www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
środa, 23 wrzesień 2020
 
 
Witacze na granicach gminy Zblewo i tablice informacyjne Drukuj E-mail
czwartek, 29 styczeń 2015


W ubiegłym roku była możliwość zdobycia dofinansowania na małe projekty ze środków Leadera w ramach strategii LGD Chata Kociewia. Napisaliśmy jako Urząd Gminy dwa projekty dotyczące promowania gminy Zblewo – mówi Rita Gollus – kierownik Referatu Polityki Gospodarczej, Programów Europejskich i Budownictwa w Urzędzie Gminy Zblewo.

 – Tytuł jednego z nich brzmi: "Oznakowanie miejsc i wydarzeń historycznych oraz miejsc o cennych walorach przyrodniczych na terenie gminy Zblewo". Cel: "Wykorzystanie kociewskich zasobów naturalnych i kulturalnych w kreowaniu nowych kierunków rozwoju oraz w oznaczeniu istniejących kierunków turystyki i działalności gospodarczej, produkcyjnej, usługowej, agroturystycznej poprzez oznakowanie cennych historycznie i przyrodniczo miejsc na terenie gminy Zblewo i okolic".

 


Pomyśleliśmy, że należałoby oznakować i promować gminę i Kociewie poprzez tablice informacyjne i materiały promocyjne w postaci albumów i folderów. W ramach tego działania powstały nowe witacze przy drogach, którymi wjeżdża się na teren gminy Zblewo oraz tablice informacyjne w różnych miejscach naszej gminy.

Powstało 6 witaczy: w Sucuminie (przy granicy z gminą Zblewo od strony Starogardu), w Lubichowie (przy szosie z południa Polski wiodącej przez Zblewo do Łeby), w Małym Bukowcu (przy szosie z Osiecznej), w Bytoni (przy berlince, od strony zachodniej gminy), w Górze (przy wjeździe od strony Kościerzyny) i w Wałdówku (przy wjeździe od strony Skarszew).

Ponadto powstały jeszcze tablice informacyjne w Bytoni (trzy – m.in. o zamachu na Hitlera przy berlince i dwie przy szkole), w Zblewie (cztery - przy przepompowni – nt. chaty kociewskiej i ogrodu dendrologicznego w Wirtach, dwie na Placu 700-lecia – legendy zblewskie, jedna naprzeciw stadionu), w Borzechowie (dwie - na skwerze w centrum i na parkingu w Wirtach).

Do tego wydano 1000 albumów i 5000 folderów, które opisują historię i walory przyrodnicze gminy.

Operacja pod tym tytułem była realizowana w ramach małych projektów działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013. Cały koszt operacji wyniósł 99.724 zł, a dofinansowanie 49.999 zł.

Po otrzymaniu tych informacji obejrzeliśmy witacze i tablice informacyjne. Są ciekawe, dużych rozmiarów i solidnie zamontowane.

Tadeusz Majewski

Na zdjęciu tablica informacyjna w Bytoni. Fot. Tadeusz Majewski

 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!