www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
niedziela, 17 styczeń 2021
 
 
LESZEK BURCZYK. Zawsze pamiętajmy, że wybrali nas mieszkańcy... [II sesja RG Zblewo] Drukuj E-mail
wtorek, 09 grudzień 2014


Przemówienie przewodniczącego Rady Gminy Zblewo Leszka Burczyka podczas II sesji RG w dniu 8 grudnia 2014 r.

Zblewo, 8.12.2014r

Wysoka Rado, Szanowni Państwo

Cieszę się ogromnie, że po różnych perturbacjach wynikających z emocji, rozgoryczenia oraz euforii już dzisiaj ziściło się moje marzenie zintegrowania całej Rady Gminy wokół wspólnej pracy dla dobra wszystkich mieszkańców Gminy Zblewo.

Wszyscy Państwo radni, uzyskując mocny mandat społeczny swoich wyborców poprzez pracę w komisjach branżowych będą mogli wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie w celu poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Zakres problemów stojący przed radą jest ogromny i tylko wspólne, zgodne działanie, szanujące odmienność poglądów stanowi gwarancję sukcesu, którym jest szeroko pojęte dobro wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Każdy z Państwa radnych oraz każdy komitet wyborczy startując w wyborach miał swój program wynikający z zapotrzebowania społecznego. Zadaniem naszej rady jest sięgać do tych programów przez całą kadencję i kierując się zasadą kompromisu ustalać priorytety poszczególnych zadań.

Ślubując pełnienie funkcji radnego przyjęliśmy na siebie obowiązek zajęcia się wszystkimi obszarami i płaszczyznami życia naszej małej ojczyzny jaką jest Gmina Zblewo. Są to: rolnictwo i ochrona środowiska, edukacja i wychowanie, pomoc społeczna, przedsiębiorczość, ład przestrzenny, bezrobocie, bezpieczeństwo,ochrona zdrowia, sport, kultura i turystyka, drogi i komunikacja. Problemów jest sporo, lecz wierzę i jestem przekonany, że racjonalne działania podjęte przez nową radę we współpracy z nowym wójtem, wynikające ze społecznych konsultacji pozwolą na utrzymanie się naszej gminy na ścieżce dynamicznego rozwoju.

Sprawując mandat radnego zawsze pamiętajmy, że wybrali nas mieszkańcy, którzy oczekują, że będziemy godnie ich reprezentować i realizować złożone obietnice z uwzględnieniem różnorodności stanowisk i poglądów.

Traktujmy naszą funkcję jako służbę społeczeństwu. Traktujmy posiedzenia komisji jako miejsce wypracowywania w kulturalny sposób zgodnych stanowisk, a sesje rady jako czas uchwalania dobrego prawa.

Pamiętajmy, że Rada Gminy powinna być przykładem zgodnej współpracy z Wójtem oraz Urzędem Gminy przez niego kierowanym. Dążenie do konsensusu przy jednoczesnym poszanowaniu odmiennych racji jest dowodem na wzięcie odpowiedzialności za przyszłość Gminy Zblewo.

Takiej właśnie wizji pracy Rady Gminy Zblewo oczekuję od Państwa radnych oraz w szczególności od siebie, jako osoby przewodniczącego.

Wójtowi obejmującemu dziś funkcję składam w imieniu Rady Gminy Zblewo i swoim serdeczne gratulacje i życzę owocnej współpracy ze wszystkimi radnymi, pracownikami instytucji gminnych oraz mieszkańcami naszej gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Burczyk

PRZEMÓWIENIE - PDF

 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!