www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
piątek, 04 grudzień 2020
 
 
Gala "Kociewskiego Pióra 2012" Drukuj E-mail
sobota, 09 luty 2013
7 lutego 2013 r. (czwartek) w Restauracji K2 w Borzechowie odbyła się Gala "Kociewskiego Pióra 2012".
Pomysł nagrody Kociewskie Pióro zrodził się w 2005 i ma na celu uhonorować ludzi, którzy swoją pracą literacką, publicystyczną i kulturalną zasłużyli się dla Kociewia.

Nagroda ta przyznana jest po raz siódmy.

Pomysłodawcą jest Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar, a niestrudzonym moderatorem tej inicjatywy był ś.p. Michał Spankowski, który zmarł w 2009 r. Był on jednym z założycieli tczewskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko -Pomorskiego i jego pierwszym prezesem. Był dyrektorem Tczewskiego Domu Kultury, działał w Dyskusyjnym Klubie Filmowym "Sugestia" w Tczewie, a wraz z Romanem Klimem organizował Spotkania Nadwiślańskie. Ten niestrudzony animator życia kulturalnego regionu reżyserował na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku spektakle tczewskiego Teatru Pantomimicznego. Był też dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie.

Do 2011 roku przyznano łącznie 58 statuetek, w tym jedno honorowe „Złote Pióro” nieżyjącemu już poecie i muzykowi Grzegorzowi Ciechowskiemu oraz śp. Prof. Pawłowi Wyczyńskiemu.

Pomysłodawcą jak i wykonawcą statuetki „Kociewskiego Pióra” jest artysta rzeźbiarz z Wirt, Pan Bernard Ossowski.

Należy podkreślić, że w tym roku dołączył po raz pierwszy powiat świecki, który również należy do regionu Kociewia.

Patronatem honorowym galę „ Kociewskiego Pióra” objęli:

- Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk

- Starosta Świecki – Pani Marzena Kempińska

- Starosta Tczewski – Józef Puczyński

- Starosta Starogardzki – Leszek Burczyk

- Prezydent Miasta Tczewa – Mirosław Pobłocki

- Prezydent Miasta Starogard Gd. – Edmund Stachowicz

- Wójt Gminy Zblewo – Krzysztof Trawicki


Nagrody „Kociewskie Pióro 2012” przyznane są w kategoriach:

- PUBLICYSTYKA

- LITERATURA

- ANIMACJA KULTURY

- 2 nagrody za całokształt działalności


Nominowani z kategorii PUBLICYSTYKA:

Krystyna Gierszewska – Jest działaczką w różnych organizacjach kobiecych. Pisze projekty, pozyskuje środki i wspólnie z mieszkańcami swojej wsi i innymi partnerami organizuje różne wydarzenia kulturalne, historyczne, okolicznościowe m.in. „Marcinowe Obyczaje” czy „Zaduszki w poezji”, półkolonie dla dzieci. Jest również pomysłodawcą i organizatorem Sympozjum Kulinarnego ”O jeściu na Kociewiu”, którego celem jest pokazanie bogactwa kociewskiej kuchni, prezentacja potraw i kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży w odniesieniu do dawnych tradycji regionu oraz integracja międzypokoleniowa mieszkańców Kociewia. Jest autorką publikacji „Dawne smaki Kociewia”- książki kucharskiej.

Wiesław Brzoskowski – Jest autorem 9 książek: ”Dzieje Skarszew”, „Historia Skarszewy”, „Dzieje Szczodrowa”, „Z Pogódek, Jaroszew i Koźmina”, „Historia Skarszewskiej dwójki”, „Skarszewy w służbie Św. Floriana”, „60 lat naszej spółdzielni”,” Nowy Wiec-miejsce urodzenia błogosławionej siostry Marty Wieckiej”. Jest autorem współautorem następujących publikacji:” Dzieje Demlina”, „Skarszewy na starej pocztówce i fotografii”, „Skarszewy, Pogódki i Godziszewo na starej pocztówce i fotografii”. Autor wielu książek popularyzujących historię Kociewia, a szczególnie Ziemi Skarszewskiej. Ostatnia książka zatytułowana jest „Dzieje trójwsi (Więckowy, Malary, Junkrowy)”.

