maja starogardzka SP 1 obchodziła 20-lecie powstania szkoły. Przyjęła ona imię Mikołaja Kopernika. Dyrektorem szkoły jest Zdzisław Data... Od 1 czerwca obowiązki dyrektora ZOZ-u pełni Lidia Lewandowska. Ośrodki przychodni zdrowia w poszczególnych gminach rejonu starogardzkiego będą całkowicie prowadzone przez gminy, a finansowane przez urząd wojewódzki, przy ewentualnym zaangażowaniu środków własnych.

Starogardzkie Centrum Kultury

Roboty przy SCK-u wchodzą w końcową fazę. Planowany termin oddania budynku do użytku - koniec sierpnia/początek września. Wiele zależy od tego, czy Famos zdąży wykonać wyposażenie na czas.

Jezioro Kochanka

Rozpoczęły się prace przygotowawcze nad rekultywacją jeziora Kochanka. Przygotowywany jest projekt dotyczący wyglądu kształtu jeziora.

Huta Szkła

Pomimo zaprzestania przez Pomorską Hutę Szkła produkcji, trwa proces likwidacji tego przedsiębiorstwa. Przeszkodą na drodze likwidacji jest fakt, że zobowiązania huty są większe niż uzyskiwane dochody w procesie likwidacji. Do tego stanu – według prezydenta Głucha - przyczyniła się załoga i dyrekcja, podnosząc przed likwidacją wyraźne płace. Pomimo zwolnienia 25 pracowników i zaoferowania im innej pracy, żaden z nich nie wyraził chęci jej podjęcia.

16/27
14.06
Odbył się drugi masowy bieg "Strzelnica" - stadion. Trasa liczy 2,8 km.

Szkoła nr 8

Zagrożony termin oddania (do użytku) i prawdopodobnie odstąpienie kuratorium oświaty w Gdańsku od realizacji części sportowej.

Modernizacja skrzyżowań

Rozpoczęto pierwszą modernizację skrzyżowania u zbiegu ulic Sobieckiego i Kościuszki. Niebawem rozpocznie się modernizacja ulicy 2 Pułku Szwoleżerów przy Szkole Podstawowej nr 3, nieco później modernizacja skrzyżowania alei Niepodległości i ulicy Zblewskiej.

"Drewutnia"

Na Rynku powstaje "drewutnia" gastronomiczna. Szkoda, że bez zgody architekta miasta i wojewódzkiego konserwatora zabytków. Właściciel dostał przyzwolenie zarządu miejskiego i nie pomyślał o innych formalnościach, które architekt miasta zalecił we wskazaniach lokalizacyjnych.

Bietowo – wysypisko

W okolicy wsi Bietowo na obszarze 3 ha powstaje wysypisko śmieci. Być może pierwsze w rejonie.

Spór w Borzechowie
Kolejne spotkanie wójta gminy Zblewo Wiesława Ossowskiego z przedstawicielami wsi Borzechowo w sprawie, co ważniejsze: remont i rozbudowa szkoły, pobudowanie nowej czy remiza strażacka, o którą walczą rolnicy. Na razie w tej sprawie pat.

Spóźnienie
Inicjatywa pana Michny (z Pelplina) budowy na miejscu dawnej "Ratuszowej" domu towarowego o wysokim standardzie się opóźnia. Pan Michna zajęty jest jak na razie uruchomieniem zakładów mięsnych w Pelplinie.

Szuraj w biały dzień
Obszerny tekst na temat nielegalnej budowy drewnianego obiektu gastronomicznego na Rynku (prędko pobudowano, jeszcze prędzej rozebrano – obiekt stał kilka dni). Temat wywołał burzę na sesji RM. Radnych bardzo ciekawiło, kto z władz w tej sprawie maczał palce. Okazało się, że przede wszystkim przewodnicząca RM Grażyna Hoppe. Radny Wójcicki, po wyjaśnieniach, rzucił legitymację radnego.

17/28
20.06
STK
Dopiero 244 osoby z różnych dzielnic podpisały umowę w sprawie telewizji kablowej.

LIPIEC

18/29
05.07.
Elektron
20.06.91W sali kominkowej w obecności Pawła Głucha i przedstawiciela Centrali Handlu Zagranicznego, Elektrimu i Centralnego Laboratorium Akumulatorów z Poznania dyrektor zakładu Janusz Piechowski podpisał porozumienie o utworzeniu spółki pomiędzy duńską firmą GN Batery, Duńskim Funduszem Rozwoju i SZE Elektron w Starogardzie. Utworzenie spółki pozwoli na rozszerzenie produkowanego asortymentu o baterie l6, umożliwi dostęp do nowych technologi baterii R-20, a dodatkowo baterii alkalicznych.

Serdeczny dar Szwedów

6 i 10 czerwca nadeszły ze Szwecji dwa duże wozy ciężarowe, tir ze sprzętem medycznym. Sprzęt został zdeponowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, skąd – po inwentaryzacji – przekazywano go osobom potrzebującym na wniosek lekarzy. Obfitość sprzętu pozwoli miastu zorganizować w Domu Opieki przy ulicy Hallera wypożyczalnię sprzętu specjalistycznego, ułatwiającego obsługę chorego w domu. Ponadto w nowo powstającym Domu Pobytu Dziennego przy ul. Peplińskiej planuje się zorganizowanie pokoju rehabilitacji ruchomej.

