Dwie hale i biurowiec - w Starogardzie powstaną nowe miejsca pracy
niedziela, 12 luty 2017

Dwie hale przemysłowe o powierzchni 2000 m2 każda oraz sześciusetmetrowy biurowiec staną na terenach inwestycyjnych przy ul. Iwaszkiewicza. Firma LHM Poland sp. z o. o. zdecydowała zainwestować w Starogardzie i rozwinąć prowadzoną już działalność.   
W lutym 2017 roku firma LHM Poland kupiła od miasta działkę przy ul. Iwaszkiewicza o powierzchni ponad 1 ha .W związku z tym będzie pierwszym inwestorem na obszarze, który w planie przeznaczony jest pod produkcję i działalność usługowo-przemysłową. 7 lutego dyrektor zarządzający firmy Leszek Tomaszewski spotkał się z prezydentem Januszem Stankowiakiem, wiceprezydentem Przemysławem Bieskiem-Talewskim oraz pracownikami UM Tadeuszem Błędzkim i Grażyną Putkamer-Jankowską. Przedstawił im plany rozwojowe Spółki na najbliższe 3 lata oraz  przybliżył specyfikę działania firmy.


Nowe miejsca pracy

Firma LHM Poland do końca czerwca 2018 roku chce w Starogardzie postawić halę produkcyjną o powierzchni 2000 m2 z biurowcem o powierzchni ok. 600 m2. - Drugą halę o tej samej powierzchni zamierzamy wybudować do końca 2020 roku – mówił Leszek Tomaszewski.  – Podobny zakład ma powstać w USA. Docelowo planujemy zainwestować 20 mln zł, również w nowe technologie, wymagane w branży lotniczej, w której od niedawna działamy. Do końca 2020 roku planujemy w Starogardzie zwiększyć zatrudnienie o 70 osób.
 

- W dzisiejszych czasach wcale nie jest łatwo zatrudnić fachowca – przyznał Tomaszewski. - ale nasza firma wypracowała pewien dobrze sprawdzający się  model działania. Współpracujemy z tutejszymi szkołami zawodowymi – tłumaczył dyrektor. - Bierzemy po 4 uczniów na miesięczną praktykę i jeśli się sprawdzą oraz wyrażą wolę współpracy z nami, to ich zatrudniamy. W ten sposób ukierunkowujemy ich dalszy rozwój pod kątem potrzeb i wymagań firmy.

Prezydent miasta przyznał, że bardzo się cieszy, że nabywcę znalazła pierwsza z 5 działek przeznaczonych pod działalność produkcyjną w tym rejonie. – Mam nadzieję, że w ślad za LHM Poland pójdą kolejni przedsiębiorcy i to uruchomi nowe inwestycje w naszym mieście. Państwa obecność cieszy nas tym bardziej, gdyż dla mieszkańców oznacza dodatkowe miejsca pracy – dodał prezydent.

Dyrektor Tomaszewski zaznaczył, że o wyborze miejsca inwestycji zadecydowało kilka czynników, ale przede wszystkim wsparcie i otwartość władz miasta na potrzeby lokalnych przedsiębiorców, ulgi w podatkach, niższe koszty niż w Trójmieście, współpraca z miejscowymi szkołami zawodowymi oraz perspektywa włączenia tego obszaru w Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną, która gwarantuje inwestorom dodatkowe udogodnienia, m.in. 40% ulgę w podatku dochodowym.Uzbrojenie i nowa droga

Leszek Tomaszewski zwrócił jednak uwagę na konieczność uzbrojenia terenu oraz wybudowania drogi dojazdowej, po której będą jeździć tiry. Podkreślił, że jego firmie bardzo zależy na sieci gazowej i już w najbliższym czasie będą występować do gestorów sieci o warunki przyłączenia.

Wiceprezydent Przemysław Biesek Talewski wyjaśnił, że miasto od dłuższego czasu przygotowuje się do uzbrojenia tych terenów.  – Mamy już gotową dokumentację techniczną i pozwolenia na budowę dla sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, kanalizacji deszczowej oraz samej drogi – powiedział prezydent. - Obecnie przygotowujemy się do złożenia wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i wód opadowych, których częścią jest właśnie infrastruktura w rejonie ulicy Iwaszkiewicza. Realizację tego zadania planujemy na lata 2018-2019.  Biorąc jednak  pod uwagę plany inwestycyjne firmy LHM Poland konieczne będzie rozpoczęcie tych prac już w roku 2017.  – Zrobimy co w naszej mocy, abyście Państwo mogli bez problemu oddać do użytku nowe obiekty i korzystać z nich  już w połowie przyszłego roku – zapowiedział Talewski.

– Uzbrojenie tego terenu i wybudowanie drogi z pewnością zwiększy jego atrakcyjność dla przyszłych inwestorów – dodał prezydent Stankowiak. – Stawiamy na rozwój gospodarki w mieście. Państwa pojawienie się w tym momencie jest dla nas dodatkowym bodźcem do jak najszybszego uporania się z tymi zadaniami – zakończył.

Naczelnik Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa przypomniała, że w ofercie miasta są jeszcze 4 działki w tym rejonie o powierzchni od 0,9 ha do1,5 ha. – Ich koszt mieści się w  przedziale od 420 tys. zł do 700 tys. zł.- powiedziała Grażyna Putkamer-Jankowska. – Najbliższy  przetarg na zbycie nieruchomości odbędzie się 22 marca 2017 roku.