Marek Kordowski - jest jednym z najpłodniejszych publicystów Ziemi Tczewskiej, którego zainteresowania koncentrują się w dziedzinie historii regionu, a zwłaszcza Małej Ojczyzny - ziemi gniewskiej i rodzinnej wsi -Opalenia. Opublikował również kilka artykułów w „Gazecie Tczewskiej”. Od 2006 roku do chwili obecnej współpracuje z periodykiem parafii Subkowy „Emaus”, a od 2010 roku z „Kociewskim Magazynem Regionalnym”. Gromadzi materiały dotyczące historii Subków z zamiarem napisania w przyszłości monografii parafii. Od 2010 związał się także z rocznikiem „Teki Kociewskie”. Swoją wiedzą historyczną dzielił się także z uczestnikami licznych spotkań i seminariów w Gniewie, Tczewie oraz Pelplinie oraz z słuchaczami Radia Gdańsk i Radia Fabryka w Tczewie. Organizuje coroczne sesje historyczne w Opaleniu.

„Kociewskie Pióro 2012” w kategorii publicystyka otrzymuje Wiesław Brzoskowski


Nominowani w kategorii LITERATURA:

Marek Biegalski - Autor dwóch tomików „Godzina smutku” oraz „Bardzo rzadkie nieporozumienie”. Recenzję do pierwszego z tomików napisał Tadeusz Linkner. Od wielu lat uczestniczy w Biesiadach w Czarnej Wodzie. Aktywnie zaangażowany jest w życie kulturalne Starogardu Gdańskiego.


Bogdan Kruszona - napisał książki o nie tak dawnej historii

Polaków: „Ścieżki i drogi starogardzkiej „Solidarności" z

2010r. „Imigranci z obozu Bramsche - Hesepe Hamburg

89" „Wachman Stalagu XI A Altengrabow " z 2011r

Kolejna książka Bogdana Kruszona, to bogato ilustrowane dzieło opisuje pogmatwane wojenne losy Romana Kauffmana, Polaka, który był strażnikiem w stalagu dla jeńców wojennych. Pełniąc swą funkcję Kauffman pilnował między innymi polskich żołnierzy. Jest to kolejna książka świadcząca o niezwykle ciężkim losie naszych rodaków z terenów włączonych do III Rzeszy, dlatego tym bardziej warto się z nią zapoznać. Po więcej szczegółów odsyłamy do książki.

Mateusz Brucki - Mateusz jest młodym poetą, piszącym od 2004 roku, który jest już utytułowany wieloma nagrodami literackimi. Wydał dwa tomiki wierszy. Aktywnie bierze udział w turniejach literackich promując wartości kulturalne regionu. Pisanie poezji, wyższych wartości literackich jest tak rzadko spotykane, że każdy wybuch talentu potrzebuje promocji i wsparcia. Ukazało się drukiem kilka recenzji jego poezji i wydanych tomików wierszy.

Jolanta Steppun - Jest debiutantką z Kociewia. Autorka tomiku „Szkice z drugiego brzegu”. Tadeusz Linkner o poezji Pani Jolanty napisał, że jest dobra, warta przeczytania pozycja, przedstawiająca wielobarwny obraz świata, w którym przeplatają się formy poetyckiej refleksji. Pani Jolanta Steppun jest zaangażowana w życie kulturalne Kociewia.

Mieczysława Krzywińska -Autorka książki „Nuty zmierzchu”. Z wierszami Mieczysławy Krzywińskiej można było zetknąć się w lokalnych gazetach oraz albumie fotograficznym prezentującym Ziemię Skarszewską. Jest zaangażowana w życie kulturalne Starogardu Gdańskiego oraz Skarszew.