19/30
12.07
Supermarket na osiedlu Konstytucji 3 Maja
PSS "Społem" rozpoczęła budowę dużego pawilonu handlowego (1500 m kw.). Nowość – mamy czyniące w supermarkecie zakupy będą mogły zostawić dzieci w miejscu dla nich wyznaczonym.

Stan posiadania
Według danych UM na koniec grudnia 1990 r.w Starogardzie istniało 3429 budynków mieszkalnych. Dla porównania przed 1918 r. było 349, czyli w 1918 było jakby 10,2% obecnego miasta. W okresie wojennym i czasie okupacji wybudowano 556 budynków (16,6% ogółu), w latach powojennych do czasów Gomułkowskich 679 budynków (19,8%), w okresie Gierkowskiej prosperity w latach 1971-1978 wybudowano 595 budynków (17,3%), na czasy dekady stanu wojennego – lata 1979-1988 – przypada 582 budynków (17%), lata 1989-1990 – 94 budynki. Miasto na koniec grudnia 1990 r. liczyło 13537 tys. mieszkań, z czego 1/4 wybudowano w czasach przedsocjalistycznych. 41,6% było własnością spółdzielni mieszkaniowej. W przeliczeniu na ilość mieszkańców mamy wskaźnik 278 na 1000. Niski w stosunku do założeń europejskiego minimum stabilizacji mieszkaniowej.

Kto jest właścicielem Starogardzkiej Telewizji Kablowej w Starogardzie?
Jest nim zarząd miasta, reprezentowany obecnie przez prezydenta Pawła Głucha i wiceprezydenta Stefana Rajkowskiego. Nie wybrano jeszcze zarządu STK ani jakiegoś innego ciała organizacyjnego. Są ludzie oddani idei STK, Ryszard Halasz, Józef Tomczyński, Lech Zdrojewski i inni na razie pracujący społecznie. Odbył się już konkurs na spikerkę programu na żywo.

Oczyszczalnia ścieków

Być może Starogard w niedalekiej przyszłości doczeka się oczyszczalni ścieków z prawdziwego zdarzenia. Realizacją tego przedsięwzięcia interesują się firmy ze Szwecji, Danii i RFN. Jedna z propozycji wiąże się z rozbudową sieci kanalizacyjnej. Jednak podstawowym warunkiem będzie nakład finansowania inwestycji. Do tej pory miasto uzyskało gwarancję w finansowaniu 40% nakładów z funduszy środowiska.

7 lipca odbyły się wybory do rady pracowniczej Starogardzkich Zakładów Zbożowo-Młynarskich. Przewodniczącym został Krzysztof Witek, wiceprzewodniczącym Stanisław Downar (młyn Skarszewy), sekretarzem Janusz Majewski, członkami prezydium Kazimierz Murach (elewator Jabłowo), Krzysztof Nagórski. Wkrótce odbędą się wybory dyrektora.


Projekty dotyczące zabudowy działek przy ul. 6 Marca Pod koniec lipca w Urzędzie Miejskim wyłożone będą projekty realizacyjne na zabudowę handlowo-usługowo mieszkalną przy ul. 6 Marca.


WRZESIEŃ

30/41
27.09

Budownictwo. Propozycja na jutro
Projektanci Alina Putkamer, Tadeusz Kuca, Zespół Projektowy b. Biura Planowania Przestrzennego w Gdańsku Pracownia Terenowa w Starogardzie (Obecnie spółka "DOM") opracowała projekt zabudowy usługowo-mieszkaniowej przy ul. 6 Marca (dziś al. Armii Krajowej – przyp. T. M.). M. Kiełb-Stańczuk, dyr. sp. "DOM") zaprezentowała makietę. Wkrótce odbędzie się przetarg na działki.

Nie wrócę mamo ze wstydu

Pierwsza część reportażu Pawła A. Ślimaka (ps. Bogdana Kruszony) o mieszkańcach Pomorza szukających swojego miejsca w Niemczech.

Pierwszy salon ślubny z prawdziwego zdarzenia
Należy do p. Wiesławy Szwedowskiej. Znajduje się przy ul. Sikorskiego (dawny zakład kuśnierski). Wnętrze zaprojektowali Lech Zdrojewski i Andrzej Buława. W salonie można załatwić wszystko, zaproszenie, wideofilmowanie, a nawet taksówkę. Obrót na razie mały, ale w końcu ludzie się żenią.

Lepszy dojazd do "Łuczywa
"
UM pozytywnie ustosunkował się do prośby przedstawicieli firmy "Łuczywo" (stacja CPN przy ul. Sikorskiego) o wydzierżawienie 200 m kw. od strony Wierzycy. Decyzja zaskakująca wobec koncepcji wypędzenia CPN-ów na obrzeża miasta. Dzierżawcami CPN-u są: Krzysztof Narloch i Jacek Pieczkowski (?). Pracownicy: Jan Illa, Tadeusz Zagórski.

