www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
środa, 12 sierpień 2020
 
 
Starogardzianin nagrodzony wśród tczewian Drukuj E-mail
poniedziałek, 06 luty 2017


Mirosław Kalkowski, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej, otrzymał Pierścień Mechtyldy - nagrodę Rady Programowej Kociewskiego Kantoru Edytorskiego w Tczewie. Wyróżnienie odebrał 30 stycznia podczas uroczystej sesja Rady Miejskiej, organizowanej co roku z okazji powrotu miasta Tczewa do Macierzy.

Mirosław Kalkowski urodził się w Starogardzie, ukończył starogardzkie Liceum Ekonomiczne oraz studia w tym kierunku w Sopocie, następnie podjął pracę zawodową w Starogardzie, z którym jest związany do dzisiaj. Od wczesnych lat należał do ZHP. Był założycielem wędrownej drużyny turystycznej przy SM „Kociewie”. W 1987 r. wstąpił do Towarzystwa Miłośników Ziemi Kociewskiej, któremu prezesuje od 1997 r. Ściśle współpracował przy organizacji kolejnych Kongresów Kociewskich. Zadbał m.in. o pełne udokumentowanie działań kongresowych poprzez zgromadzenie wszelkich materiałów związanych z tym wydarzeniem, które zamieścił w Księdze Pamiątkowej III (wyd. 2010 r.) i IV (wyd. 2013 r.) Kongresu Kociewskiego – obszernych wydawnictwach starannie przygotowanych pod jego redakcją. Merytoryczną i organizacyjną pomoc okazuje Trójmiejskiemu Klubowi Kociewiaków (od chwili powstania w 2005 r.). Wniósł znaczący wkład w organizowanie prestiżowych imprez, które towarzyszyły ważnym wydarzeniom i rocznicom miejskim i regionalnym. Dzięki stałej współpracy z mediami popularyzuje regionalizm kociewski oraz dba o bieżącą informację w mediach na temat pracy TMZK w środowisku miasta i regionu. Jako zapalony filokartysta, kolekcjoner pamiątek i zbieracz starych druków zgromadził spory ich zasób, którego część sukcesywnie udostępnia publicznie: na wystawach kolekcjonerskich, ekspozycjach ulicznych (okna wystawowe, plansze), kalendarzach, folderach oraz w postaci ciekawych albumów starych widokówek: Pozdrowienia z Powiatu Starogardzkiego i Pozdrowienia z Kociewia (dwa wydania). Unikalne fotografie ze swoich zbiorów udostępnił też do zilustrowania różnych pozycji wydawniczych. Wieloletnia działalność społeczna oraz zaangażowanie w ruchu regionalnym, połączone z pasją kolekcjonera i dokumentalisty, zostały wysoko ocenione przez władze lokalne i gremia opiniotwórcze, co znalazło odbicie w nominacji do nagród: Starosty Powiatu Starogardzkiego i „Wierzyczanki” – wyróżnienia Prezydenta Miasta Starogardu Gd.

Wyróżnienie wręczył mu przewodniczący Rady Programowej KKE Kazimierz Ickiewicz, przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Augustyn oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie Krzysztof Korda.

Regulamin Pierścienia Mechtyldy stanowi, że jest to wyróżnienie przyznawane autorom publikującym na łamach kwartalnika „Kociewski Magazyn Regionalny” oraz innych pism pomorskich i krajowych. Wyróżnienie jest przyznawane za dokonania literackie, wyróżniającą publicystykę, interesujący dorobek w dziedzinie edukacji regionalnej.
Fizycznym wyobrażeniem wyróżnienia jest sygnet pierścieniowy wytworzony ze szlachetnego metalu, przedstawiający zminiaturyzowaną pieczęć księżnej Mechtyldy, małżonki tczewskiego Sambora II. Dokumentem potwierdzającym przyznanie wyróżnienia jest ozdobny dyplom z odciskiem pieczęci lakowej księżnej Mechtyldy naturalnej wielkości.

- To szczególne wyróżnienie dla mnie z wielu względów - powiedział Mirosław Kalkowski. Cieszę się, że dostrzeżono i doceniono w Tczewie moje działania dla zachowania dorobku kociewskiego regionu i dokonania publicystyczne. Jestem dumny, że znalazłem się wśród laureatów tego prestiżowego wyróżnienia. Jak wynika z mojej ewidencji, jestem 33 osobą „zaślubioną” księżnej Mechtyldzie w okresie 10 lat istnienia tego wyróżnienia, a zarazem drugim starogardzianinem, gdyż jednym z pierwszych laureatów Pierścienia jest Ryszard Szwoch, sekretarz TMZK.

Podczas sesji Rada Miejska Tczewa nadała tytuł Honorowego Obywatela Miasta dwóm  profesorom: Grzegorzowi Kołodko i Janowi Strelau, których życie było i jest związane z Tczewem. Medalem „Pro Domo Trsoviensi” wyróżniono również troje tczewian.


 
wstecz   dalej »
 
Top! Design by Mamboteam.com! Top!