Regina Kotłowska – kociewska poetka zadebiutowała w 2011 roku tomikiem „To tylko słowa…” Dobrze oceniona przez poetę i krytyka Janusza Ryszkowskiego podczas Biesiady Literackiej. Bierze aktywny udział w życiu kulturalnym Kociewia.

Statuetkę „Kociewskie Pióro 2012” w dziedzinie literatura otrzymała Jolanta Steppun


Nominowani w kategorii animacja KULTURY:

ZESPOŁOWO:

Szkoła Filialna w Bratwinie” – Szkoła Filialna w Bratwinie jest placówką z klasami 0-III. Nauczyciele tej szkoły wraz z uczniami kultywują tradycje i obrzędy Kociewia od wielu lat. Przyczyniają się do promocji Kociewia w kraju i za granicą. Dzieci brały udział w różnego typu konkursach organizowanych przez szkołę, gminę czy region. Zorganizowano warsztaty „ Malowanie na szkle”, „Kwiaty z papieru” czy zajęcia w Skansenie we Wdzydzach Kiszewskich. Podczas zajęć lekcyjnych o tematyce Kociewia wykonywały różnego rodzaju prace związane z plastyka obrzędową. Od wielu lat szkoła zajmuje się tematyką edukacji regionalnej. Mnóstwo materiałów i doświadczeń pedagogów spowodowało opracowanie programu własnego ”Na Ludowo” autorstwa p. Judyty Noskiewicz i Agaty Folk-Bardzel. Poszerza on tematykę edukacji regionalnej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w szkole. Program obejmuje rok obrzędowy na Kociewiu.

Zespół pieśni i tańca „Modraki” – „Modraki” przybliżają kulturę, obyczaje, tradycje i folklor Kociewia zarówno wśród mieszkańców tego regionu, jak i w wielu miejscach w Polsce. Znaczącym rozdziałem w historii zespołu SA występy zagraniczne, często niebanalne i spektakularne. Do takich należy zaliczyć te, które miały miejsce na paryskich Polach Marsowych, czy przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Ponadto „Modraki’ występowały w Włoszech, Szwecji, Irlandii, Niemczech. Specjalne znaczenie miały koncerty na Litwie oraz Ukrainie, gdzie młodzi pelplinianie doprowadzali swoimi śpiewami i tańcami do wzruszeń polonijną publiczność.

fabryka sztuk – Jest jedną z najbardziej aktywnych instytucji kultury w Tczewie i na Kociewiu. Prowadzi różnorodne działania na rzecz zachowania i propagowania dziedzictwa, tradycji i wartości kulturowych regionu kociewskiego. Placówka wprowadziła do swojej oferty edukacyjnej lekcje etnograficzne. Tematyka zajęć koncentruje się na Kociewiu i jego tradycjach. Omawiane są zagadnienia bogatej kultury duchowej i społecznej Kociewiaków (np. obrzędowość rodzinna, doroczna, wierzenia), a także kultury materialnej, np. budownictwo ludowe. Ponadto w ofercie edukacyjnej znajdują się: lekcje historyczne, spacery po Tczewie oraz spacery po Kociewiu, warsztaty edukacyjno-artystyczne, lekcje o sztuce, czytanie bajek, kółko plastyczne dla dorosłych, kółko plastyczne dla młodzieży, kółko historyczno-podróżnicze dla młodzieży, obóz archeologiczny dla młodzieży.

„Noc bardów” – Przez ostatnich 20 lat na scenie „Nocy Bardów” wystąpiło ponad 630 adeptów poezji śpiewanej, piosenki aktorskiej, a wielu z nich uprawia z powodzeniem tę sztukę do dzisiaj, wielokroć wracając do swojego miasta, aby brać czynny udział w tej niezwykłej imprezie. Wielu z nich uprawianie tego gatunku sztuki zachęciło do poznawania wartościowej poezji i literatury, co zgodnie potwierdzają pedagodzy i wychowawcy. Efektem wspólnej pracy młodych wykonawców jest wydana w 2005 roku płyta zatytułowana „Z gitarą do nieba”, zawierająca najważniejsze utwory Ryszard Rebelki, w ich własnych interpretacjach.

