Przypominamy o jesiennej konferencji "Polska Regionalna - mowa - kultura - edukacja"
czwartek, 10 wrzesień 2015Karta zgłoszenia

na Konferencję Polska Regionalna:

mowa – kultura – edukacja

27-28 listopada 2015 r. (piątek – sobota), Tczew  1. Imię i nazwisko (stopień naukowy):

  2. Instytucja:

  3. Telefon i e-mail kontaktowy:

  4. Pragnę wygłosić referat na temat: ……………………………………………………/

Zgłaszam chęć uczestnictwa bez wystąpienia (niepotrzebne skreślić)

  1. Wyrażam zgodę na druk mojego referatu w publikacji pokonferencyjnej w 2016 r. ………………………………. (podpis)

  2. Skorzystam z:


27 listopada - PIĄTEK

28 listopada - SOBOTA

obiad


śniadanie


kolacja


obiad


nocleg


Po zamknięciu zgłoszeń skontaktujemy się z Państwem w celu przekazania szczegółów dotyczących opłaty konferencyjnej oraz spraw logistycznych.


PISMO PRZEWODNIE - POLSKA REGIONALNA