www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
niedziela, 20 wrzesień 2020
 
 
A tak wyglądał orszak kolędników w Pinczynie w Święto Objawienia Pańskiego! Drukuj E-mail
środa, 21 styczeń 2015W Święto Objawienia Pańskiego już po raz drugi do Pinczyna zawitali kolędnicy. Razem z zebranymi dziećmi, w większości przebranymi za królów, ich rodzicami oraz księżmi, proboszczem Mieczysławem Bizoniem i wikariuszem Mariuszem Malejko orszak kolędniczy przeszedł do kościoła parafialnego, aby pokłonić się Dzieciątku.

Jasełka kociewskie przygotował miejscowy zespół folklorystyczny Kociewska Familija. Nawiązywały do zwyczaju, który występował na Kociewiu jeszcze we wczesnych latach okresu międzywojennego. Między Nowym Rokiem a Trzema Królami odgrywane były ludowe jasełka, które nazywano herodami od imienia tytułowej postaci spektaklu.
Było tak jak na orszak herodów przystało: na początku gwiazda a dalej Trzej Królowie: Kacper, Melchior i Baltazar, sam król Herod ze swoim dworem. Nie zabrakło również anioła, diabła i śmierci z kosą. Orszakowi towarzyszyły maszkary zwierzęce: koza, bocian, niedźwiedź. Pochód uzupełniali dziad z babą, Cygan, Żyd a także Kociewiacy i Kociewianki w swych regionalnych strojach. Całość dopełniali muzykanci ze skrzypcami i akordeonem.

Jasełka rozpoczęły się żartobliwą kociewską kolędą pt.: ,,Przy łóny dolinie, w naszi krainie”, którą zaśpiewała Lucyna Kreft solistka zespołu, przygrywając dodatkowo pięknie na skrzypcach.

Po pozdrowieniach swe noworoczne życzenia powodzenia, zdrowia, urodzaju wygłaszali: Żyd (w rolę wcieliła się Zofia Połom), cygan (Krystyna Engler) życzył wszystkim ,,żeby sia wom łurodźyła kapusta ji groch”, niedźwiedź (Urszula Smukała) życzył ,,w każdym kontku po dzieciontku”, koza (Urszula Błeńska) ,,co by sia wom powodziło, bocian (Angelika Kamińska) gromadki dzieci ,,bo chdzie bocion lejci z nieba spadajó dzieci”. Swoje przysłowiowe trzy grosze dorzuciła do życzeń również śmierć (Krystyna Kamińska), która przestrzegała ,, jak łutyjeta przyjdó suchoty, a wtedy ja przystąpia do roboty”


Pojawienie się pięknego anioła (w tej roli Julia Kubik) zwiastowało rozpoczęcie przedstawienia herodowego. Słowami kolędy ,,Gore gwiazda Jezusowi” opowiedziano o wydarzeniach w Betlejem.

Kolędę zaspiewała Wioleta Grobelna z towarzyszeniem zespołu. Na akordeonie przygrywał Paweł Spica, a na skrzypcach Lucyna Kreft.

Zgodnie z fabułą widowiska: najpierw do zarozumiałego i pysznego Heroda (Tomasz Musolf) dociera wiadomość, że oto w Betlejem narodził się Król Wszechświata. Nowinę tę przynoszą Herodowi Trzej Królowie (Teresa Wałaszewska, Jadwiga Doering, Elżbieta Stormowska) śpieszący do Betlejem, aby pokłonić się narodzonemu tam Dzieciątku. Nowina ta wprawiła Heroda w straszny gniew, zazdrość i rozpacz. W tym momencie do akcji wkracza diabeł (Tomasz Małachowski), który zadbał o to, aby w królu zwyciężyło zło. Nie próżnuje także anioł (Julia Kubik), który próbuje odwieść Heroda od niecnych zamiarów. Trwa odwieczna walka dobra ze złem. Wreszcie Herod wydaje straszny rozkaz wymordowania wszystkich niemowląt płci męskiej. Do opuszczonego przez wszystkich Heroda przystepuje śmierć (Krystyna Kamińska) - dama nieprzekupna,odrzucająca wszystkie ofiarowane jej bogactwa.

Wypowiadając swój nieodwołalny wyrok:

-mój jezdeś powiadom ji na twój kark kosa zakładom

Ścina głowę Heroda.

Następnie do akcji ponownie wkracza diabeł, aby zabrać należną mu duszę króla - zbrodniarza w piekielne czeluści, wypowiadajac werdykt:

Królu, królu za twe zbytki choć do piekła boś ty brzydki!

Jasełka kończą się kolędą ,,Jezusa narodzonego wszyscy witajmy”, w wykonaniu całego zespołu i życzeniami przebierańców wyśpiewanymi pięknie przez Wioletę Grobelną.

Jasełka kociewskie zostały przygotowane według scenariusza opracowanego przez Zytę Mikołajewską, prowadzącą zespół Kociewska Familija.

Na Kociewiu przebierańców, w zamian za życzliwe odwiedziny, nagradzano pieczonymi na Trzech Króli rogalami – szczodrakami. Szczodraki popularne były w całej Polsce. Pieczono je z najlepszej mąki. Często nadziewane były kapustą, serem lub grzybami. Nie zabrakło ich również w Pinczynie. Przygotowane przez gospodynie z KGW cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Zyta Mikołajewska

Zdjęcia Tadeusz Majewski


 

 

 

 


 

 

 

 


 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!