Trwają przygotowania do wielkiej imprezy biegowej – Międzynarodowego Biegu o Puchar Ziemi Kociewskiej (10.10). Główni sponsorzy: prezydent Starogardu, wójt gminy wiejskiej Starogard Andrzej Małkowski, Pakmet, Nowex, Bona, Merkury S. Kass, Łuczywo, RSP Koteże, RSP Zduny, Polfa, Pomos.


Targowisko rolne w Koteżach

Z dniem 1.10 uruchomione zostanie targowisko rolne w Koteżach, konkurencja dla targowiska zwierzęcego w Starogardzie.

Przenosiny krzyża
17 września dokonano aktu przeniesienia krzyża ofiar reżimu komunistycznego, ufundowanego przez KPN, na plac przy Baszcie Gdańskiej – w miejsce kaźni hitlerowskiej. Modlitwę odmówił ks. Roman Walkows. Zagrała orkiestra dęta pod kierownictwem Stanisława Karbowskiego.


Miejsce dla Kopciuszka
Postacie nietuzinkowe. Piszemy o Edwardzie Kowalke, z zawodu inżynierze budownictwa, szefie produkcji PBRolu, od 15 lat instruktorze tańca. Kowalke dojeżdża do Starogardu, gdzie się urodził. Elita uczy się u niego tańca w Klubie Tańca Towarzyskiego Impuls.

Działalność TOW Gryf Pomorski na ziemi starogardzkiej – 4 cz. cyklu Ireny Mazurowskiej
Moja droga życia – wspomnienia Pawła Alojzego Gerigka SVD.
Wywiad z Kiełpińskim – przeprowadził Janusz Nowak

PAŹDZIERNIK

Nr 31/42
4.10

UM zwraca się do mieszkańców urodzonych przed 31.12.1974 r. o uzupełnienie osobistego numeru ewidencyjnego – jeden z elementów wprowadzenia rządowego Programu Prywatyzacji. Program zakłada, że w 1993 r. wszyscy obywatele polscy staną się współwłaścicielami części majątku narodowego (słynne bony prywatyzacyjne) i zakłada przekazanie ok. 400 przedsiębiorstw korporacjom, w których udziały otrzymają Polacy.

4.10 na Rynku odbędzie się spotkanie przedwyborcze z kandydatami na posłów do Sejmu z listy obywatelskiej Porozumienia Centrum. Startuje z niej P. Głuch.

Jeszcze o policji municypalnej
Została powołana jako pierwsza w województwie gdańskim i jedna z pierwszych w Polsce. Na co dzień mieszkańcy nie mają do czynienia z ideą, lecz konkretnymi jej realizacjami. Trzej policjanci municypalni zaczepili mężczyznę siedzącego na ławce na Rynku i potraktowali go pałka i gazem, a następnie za klapy, rzut przez kosz i kajdanki. Na oczach żony i dziecka. Mężczyzna pił podobno piwo skrywane w papierowej torebce. Fot. A. Haras

Polityka lokalna

Rozmowa "GK" z Jackiem Marczakiem i Janem Krzykowskim: - Już wyborcy się zawiedli co do uczciwości prawie wszystkich, których dotychczas wybierali. Zwycięża obrzydliwa, przedrozbiorowa prywata. Przy tym uważam, że tu wszyscy za wcześnie pchacie się do wysokiej władzy. Głuch, Trawicki, Aszyk, wy i inni. Dlaczego? Tu jest takie piękne pole do popisu (...) Zbyt mało daliście się poznać na stanowiskach, jakie zajmujecie. Zarzut pracownika młynów Marka Rękasa jest słuszny – jak można startować na stanowisko dyrektora młynów, jeżeli przymierza się do poselskiego fotela? Podobnie prezydent po półtorarocznym sprawowaniu funkcji chce uciec, gdy jeszcze wiele ma do zrobienia.
Ilu jest kandydatów z naszego rejonu? Głuch, Aszyk, Neumann, ktoś z ogródków działkowych (...) W Starogardzie Aszyk jest człowiekiem abstrakcyjnym, nie znam go, choć mógł się pokazać jako poseł.
Przez te 2 lata przegraliśmy czas. To się wiąże z pewną monopolizacją życia politycznego, w tym sensie, że nowa władza zdusiła inne życie polityczne. Gdzie są kluby, stowarzyszenia, gdzie jest myśl niezależna? Nawet czerwoni się ze strachu głęboko pochwali, a szkoda. Tu nikt nikomu nie wierzy. W kraju tak czy siak zwycięża prywata.

Co czytamy

W rejonie starogardzkim Popcorn, Dziewczyna, Skandale – ok. 4 tys. egzemplarzy. NIE Urbana – ponad tysiąc. Upadają: Przekrój, Przyjaciółka – pisma z tradycjami.

