www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
piątek, 22 styczeń 2021
 
 
Mury pną się do góry. Ten socrealistyczny tytuł pasuje tu idealnie Drukuj E-mail
niedziela, 22 luty 2015

Mury pną się do góry

Ten socrealistyczny tytuł pasuje tu idealnie. Dwa zdjęcia obrazują fantastyczne tempo prac. Jedno wykonano w połowie stycznia, drugie z tego samego miejsca (najwyższa narożna sala szkoły) w połowie lutego.

Budowę hali sportowo-widowiskowej w Zblewie rozpoczęto w listopadzie 2014 r. Prace postępują zgodnie harmonogramem. Wykonawcą generalnym jest Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński z Kościerzyny. Zasadniczą częścią hali o wymiarach 37,025 na 51,88 m będzie pełnowymiarowe boisko sportowe o powierzchni 968 m2, połączone z widownią (250 m2) na 360 miejsc siedzących oraz zapleczem socjalno-technicznym (620 m2). Planowany termin zakończenia inwestycji to dzień 31.06.2016 r., ale wykonawca zakłada przyspieszenie budowy i oddanie obiektu do użytkowania na ferie zimowe, tj. w lutym 2016.Droga Bytonia – Cis i inne

Priorytetem gminy w bieżącym roku jest poprawa stanu dróg i związanej z tym infrastruktury (chodniki i odwodnienia). Planuje się też rozpoczęcie budowy odcinka drogi Bytonia – Cis i drogi Kleszczewo Kościerskie – Lipia Góra (zadanie to w części zostanie dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku). Ponadto planuje się realizację II etapu budowy ciągu jezdnio-pieszego na osiedlu mieszkaniowym w Kleszczewie Kościerskim i budowę III etapu ulicy Północnej w Zblewie z kostki betonowej polbruk.

Gmina planuje zakupić 5 tys. sztuk płyt jumbo z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gruntowych w sołectwach. Kolejność realizacji zostanie ustalona po zebraniach wiejskich.

W celu poprawy bezpieczeństwa planowane jest rozpoczęcie budowy chodnika przy drodze powiatowej na odcinku Zblewo – Pinczyn oraz Semlin – Kleszczewo – Kościerskie. Ponadto, w uzgodnieniu i opracowaniu projektu z Zarządem Dróg Powiatowych, planowana jest budowa dalszego ciągu chodnika na odcinku 2,3 km w Borzechowie - ul. Szkolna.

Planuje się także wykonać odcinki chodników przy drogach gminnych. Zakres i ilość tych prac zostanie sprecyzowana po zebraniach wiejskich.


Kanalizacja, hydrofornia i inne

Gmina konsekwentnie będzie działać na rzecz poprawy ochrony środowiska poprzez realizację następnego etapu robót w zakresie kanalizacji sanitarnej. Są opracowywane projekty na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami dla miejscowości Bytonia, na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zblewie, na modernizację hydroforni - ujęcia wody w Zblewie oraz wykonanie nitki wodociągowej w miejscowości Jezierce.


Cztery lokale socjalne

Gmina planuje wybudowanie budynku z 4 lokalami socjalnymi przy ulicy Chojnickiej w Zblewie.


Ciepło o 50 procent taniej

Gmina zakończyła II etap termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zadanie obejmowało 5 szkół (Borzechowo, Bytonia, Zblewo, Kleszczewo Kościerskie, Pinczyn) oraz budynku Urzędu Gminy. Inwestycja zrealizowana była w ramach programu operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. W ramach projektu zamontowano na wszystkich ww. obiektach kolektory słoneczne, ponadto w Borzechowie i Bytoni zmodernizowano instalacje c.o. - zamontowano kotły o wysokim standardzie technicznym na biomasę (pelety). Teraz już wszystkie obiekty szkolne w gminie posiadają wysokiej klasy piece c.o. opalane biomasą. Technika ta pozwoliła uciec od wysokich kosztów poprzednich źródeł, tj. oleju opałowego. Według Jerzego Scharmacha z UG, pozyskana energia jest o około 50 procent tańsza.

