www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
piątek, 14 sierpień 2020
 
 
Informacje na temat oświaty w gminie Zblewo [uzupełnienie "okienka" Wójta] Drukuj E-mail
poniedziałek, 29 wrzesień 2014
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2014/2015. Naukę w szkołach podstawowych (w tym i oddziałach przedszkolnych) kontynuuje 1027  uczniów, zaś w gimnazjum 411. Cieszę się, że do przedszkoli przyjęliśmy 217 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat - wszystkie chętne zgłoszone podczas marcowej rekrutacji na rok 2014/2015. Stało się to dzięki zmianie organizacji pracy przedszkola w Pinczynie i otwarciu oddziału zamiejscowego przedszkola w Zblewie w Zespole Szkół Publicznych w Bytoni. Od września wszystkie przedszkolaki uczą się bezpłatnie języka angielskiego.

Nowością od 1 września b.r. jest otwarcie oddziału integracyjnego klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zblewie. Jest to klasa mniej liczna, w której pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciel wspomagający, który czuwa nad rozwojem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Klasa integracyjna to klasa, do której uczęszczają dzieci, których Rodzice wyrazili zgodę i poparcie dla idei wspólnej nauki i zabawy dzieci zdrowych i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W klasie tej dzięki pracy dwóch pedagogów możliwa jest indywidualizacja w procesie nauczania każdego ucznia.
Od 1 października rozpocznie się we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach realizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu z POKL „Programy rozwojowe szkół gminy Zblewo”. Ogółem z zajęć dodatkowych skorzysta 588 uczniów. Projekt ten wzbogaci ofertę zajęć pozalekcyjnych w szkołach.
Chciałbym także poinformować rodziców i uczniów, iż w związku z nowelizacją prawa oświatowego podjąłem decyzję o refundacji kosztów dostępu rodziców i uczniów do e-dziennika w szkołach.

        Wójt Gminy
    Krzysztof Trawicki
 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!