List handlowców
My, właściciele sklepów zlokalizowanych na Targowisku Miejskim przy al. Niepodległości 2, żądamy obniżenia o 50 procent wysokości opłaty za dzierżawę zajmowanych pomieszczeń. Uważamy, że wysokość stawek została ustalona przez UM w sposób nieuczciwy i nielicujący z honorem UM. Nasze pretensje dotyczą zobowiązań UM złożonych przez Pana Prezydenta (przypomnienie):
1. Wyłączenie Rynku z ruchu kołowego i skierowanie komunikacji miejskiej Aleją Niepodległości – termin realizacji: wiosna 19991 r.
2. Zaprzestanie wydawania oraz cofnięcie wydanych zezwoleń na handel obwoźny na trenie miasta i wyznaczenie jednego miejsca do takiego handlu, terenu Targowiska Miejskiego – termin realizacji październik 1990 r.

Drukujemy "Opowiadanie myśliwskie" Mieczysława Rachwała


Nr 32/43
10.10

Liderzy – kandydaci Porozumienia Obywatelskiego Centrum w Starogardzie: Jerzy Umiastowski, Tadeusz Kilian, Paweł Głuch.

Podsumowanie
Największym zadaniem inwestycyjnym w pierwszym półroczu był remont budynku, w którym będzie się mieściło Starogardzkie Centrum Kultury (SCK). Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe, w tym na osiedlu Wiejska. Niestety, Polmos mam trudności i wstrzymał się z budową ciepłowni (miał być jednym z inwestorów).

33/44
18.10

Otwarcie nowej siedziby SCK

Przy ul. Pstrowskiego 11.10 o godz. 17 ordynariusz Diecezji Chełmińskiej JE ks. Biskup Marian Przykucki przemówił do zgromadzonych. Zdjęcia Haras i Sławomir Ałaszewski

Grzegorz Gajdus – zwycięzca
Twórca biegu Janusz Nowak: Około 800 zawodników i poziom wynikowy mogą mówić o randze biegu.

STK
Tadeusz Uhlenberg z STK: Prace instalacyjno-przyłączeniowe są obecnie prowadzone na os. Polfy i os. Kopernika (pod koniec października), spowodują, że liczba podłączonych abonentów będzie wynosiła ok. 1500. Na początku listopada można będzie rozpocząć prace na os. 60-lecia ONP, jednak niewielka (obecnie) liczba chętnych spowoduje przesunięcie o kilka miesięcy.

Miasto w mieście
Wiesław Wrzesiński o spółdzielczości mieszkaniowej: - Na pomysł wpadli w XIX w. w Anglii. W 1909 r. w Starogardzie powstało Towarzystwo Budowlane Mieszkań Urzędniczych (ul. Sikorskiego, elitarne mieszkania). Po 1986 r. Powstała spółdzielnia nauczycielska (ul. Kopernika przy Pewexie), bloki przy ul. Grunwaldzkiej – osiedle utworzone przy Elektronie, osiedle Młyna – ul. Wybickiego i Spółdzielnia Lokatorska. W 1972 r. połączono to w SM Kociewie (Spółdzielnię Lokatorsko- Własnościową Kociewie).
Na os. Kopernika jest ok. 3000 mieszkań, na 60-lecia - 820 mieszkań, na Konstytucji 3 Maja – 645. Łącznie jest ok. 6000 mieszkań. Najwięcej budowano w latach 70. - ok. 300 rocznie, w 1977 nawet 445, dziś tylko 150.

8.10 gościł w auli LO lider KPN L. Moczulski w towarzystwie dwóch czołowych działaczy KPN-u Piotra Aszyka i Sławomira Neumanna. Nasi ograniczyli się do asystowania. Padły m.in. zdania: 38 godzin wolności dla Jaruzelskiego i Kiszczaka, PZU złodziejem.

Wiadomości Skarszewskie
Burmistrzem jest Barbara Karaczyńska, przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Stefan Troka – z nimi rozmawia Henryk Pauli. Troka (uczestnik spotkań KO w okresie przełomu): - Jeżeli chodzi o to, ile zarabiam w radzie, to mogę od;powiedzieć krótko - nic.

34/45
25.10

Pójdziemy po raz trzeci

27.10.1991 r. Pójdziemy po raz trzeci w ciągu 2 lata do wyborów, pierwszych demokratycznych do Sejmu i Senatu, nie licząc sfałszowanych w 1947 r.

Wstęp do ekologii
Ludwik Pierzgalski, kierownik oczyszczalni ścieków Polfy: - Przy średnio niskim stanie Wierzycy Polfa korzysta z 1/15 części wody rzeki. Przy dodaniu innych zakładów można powiedzieć, że mało która kropla Wierzycy dociera w stanie "dziewiczym" do Wisły. Wierzyca ma II klasę czystości i jeszcze nadaje się do celów rekreacyjnych (chodzi o stan chemiczny). Stan biologiczny i bakteriologiczny nie spełnia warunków nawet III klasy, a więc nie mieści się w żadnej klasie czystości. Miasto ma oczyszczalnię mechaniczną. Jedyną biologiczną ma RSP Kokoszkowy na Kochance.

Państwowe Stado Ogierów
PSO to jedno z 11 tego typu i tej wielkości stad ogierów w Polsce. Jest przedsiębiorstwem Ministerstwa Rolnictwa. 150 ogierów obsługuje teren hodowlany województw: gdańskiego, bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego. W sumie w sezonie ok. 400 klaczy.

