Spotkanie autorskie z Panią prof. UG dr hab. Ewą GRACZYK
środa, 29 wrzesień 2010

zapraszają  na

spotkanie  autorskie

 

z Panią

prof. UG, dr hab. Ewą GRACZYK

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Ks. Bernarda Sychty

i

Prezes Starogardzkiego Oddziału

Towarzystwa Literackiego

im. Adama Mickiewicza

 

 


 

na temat:

 

Czy twórczość Elizy Orzeszkowej wytrzymała próbę czasu?               

(refleksje w setną rocznicę śmierci pisarki)

 

 

 

Słowo wstępne wygłosi

 i spotkanie poprowadzi

pan  Tadeusz Kubiszewski

 

Spotkanie odbędzie się

 

w Czytelni Popularnonaukowej

Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. Ks. Bernarda Sychty

w Starogardzie Gdańskim

ul. Paderewskiego 1

 

w piątek 8 października 2010

o godzinie 16.00