We wszystkich ww. obiektach zostało zmodernizowane istniejące oświetlenie na energooszczędne typu LED. Przez montaż tego oświetlenia obiekty te zaoszczędzają około 55 procent na wydatkach energii elektrycznej.

Solary zamontowano w celu poprawy zaopatrzenia obiektów w ciepłą wodę oraz uzyskane oszczędności w zakresie energii elektrycznej. Dotychczas podstawowym nośnikiem ogrzewania wody były bojlery elektryczne.

Obiekty użyteczności publicznej we wcześniejszych latach przeszły remonty w zakresie termomodernizacji, która obejmowała docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów oraz wymianę stolarki okiennej. Dziś możemy powiedzieć, że obiekty te odpowiadają najwyższym wymaganiom w zakresie termicznym i ekologicznym.


Gmina Zblewo w obszarze Gospodarcze Kociewie

Gmina Zblewo została dokooptowana do tzw. Obszaru funkcjonalnego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i logistyki w projekcie o nazwie Gospodarcze Kociewie. W tym obszarze znajdują się gminy wiejskie: Starogard, Bobowo, Zblewo i gmina miejska Starogard.

- Chodzi o to, żeby nastąpił rozwój przedsiębiorczości poprzez stworzenie przyjaznego środowiska dla przedsiębiorców i działalności gospodarczej - mówi Rita Gollus. - Możliwość utworzenia takiego obszaru powstała na poziomie Urzędu Marszałkowskiego, co daje możliwość ściągnięcia dodatkowych środków na ten właśnie obszar w celu np. przygotowania nieruchomości pod działalność gospodarczą, uzbrojenia gruntów, utworzenia sieci teleinformatycznej. Jesteśmy już wśród tych gmin i złożyliśmy wniosek w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego. Jeżeli pojawią się środki, a nasz wniosek przejdzie pozytywną ocenę, to możemy liczyć na finansowanie. Jako gmina Zblewo leżymy w bardzo dobrym położeniu, bo przy drodze krajowej i drodze wojewódzkiej, posiadamy linię kolejową na terenie gminy, mamy też w naszym zasobie grunty przeznaczone pod działalność gospodarczą – między Zblewem a Bytonią – ok 20 ha, w Pinczynie - ok. 5 ha. Dodatkowe środki na przygotowanie terenów pod inwestycje wpłynęłyby na rozwój przedsiębiorczości. Taki rozwój jest korzystny pod względem miejsc pracy, pod względem finansowym dla jej mieszkańców i dla budżetów gmin też, gdyż spływają podatki – te od nieruchomości i te od dochodów. Koło się napędza. Im bogatsze społeczeństwo, tym bogatsza gmina w sensie dochodów budżetu .


Włącz się Kociewie

Jako jedna z czterech gmin powiatu starogardzkiego przystąpiliśmy do projektu "Energetyczne narady obywatelskie - Włącz się Kociewie". Projekt realizowany jest przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju i Fundację Pole Dialogu. Projekt zakłada upowszechnienie narady obywatelskiej jako metody udziału społecznego w tworzeniu polityki publicznej. Celem działań jest zaangażowanie mieszkańców w proces planowania energetycznego poprzez wspólne wypracowanie rekomendacji społecznych. Chodzi o to, żeby nasi mieszkańcy wypowiedzieli się na tematy energetyczne naszej gminy, na to, co nas bezpośrednio dotyka, gdzie możemy w naszym gospodarstwie domowym zaoszczędzić najwięcej energii, jak ją pozyskać, jakie wprowadzić unowocześnienia, jak korzystać z nowych programów i dofinansowań w zakresie pozyskania niekonwencjonalnych źródeł energii. Na te tematy będą wypowiadać się przedstawiciele różnych grup społecznych naszej gminy, mi.in. przedsiębiorców, rolników, sołtysów, młodzieży i emerytów. Wypracowane wnioski w ciągu 4 spotkań roboczych (we wtorek pierwsze) będą przedstawione na ogólnym spotkaniu wszystkich mieszkańców gminy, które odbędzie się w czerwcu bieżącego roku.

Fot. Tadeusz Majewski


 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!