www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
piątek, 07 sierpień 2020
 
 
Klasa integracyjna w szkole – szansą dla wszystkich dzieci Drukuj E-mail
czwartek, 02 październik 2014


Za zgodą Wójta oraz Rady Gminy Zblewo od 1 września 2014 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zblewie funkcjonuje klasa integracyjna. Jest to klasa 1a, której liczba uczniów wynosi 20, w tym 4 uczniów niepełnosprawnych. Klasa integracyjna to możliwość wspólnego kształcenia dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi.

W tej klasie pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel wiodący oraz nauczyciel wspierający. Obaj nauczyciele czuwają, by klasa stawała się zintegrowanym zespołem, oraz by każde dziecko robiło postępy na miarę swoich możliwości. Pedagog prowadzący realizuje podstawę programową, zaś pedagog wspierający dostosowuje treści do możliwości ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności. Nauczyciele starają się różnicować wymagania, aby każdy mógł osiągnąć sukces i satysfakcję z wykonywanych zadań i poleceń. Dzięki miłej, niestresującej atmosferze każde dziecko czuje się akceptowane. Nauka w klasie integracyjnej sprzyja wykształcaniu u uczniów postawy tolerancji, akceptacji, empatii oraz szacunku dla innych.

Na lekcjach pracuje się metodami aktywnymi. Rozumiejąc, jak ważny jest ruch dla rozwoju i funkcjonowania każdego człowieka, dużo uwagi nauczyciele poświęcają zabawom i grom ruchowym. Aby pomóc dzieciom w integracji sensorycznej, nauczyć je odreagowania, są wplatane w proces dydaktyczny elementy muzykoterapii. Siedząc w kręgu na dywaniku razem z nauczycielami dzieci rozmawiają na różne tematy ucząc się słuchania innych oraz wyrażania emocji.

Kształcenie integracyjne wspomaga wykwalifikowana kadra specjalistów: pedagog, logopeda, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel terapii pedagogicznej, pielęgniarka szkolna.

Ważnym elementem pracy wychowawców jest dobra współpraca z rodzicami. Dzięki właściwym relacjom, rodzice chętnie wspierają pedagogów w codziennej pracy oraz organizowaniu uroczystości klasowych.

Rodzice dziecka uczęszczającego do klasy integracyjnej - Anna i Adam Fierka mówią: Jesteśmy rodzicami dziecka z niedosłuchem i w związku z tym zdecydowaliśmy się na posłanie syna do klasy integracyjnej. W naszym wyborze kierowaliśmy się również tym, iż w klasie integracyjnej przede wszystkim kładzie się nacisk na zaspakajanie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych dziecka, małą liczebnością grupy oraz opieką dwóch pedagogów. Syn odnalazł się w tej klasie bardzo dobrze. Ma wielu kolegów i koleżanek. Również z relacji syna wynika, ze atmosfera w klasie jest miła i przyjazna. Bardzo lubi chodzić do szkoły i uczestniczyć w zajęciach rewalidacyjnych i logopedycznych.

Dziękujemy Wójtowi i Radzie Gminy za powstanie tej klasy. Dzięki temu przedsięwzięciu nasze dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają zapewnione korzystniejsze warunki do nauki i pracy.

 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!