Kawiarenka pod gwiazdami” – Jest to miejsce spotkań ludzi twórczych. Pomysłodawcy „Kawiarenki pod gwiazdami” są otwarci na wszelkie pomysły i propozycje. Z założenia zaproszeni goście słuchają, dyskutują o poezji, malarstwie i fotografii. Czytane wiersze przeplatane są muzyka na żywo. W kawiarence panuje półmrok, palą się świece. Każdy wieczór rozpoczyna się uroczystym zapaleniem świec przez autorów. „Kawiarenka pod gwiazdami” jest wymarzonym miejscem na pierwszą publiczną prezentację swojej twórczości.

Kociewskie Pióro w kategorii Animacja Kultury zespołowo otrzymała Alicja Gajewska "fabryka sztuk".


Indywidualnie nominowani w kategorii animacja kultury:

Ewa Jędrzejewska Nauczycielka regionalistka, autorka realizowanego w szkole od 1997 r. Programu Edukacji Regionalnej, współorganizatorka trzech pierwszych Konferencji Nauczycieli Regionalistów Kociewia; współtwórca pierwszej Izby Regionalnej w starej szkole w Bytoni w 1995r, zaangażowana w utworzenie „Kasztelanii Bytońskiej” - jako lokalnej inicjatywy kulturalno- społecznej skupiającej organizacje, stowarzyszenia, przedsiębiorców i społeczników oraz w działalność Grupy Odnowy Wsi, autorka stałych wystaw: „Moje Kociewie” (w szkole) i „Śladami historii i legend w Bytoni. O sobie mówi: „Pamiętam, że cokolwiek w życiu zrobię – zostawia ślad.”

Leszek Baczkowski – Artysta, rzeźbiarz, członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, twórca kapliczek i innych rzeźb. W początkowej fazie twórczości rzeźbił głównie prace o tematyce sakralnej, obecnie inspiruje go życie codzienne, a wieloletnia praca artystyczna zaowocowała wieloma osiągnięciami, za które otrzymywał różnego rodzaju nagrody, wyróżnienia, a także medal za szczególny wkład w rozwój i upowszechnianie kultury i sztuki w środowisku policyjnym. W latach 2007-2012 pan Leszek swoją sztukę ludową oraz prace o tematyce sakralnej prezentował podczas udziału w różnego rodzaju plenerach, wystawach, konkursach na obszarze Kociewia jak i również na terenie całego kraju. Co roku jego szopki bożonarodzeniowe o różnej formie rzeźby oglądają, podziwiają mieszkańcy nie tylko Kociewia, ale też innych stron Polski.

Alicja Słyszewska – To osoba, która poprzez swoje działania wszystkie inicjatywy przede wszystkim przybliża kulturalne dziedzictwo cystersów oraz szeroko rozumianą kulturę regionu kociewskiego. Jarmark Cysterski to jedna z ważniejszych imprez, które odbywają się na terenie powiatu tczewskiego, a w których nieoceniony jest wkład Alicji Słyszewskiej. Jarmark odbywa się na terenie dawnego opactwa cysterskiego w Pelplinie. Jest to impreza cykliczna, która już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń Regionu Kociewskiego. Wspaniale zachowane dziedzictwo kulturowe cystersów w połączeniu z atmosferą średniowiecznych tradycji sprawia, że wydarzenie to jest unikalną atrakcją turystyczną.