STK

W najbliższą niedzielę (27.10) Starogardzka Telewizja Kablowa rusza z emisją własnego programu.

Polityka
W "GK" prezentują się Jacek Marczak, od miesiąca dyrektor młynów, prezes starogardzkiej organizacji ChDSP, i Jan Krzykowski, przez całe życie związany z ZF Polfa, od laboranta po kierownika oddziału politechniki doświadczalnej, od 1982 r. emeryt. Współorganizator Solidarności, delegat na I Zjazd Regionalny S. Wcześniej reklamował się na lamach "GK"Jan Kulas z Tczewa.

Wiadomości Skarszewskie
Burmistrz Karaczyńska (kandyduje z UD do Sejmu): Najważniejszą sprawą dla mnie było to, aby urząd przestał się kojarzyć z władzą, a stał się instytucją usługową wobec petentów. (...) Z jednej strony pracowało w urzędzie za dużo ludzi, z drugiej brakowało fachowców, zwłaszcza w budownictwie, inwestycjach i geodezji.

Skórcz
Paweł Narocki – historyk, nauczyciel w Skórczu, twórca pisma Komitetu Obywatelskiego "U Nas": - Jest czas dla wszystkich, którzy piszą, a przedtem milczeli. Ludzie nie muszą się bać i mogą wyjść szerzej poza cztery ściany, poza dyskusje rodzinne.

Portret historyczny Heleny Lange – nauczycielki
Albin Lubiński (di). Propozycja zmiany nazwy ul. Przodowników.


LISTOPAD

35/46
2.11

Społeczny Komitet Telefonizacji os. Konstytucji 3 Maja nie ma co liczyć na pomoc ze strony UM
Wieczorami na osiedlu panuje śmiertelna cisza. Ludzie boją się wychodzić na ulice. Nieraz przez okna widzieli bandy włamujące się do samochodów. Brak telefonów uniemożliwia poinformowanie policji, a skorzystanie z zamontowanych automatów przed blokami grozi pobiciem. (...) W kwietniu zawiązał się komitet telefonizacji, jego przewodniczącym został Bartoszak. Poczta chce, żeby komitet reprezentował Starogard zachodni, bo 400 wpłat to za mało. Powinno się znaleźć 800 chętnych.
Komentarz redakcji: Jeżeli dzisiaj nie wykorzysta się energii ludzi, to kto wie, czy o problemie telefonizacji zachodniego Starogardu nie przyjdzie nam jeszcze pisać w przyszłym tysiącleciu. UM może się jednak zastanowi nad pomocą?
Ukazuje się apel o zakładanie domofonów.

Wstęp do ekologii 2

Janusz Urban, kierownik Okręgowego Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego w Gdańsku, Zakład Eksploatacji w Starogardzie: - W inżynierii sanitarnej należy myśleć i rozwiązywać problemy natury koncepcyjnej i programowej co najmniej na 50 lat naprzód. W tej więc dziedzinie nie ma co liczyć na pomniki. (...) Kranówę w Starogardzie da się wypić, a wraz z nią wchłoniemy pół tablicy Mendelejewa, gdyż starogardzka woda posiada niezbędne mikroelementy. W przemysłowym mieście woda nadal nie jest chlorowana. Woda z zasady jest apolityczna. Z historii wynika, że stolica Kociewia miała szczęście do gospodarki wodno-ściekowej. Również dzisiejsza władza widzi wagę problemu. Rada miejska podjęła decyzję
wybudowania drugiego zbiornika retencyjnego na 5 mln litrów wody. Przetarg wygrał PRI. Zbiornik mam być w najwyższym punkcie miasta (117 m n.p.m.).

SP nr 9

Radny Henryk Grzonka w imieniu grupy inicjatywnej budowy SP nr 9 na Łapiszewie zwrócił się z prośbą o uwzględnienie tej inwestycji w budowie na 1992 r. Według niego będzie mieszkało ok. 600 dzieci w wieku szkolnym w najbliższych latach.

Rada Sportu – burzliwe obrady
22.10 w OSIR-ze odbyło się spotkanie Rady Sportu przy RM. Obecni byli – prezes Startu Jerzy Jankowski, dyrektor Agro-Kociewia Wiesław Lica, dyr. OSiR-u Jarosław Sarzało, wiceprezydent Stefan Rajkowski. Janusz Nowak i Tadeusz Majewski dali do wypełnienia ankiety. Po ich wypełnieniu RS miałaby pełny obraz posiadania starogardzkiego sportu (baza sportowa, ilość sekcji, zatrudnienie, posiadane klasy sportowe, kadra trenerska oraz działalność klubów – imprezy). J. Jankowski i Tadeusz Gajda (dyr. MOS-u) stwierdzili, że Nowak preferuje sporty indywidualne. Kurkowski na sesji przedstawił Start jako jedyny starogardzki klub.

