www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
poniedziałek, 30 listopad 2020
 
 
Fotoreportaż za I sesji Rady Gminy Zblewo VII kadencji Drukuj E-mail
wtorek, 02 grudzień 2014


Dnia 1 grudnia 2014 r. o godz. 14 rozpoczęła się I Sesja Rady Gminy Zblewo VII kadencji. Po uroczystym zaprzysiężeniu wybrano przewodniczącego Rady - został nim Leszek Burczyk - i dwóch wiceprzewodniczących - Marian Reszka i Rafał Skrzypczak. Relację z sesji damy na dniach i w "Kurierze Zblewskim". Tu przedstawiamy obszerny fotoreportaż oraz skład Rady Gminy Zblewo VII kadencji.

Fot. Tadeusz Majewski

Wspólna praca jest warunkiem sukcesu gminy Zblewo

Dnia 1 grudnia 2014 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Zblewo VII kadencji


Sesję otworzył Radny Senior Stanisław Fojut. Stwierdził m.in. że w sesji uczestniczy 15 radnych, czyli wszyscy. Po tym odbyła się ceremonia złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych.

Najmłodszego radny Kamil Niemczyk odczytał z nazwiska i imienia radnych i wyjaśnił, że ślubowanie może być złożone przez wypowiedzenia zdania „Ślubuję”, a także „Ślubuję” z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Wszyscy powstali i Radny Senior odczytał rotę ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Po tym kolejno wyczytani radni wstawali i wypowiadali zdanie ślubowania.

Następnie odbył się wybór Przewodniczącego Rady Gminy Zblewo. Radny Senior poinformował, że Przewodniczący RG musi uzyskać bezwzględną większość głosów, czyli 8. Na funkcję tę zgłoszono radnego Leszka Burczyka (zgłosił radny K. Surówka) i Janusza Czubka (radny M. Miksza).

W skład Komisji Skrutacyjnej weszli: K. Surówka, W. Mindykowska i R. Rambowski. Komisja Skrutacyjna przystąpiła do ukonstytuowania się i wykonania prac związanych z przeprowadzeniem głosowania tajnego.

W punkcie „Prezentacja kandydatów” radny L. Burczyk poinformował, że ma 55 lat, jest mieszkańcem Zblewa, żona, Hanna, pracuje w szkole w Pinczynie, ma 18-letnią córkę, uczennicę LO w Starogardzie, ma wykształcenie wyższe rolnicze, magisterskie, od 12 lat prowadzi Centrum

Zaopatrzenia Rolnictwa, a prywatną działalność gospodarczą prowadzi od 1991 r. Jako Przewodniczący chce być osobą, która będzie się starała zjednać wszystkich radnych, niezależnie od opcji, z jakiej się dostali do Rady Gminy, gdyż wszyscy razem muszą pracować dla dobra całej

społeczności gminy. Będzie się starał integrować wszystkie instytucje gminne, żeby pracowały dla dobra mieszkańców.

Radny Janusz Czubek w autoprezentacji poinformował, że ma 51 lat, jest od urodzenia mieszkańcem wsi Borzechowo, pracuje w Nadleśnictwie Kaliska, z wykształcenia techniki - leśnik, jest radnym drugą kadencję i działaczem sportowym - zajmuje się drużyną piłkarską w Borzechowie. Jako kandydat na Przewodniczącego chciałby zjednoczyć wszystkie siły dla dobra gminy.

Gdy Komisja Skrutacyjna przygotowywała karty do tajnego głosowania, Radny Senior S. Fojut rzekł, że radni startowali z różnych opcji, z różnych komitetów, toczyła się walka polityczna, ale "skończyły się wybory, zostaliśmy wybrani i to nas mieszkańcy będą oceniać i rozliczać. Powinniśmy się skupić i wziąć solidnie do roboty". Dodał, że jest radnym już którąś kadencję i wie, że na początku zawsze są jakieś przepychanki, ustawienia i każdemu coś leży na sercu, "ale to, co będziemy robić dla naszej społeczności, powinno być najważniejsze. Wszystko się unormuje, bo początek zawsze jest trudny."

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej K. Surówka omówił zasady głosowania, a członkowie komisji rozdali karty do głosowania. Następnie wyczytywani przez Radnego Seniora radni w kolejności alfabetycznej oddawali głos i wrzucali kartę do urny.

Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna przystąpiła do liczenia głosów i sporządzenia protokołu.

Po zakończeniu prac Przewodniczący K. Surówka odczytał protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na Przewodniczącego Rady Gminy. Został nim radny Leszek Burczyk, który po chwili pogratulował swojemu kontrkandydatowi za to, że dzielnie walczył. Rzekł również, że oczekuje współpracy ze wszystkimi radnymi.

Radny S. Fojut złożył gratulacje radnemu Burczykowi życząc jednocześnie, aby umiał dobrze prowadzić tę Radę.

Następnie Radny Senior S. Fojut w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku poprosił Pana Przewodniczącego o dalsze prowadzenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy L. Burczyk podziękował za ten wybór, za obdarzenie go zaufaniem i złożył deklarację, że dokona wszelkich starań, żeby zintegrować wszystkich radnych dla wspólnej pracy dla dobra całej społeczności gminy Zblewo. "Wszystkie komitety (wyborcze) miały pewne elementy swoich programów, które należy w naszej wspólnej pracy wykorzystać i zrealizować. Wspólna praca jest warunkiem sukcesu gminy Zblewo, żeby nadal doskonale się rozwijała dla dobra jej wszystkich mieszkańców." Dodał, że postara się sesje prowadzić sprawnie, z wykorzystaniem pracowników Urzędu Gminy i poszanowaniem praw mieszkańców i wszystkich tych, którzy będą chcieli w sesjach brać udział.