Alina Jeleń – Organizatorka imprez kulturowych o zasięgu krajowym: I i II Krajowy Festiwal Kabaretów Kół Gospodyń Wiejskich. Organizatorka i koordynatorka projektów w 2012 roku wpływających na wszechstronny rozwój kobiet Kociewia: warsztaty teatralne dla kobiet wiejskich, zajęcia sportowo-rekreacyjne- nauka Zumby, warsztaty carwingu, dekoracyjnego strojenia stołów i potraw. Przyczyniła się i ciągle przyczynia do promocji Kociewia w kraju. Inspiruje całe wiejskie środowisko z terenu powiatu starogardzkiego do kultywowania tradycji kulturowych Kociewia: gwary, stroju kociewskiego, jadła oraz obrzędowości i obyczajowości. Jest pomysłodawcą i realizatorką licznych projektów wpływających na wszechstronny rozwój kobiet regionu Kociewia.

Jerzy Kamiński – Przez ćwierć wieku swej działalności pozostawił po sobie trwały ślad, wielce zasłużył się dla kultury i sztuki ludowej Kociewia. Jego prace w postaci kapliczek przydrożnych i krzyży możemy spotkać rozstajach dróg, przy posesjach prywatnych, w kościołach, w zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych, tak na Kociewiu jak i innych regionach naszego kraju. Znajdują się w zbiorach Izby Regionalnej przy szkole w Bytoni. Dwie staje Drogi Krzyżowej przy kościele w Bytoni też są jego autorstwa. Wielokrotnie nagradzany w konkursach, honorowany dyplomami i nagrodami w tym Marszałka Województwa Pomorskiego w dziedzinie rzeźby.

Kociewskie Pióro w kategorii Animacja Kultury indywidualnie otrzymuje Alina Jeleń


Za całokształt pracy twórczej Kociewskie Pióro 2012 otrzymali:

Tadeusz Wrycza - Całe życie związany jest z miastem Tczew i Kociewiem. Założył Bibliotekę Zakładową i sieć punktów bibliotecznych. Za swoją działalność został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złota Odznaką. Od wielu lat Tadeusz Wrycza prowadzi również działalność na rzecz szeroko pojętej edukacji wodnej i melioracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem dorzecza Wisły, a więc i Kociewia. Jest organizatorem i współorganizatorem wielu konferencji, w tym o zasięgu krajowym. Autor wielu odczytów, prelekcji i wykładów zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. Publicysta- autor wydanej w 1998 roku książki „Lodołamanie – wczoraj - dziś- jutro” oraz licznych artykułów, dotyczących również sytuacji w dorzeczu Wisły, publikowanych, m.in. w „Kociewskim Magazynie Regionalnym”, „Tekach Kociewskich”, czy też ogólnopolskim miesięczniku „Gospodarka wodna”. Jest również autorem „Programu Budowy Produktu Turystycznego Delta Wisły”, stale współpracuje z prasą lokalną i regionalną w zakresie bezpieczeństwa.

Józef Ziółkowski - Debiutował w 1997r. książką „Drogi do sukcesu”. W ciągu 15 lat ukazało się 13 publikacji, których Józef M. Ziółkowski jest autorem bądź współautorem. Pomysłodawca, autor scenariusza i komisarz wystaw historycznych, pierwszych w Tczewie wystaw przybliżających historię Tczewa, jednego z najstarszych miast na Pomorzu. Pomysłodawca, autor i komisarz wystaw upamiętniających Papieża Polaka Jana Pawła II, otwieranych 2 kwietnia, w kolejne rocznice Jego śmierci. Autor scenariuszy i komisarz wystaw przyrodniczych, pokazujących piękno kociewskiej przyrody. Autor filmów dokumentalnych „Mosty Tczewskie”, „Przyroda Kociewia”, „Ks. Jerzy Popiełuszko”, wywiadów z kombatantami II wojny światowej, jak również „”Jana Pawła II. Pelplin- Piaseczno- Watykan”, w którym znalazł się ostatni wywiad z Janem Bernardem Szlagą, Biskupem Pelplińskim.


 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!