36/47
8.11

KPN górą!
Tak naprawdę największym przegranym jest tzw. prowincja. Udało się przebić tylko J. Kulasowi i P. Aszykowi, który otrzymał rewelacyjny wynik. Starogard nie odbiegal od kraju, jeżeli chodzi o frekwencję 43% . Przedstawiciele małych miast i wsi ginęli wśród kandydatów reprezentujących środowiska wielkomiejskie. Aszyk otrzymał wiecej głosów niż reszta z list (KPN, UD, NSZZ Solidarność, SLD, POC).

Turniej im. Kazimierza Deyny
Pamięcią wracał do rodzinnego Starogardu. Tu rozpoczęła się jego sportowa kariera. Miał 13 lat, kiedy śladami starszych braci podążył na boisko miejscowego Włókniarza. Pierwszy trener Henryk Jankowski szybko odkrył talent młodego Kazika.

Znowu delegacja duńska w Starogardzie
Tym razem chodzi o nawiąznie kontaku między miastami. Można podziwiać przedsiębiorczość i wszędobylskość tego małego kraju.

37/48

Uroczystość 11 listopada
W 73. rocznicę odzyskania niepodległości Polski odyla się msza św. W kościele św. Wojciecha. Grała orkiestra Stanisława Karowskiego, śpiewał chór ks. Gerarda. Poczty sztnadarowe złożyły kwiaty przy tablicy 2 Szwoleżerów Rokitniańskich i pod tablicą poświęconą gen. Hallerowi, upamiętniającą odzyskanie niepodległości Polski, umieszczonej na murze budunku Zespołu Szkół Zawodowych (dawne koszaru 2 pułku).

Dwulecie "GK". 15 nr "IP" i 48 nr "GK". Najniższa sprzedaż 3,5 tys. egzemplarzy, najwyższa 6,5 tysiąca. Autentyczna, rzadko podkreślana niezależność.

Hubertus

Na zakończenie sezonu jeździeckiego w PSO zorganizowano 26 października tradycyjny bieg św. Huberta. W biegu młodzieżowym brało udział 20 koni. W ub. sobotę podobną imprezę zorganizowano dla pracowników i sympatyków PSO – 33 jeźdźców i 20-kilometrowa trasa. Korespondencja Józefa Tomczyńskiego

Pomorzanka wczoraj i dziś

Od 1987 r. Działalność spółdzielni opiera się na produkcji bielizny pościelowej, piżam, koszul nocnych, a także na eksporcie tych wyrobów. To zakład pracy chronionej zatrudniający 75 procent inwalidów. Na koniec sierpnia spółdzielnia zatrudniała 291 osób, w tym 73 w nakładctwie (forma pracy domwoej). Prezes Rutkowski: - W 1991 r. wyposażenie do krzesełek dla dzieci oraz osłony do łóżeczek i wsypy dla Danii, 40 sukien ślubnych do Niemiec z materiału powierzonego. Brak jasności przepisów. Spółdzielnię mogłyby uratować nasze zakłady pracy dzięki zaopatrywaniu się w odzież ochronną i roboczą zamiast szukać dostawców niekiedy daleko od Starogardu.
Jest tzw. pion rehabilitacyjno-socjalny. Spółdzielnia zatrudnia klekarza medycyny ogólnej, stomatologa i specjalistę z zakresu rehabilitacji. Istnieje tutaj laboratorium analityczne oraz gabinety fizyko i kinezyterapii. Jest kompletnie wyposażona sala usprawniania ruchowego z atlasem. Istnieje koło sportowo-turystyczne.
Barabara Kaletha-Zys

Zapachniało Europą

W budynku dawnej "Roksany" przy ul. Paderewskiego otwarto Grill Bar Szyk. Właścicielem jest Józef Wędrowski. Nowe słowa: brizolla, rhodos, gyros, hamburger (już przyswojone), kebap, greckie kiełbaski civapcici i 4 gatunki marki zachodniego piwa, 4 rodzaje lodów z bakaliami.

Grałem z Helmutem
Reportaż o Szkole Muzycznej I stopnia w Starogardzie. Uczy się 166 osób. Karbowski: - Z tym rozśpiewaniem, rozegraniem leżymy na amen. Na Zachodzie nikt z dzieciaków nie wstydzi się pomuzykować. W ich mentalalności jest już coś takiego, że każdy musi "pobimbloczyć", bo tak wypada. Grają i śpiewają całe rodziny, od najmłodszych, po najstarszych, i to przy każdej okazji. Na przykład jakiś solista Szmit siada do pianina na koncercie (grałem jako instrumentalista), a ja zadaję sobie pytanie, skąd go znam. Aha, toż to kanclerz Helmut. Nogi mi zadrżały.

Skarszewskie rozmowy
Wiceburmistrz Edmund Pałkowski: - Oczyszczalnia ścieków nie jest przygotowana do odbioru ścieków z szamba (rośnie miasto, np. os. Kleszczewskie), kanalizacji mało. Zachodzi pilna potrzeba wybudowania punktu przyjmowania zagęszczonych ścieków na terenie oczyszczalni jako etap przejściowy. Różnica między "produkcją" wody a ilością ścieków wynosi kilka tysięcy metrów sześciennych. Woda jest bardzo dobra i nie wymaga uzdatniania. Prawie całe miasto podłączone jest do sieci wodciągowej. Skaszewy mają przygotowaną pojemność wysypiska śmieci prawie na sto lat. Problem śmieci jest na wsi, wymaga bowiem znacznych nakładów na zakup pojemników i organizację wywozu.