Po tym wybrano dwóch (tak jak w poprzedniej kadencji) Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy. Zgłoszono kandydatury: M. Reszki (L. Burczyk), Stanisława Fojuta (R. Rambowski), Rafała Skrzypczaka (M. Jankowski).

Komisja Skrutacyjna przystąpiła do wykonania prac związanych z przeprowadzeniem głosowania tajnego. W trakcie zaprezentowali się kandydaci.

Radny Reszka poinformował, że ma 60 lat, mieszka w Kleszczewie, od 23 lat jest sołtysem Kleszczewa, jest radnym 5. kadencję, będzie się starał działać nie tylko dla mieszkańców Kleszczewa, ale dla całej gminy.

Radny Fojut poinformował, że jest radnym 6. kadencję, w ostatniej kadencji był wiceprzewodniczącym RG, jest od 1988 r. sołtysem Karolewa, zawsze działał dla dobra sołectwa, ale również i całej gminy. Dodał, że cieszy się i jest dumny z tego, że wyborcy zawsze go wybierają.

Radny Skrzypczak poinformował, że jest nowy w RG i chce wprowadzić nowe metody i nowe pomysły. Ma troje dzieci, pracuje od 14 lat na kierowniczym stanowisku w firmie w Starogardzie, a wcześniej pracował w banku.

W czasie przygotowywania kart do głosowania Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Emilia Bielska odczytała protokół z II tury wyborów na Wójta Gminy Zblewo. Z protokołu wynikało, że Artur Herold otrzymał 2581 głosów, a Krzysztof Trawicki 1841.

Po zakończeniu prac Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Surówka odczytał protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na wiceprzewodniczących Rady Gminy. Zastępcami Przewodniczącego Rady Gminy zostali: Marian Reszka i Rafał Skrzypczak. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 13 radnych, a 2 radnych wstrzymało się od głosu.

Przewodniczący Rady Gminy pogratulował wybranym radnym na Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy oraz radnemu Fojutowi, że kandydował do tej funkcji, "jednak wybory dokonane przez radnych wskazały na inne osoby".

Radny Fojut rzekł, że „ciekawie się zapowiada to nasze obradowanie, ponieważ w poprzednich kadencjach było tak, że zawsze z (każdego) komitetu zawsze ktoś był gdzieś przedstawicielem. "Ja widzę, że Komitet Herold, Komitet Burczyk chcą mieć władzę absolutną i ciekawe będą te obrady."

Radny Czubek stwierdził, że "Pan Przewodniczący w swoim wystąpieniu powiedział, że nie będzie podziałów, wszystkich chce zjednoczyć, ale bardzo mamy ładny przykład tego".

Przewodniczący Rady Gminy odpowiadając na to stwierdził, że wyboru Zastępców Przewodniczącego dokonuje cała Rada Gminy.

O godzinie 14.57 przewodniczący Rady Gminy zamknął I sesję Rady Gminy

Zblewo.

Opracowanie Tadeusz MajewskiGmina Zblewo 11 - nowych radnych
Marian Reszka
Stanisława Cherek *
Stanisław Fojut
Kamil Niemczyk *
Maciej Kubik *
Maciej Miksza
Janusz

Czubek
Krzysztof Surówka *
Marcin Jankowski*
Leszek Burczyk *
Mateusz

Drawski *
Roman Rambowski *
Wiesława Mindykowska *
Rafał Skrzypczak *
Janisz Schutzman *

Gwiazdki przy nowych radnych


KOMENTARZ. Zaskoczony byłem sprawnością, z jaką została przeprowadzona ta I historyczna sesja. Historyczna, bo taka odbywa się raz na 4 lata i ma kluczowe znaczenie dla gminnej gospodarki. Zaskoczony też byłem uroczystą powagą, w jakiej przebiegała. Widać, że nowi radni absolutnie nie są w tego typu obradach nowicjuszami. Zaskoczeni też byli urzędnicy i kierownicy instytucji publicznych. Trudno się dziwić – po 8 latach panowania K. Trawickiego właściwie kompletna zmiana była dla nich jak trzęsienie ziemi. Popatrzmy - aż 11 nowych radnych, z czego spora część młodych i - na marginesie - kilku wysokich. Cóż, nie tylko w gminie Zblewo dokonała się w tym roku wymiana pokoleniowa. Tylko dwie kobiety w 15-osobowej Radzie potwierdzają tezę, że elektorat kobiecy nie głosuje na... kobiety. Wyniki wyborów nie mogły dziwić - wyraźnie mieliśmy do czynienia z trzema zdyscyplinowanymi, zahartowanymi w wyborczym boju grupami radnych, które zapewne już wcześniej doskonale wiedziały, jak to się dokładnie zakończy. A że tylko 8 do 7? Cóż, często mamy taką sytuację, gdzie jeden głos to nie TYLKO , a AŻ, przysłowiowy języczek u wagi. I na koniec. Troje nowych radnych poprosiło mnie o zdjęcie. Było w tym coś bardzo wzruszającego. I oni, podobnie jak ja, mieli świadomość historycznej wagi tego wydarzenia, które stało się z ich udziałem.

Tadeusz Majewski


 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!