IX Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Jabłowie. Rozśpiewane panie
poniedziałek, 18 marzec 2013
Konkurencja "Śpiew - dwie piosenki"