Ciekawa sprawa

Zbigniew Probe kupił scanię przystosowaną do kontenerowego wywozu śmieci i zabrał się ostro do roboty. Wywozi 30 procent tego, co dotychczas PGKiM. Wysypisko należy do PGKiM. Podniesiono mu opłatę za wyładunek i składowanie do 10 tys. zł.

38/49

Zmieniono nazwy ulic w Starogardzie.
Str. 1Jeszcze 4 lata temu POM (Państwo Ośrodek Maszynowy) zatrudniał sto osób. Na ekranie (TV) toczył bój z równie dobrze działającym POM-em w Strzelacach Krajeńskich. Teraz Edward Bielecki, kierownik Wydziału Remontowego, założył firmę HELP i wziął w dzierżawę. Powstało przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe, na razie bazujące głównie na usługach gwarancyjnych dla rolników. - Połączyliśmy z dawnym wydziałem firmę EDKOBEX, żeby dwie małe firmy były mocniejsze.
W trakcie rozmowy w sprawie fuzji w pozostałej części POM-u zdecydowano się przekształcić zakład w jednoosobową spółkę.

Firma GEJZER J. D. Zdrojewscy
Zatrudnia 22 osoby i wdraża nowe systemy grzewcze. Miesięcznie wykonuje 60 kotłów gazowych, oprócz tego kotły węglowe. W kraju działa około 200 pieców – mówi kierownik firmy Gerard Narloch. Zakład jest skomputeryzowany, ma CB radio. Udręka jest brak telefonu.

Trzy rundy w Skórczu
Komitet Obywatelski dyskutuje (słowami przewodniczącego Andrzeja Wojnarowicza) z przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Skórcz Alojzym Koseckim. Kosecki zarzuca m.in. KO, że nie on jest od oceny pracy władzy.

Kilkuczęściowy materiał na temat historii OSP w Starogardzie rozpoczyna Barbara Kaletha-Zys.
W "Skarszewskich rozmowach" H. Pauli pisze o Spółdzielni Mleczarskiej w Skarszewach.


39/50
29.11

Edmund Borkowski – zadanie dla biografa
Syn Franciszka i Weroniki Borkowskich, ur. 8 lipca 1921 r. w Starogardzie. W wieku 17 lat zgłosił się do wojska. Brał udział w walkach w 1939 r. Pomimo tak młodego wieku przyjęto go do 2 Pułku Szwleżerów Rokitniańskich (dzięki znajomości Anny Borkowskiej z rotmistrzem Krzyżanowskim). Brał udział w bitwie o Warszawę. Żołnierz ZWZ i AK. Brał udział w powstaniu warszawskim. Kilka razy próbowal uciec z obozu, wreszcie uciekł udając Anglika.

OSiR ogrzewa swoje obiekty gazem
Przestał kopcić kolejny komin na starym mieście – mówi szef gazownictwa Adam Kozłowski. - Niestety, wstrzymano udzielanie nowych pozwoleń.

Ludwika Ossowska – tekst.

Ranking dyscyplin sportowych
W mieście jest około 11 tysięcy dzieci i młodzieży. Ok. 1200 uprawia regularnie sport - 17 dyscyplin - i rekreację, zdecydowana część w MOS-ie (Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym) i trzech klubach. Hierarchia dyscyplin:
1. Piłka nożna – 17 pkt.
2 - 3. LA, tenis stołowy – 15 pkt.
4-5. Jeździectwo, koszykówka, siatkówka -
6 - 9. Boks, piłka ręczna, cieżary – 10 pkt.
10 – 11. Akrobatyka sportowa, sporty wodne, kulturystyka - 6 pkt.
12 – 17. Judo, szachy, tenis ziemny, sporty motorowe, strzelectwo – 4 pkt.
Wzięto pod uwagę: kadrę zawodniczą, kadrę trenerską, bazę, efekty sportowe, zamierzenia rozwojowe (masowość, rekreacja, wyczyn), koszty dyscypliny, tradycję, zapotrzebowanie społeczne.

Muzyczny boom
Str. 7

Przed otwarcie nowego budynku SCK szef sekcji muzycznej Stefan Galiński miał blisko dziesięć zgłoszeń kapel chętnych do uprawiania muzyki. Wszystkie przyjął, te działające przy instytucjach, jak i te "niepokorne". Były: powszechnie znany "Jordan" (reagge), "Tronic" (muzyka przyjemna, Dariusz Radtke), Zespół Mariusza Pliszki i Rafała Kubiaka, "Green Power" (związany ze szkołą zawodową), "The Heller" (Heller i Jacek Nagórski), "Schizo" (z OPP, trash metal, Piotra Gdaniec – wokalista, Krzysztof Paul – gitarzysta).

65-lecie SKS "Start"
O historii staroardzkiego klubu pisze Eugeniusz Cherek

GRUDZIEŃ


40/51
6.12

Bufet "Na Szlaku" w byłej poczekalni na dworcu PKP w Starogardzie nie jest niestety wizytówką miasta.

Wandalizm
W nocy z 25 na 26.11 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Szwoleżerów nn. sprawcy zbeszcześcili 17 grobów. Nie sataniści, a młodzi pod wpływem alkoholu.

Nowe targowisko rolne
Targowisko powstało w Koteżach na terenie byłego punktu skupu lnu. Wszystko jest: rampa wyładowcza, waga wozowa, utwardzone drogi, parking, toalety. Gmina zapewnia też bezpłatny nadzór weterynaryjny. Obowiązują wielokrotnie niższe opłaty w stosunku do tych na starym targowisku w Starogardzie. Przy tak wysokich opłatach administracja miejska nie zapewniła rolnikom standardowego wyposażenia.

Skórcz – droga przez mękę
O oczyszczalni ścieków mówi się od 10 lat. 2.11.1989 r. pp. Klofczyńscy z Wielbrandowa dostali decyzję, z której dowiedzieli się, że ich grunty będą leżały na terenie strefy ochronnej, otaczającej oczyszczalnię. Pan Józef wysłał do UMiG pismo, w którym zaproponował, aby wyznaczono mu nowe siedlisko. Po różnych ponagleniach (12.03.89 r. minął rok i 9 miesięcy) przyszła decyzja – propozycja wykupu siedliska i znowu... cisza. 21.05.1991 r. Otrzymał pismo, że obecnie prace projektowe dążą do tego, aby strefa ochronna nie obejmowała gospodarstwa – pisze Maria Różycka.

Kultura. Marek Wdziękoński pisze o komiksie
Prezentacja zespołu Schizo. - Chcemy grać muzykę metaklową, dopóki nie wyrzucą nas z SCK.
Gryf Pomorski – historia – cd. pracy Ireny Mazurowskiej, opartej na wspomnieniach sekretarza Rady Naczelnej TOW Gryf Pomorski Ludwika Miotka.

Ludzie – ptaki – zegary – reportaż o hodowcach gołębi pocztowych (str. 8 i 9)

41/52
13.12

Gmina Starogard. Kopciuszek ma się dobrze
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kortas sprawnie prowadził sesję. Wójt Andrzej Malkowski zdał sprawozdanie. Mówił o nadwyżce budżetowej. - Na gazyfikację wsi Kokoszkowy wydano 25 mln. zł, na telefonizację wsi Ciecholewy 28 mln. zł (w formie pożyczki), na zakup opału otrzymał dyrektor Technikum Rolniczego w Owidzu. Na początku listopada przekazano gminie Bobowo 60 mln. zł. I z przekazaniem zakończył się proces podziału gmin. Pojawił się problem wsi Wysoka – część chce do Bobowa. Całą gminę gazyfikuje się od przyszłego roku. Obecnie telefonizuje się dzięki pomocy gminy.

CD. o Gryfie Pomorskim
Paweł Nawrocki drukuje "Dzieje straży pożarnej w Skórczu".


Prosto z Ameryki
Ciekawa rozmowa z Marylą Ślązak.

Mikrofon dla wszystkich
Zespół Szkół Ekonomicznych w hali Agro-Kociewia zorganizował imprezę – konkurs. Relację ze zdjęciami na całej stronie zamieszczają Anna Piotrzkowska i Małgorzata Szuty. Dyr. ZSE Bogdan Ramusiak: - Impreza, jaką ze świecą szukać w innych szkołach. ...W ZSE wychodzą dwa pisemka - "Oscar" i "Zlepa"... Na początku lat 80. przy szkole miała powstać hala wielkości Agro. Prace były już w toku. Wykonano projekt, wykonawca miał kopać rowy (SUR Hermanowo). W szkole ciągle myśli się o tej budowie. W 5 szkołach średnich w Starogardzie tylko jedna ma salę gimnastyczną (LO).

Człowiek nie żyje dziś
Str. 7 - reportaż o pracowniku kolei mieszkającym 1700 m od Szpęgawska 20 lat bez prądu.

Dzieje straży pożarnej
– cz 3 (lata okupacji) – Barbara Kaletha-Zys
W czasie nalotów ludność korzystała ze schronów publicznych przeciwlotniczych mieszczących się m.in. W fabryce monopolu spirytusowego, fabryce obuwia, a także w tartaku parowym Konkela.

B. Janowicz – dłuższa forma, "Bruny kot i myszor"
Wiersz S. Nowakowskiego
K. Ickiewicz – Dzieje Banku Spółdzielczego w Skórczu

SCK – wyjście z piwnicy
Konfrontacja czy weryfikacja zespołów? Szefem komisji jest Stanisław Karbowski. - Śmierć naturszczyków. Dzisiaj odłączą prąd i nie ma muzyki, nie ma głosu. Wszystko opiera się na elektronice. Zespoły powinny występować przed szerszą publicznością – w jakiejś hali, magazynie (znowu odwołano się do nieszczęsnej ujeżdżalni koni).
Schizo, Tronic, Kwartet, The Heller, Jordan.
Tekst napisał Henryk Lama

42-43/53-54
20.12 
wstecz   dalej »
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!