www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
czwartek, 03 grudzień 2020
 
 
Wszystko o Kociewskim Piórze 2014 - 19.02.2015 r. Drukuj E-mail
poniedziałek, 23 luty 2015


Do 2013 roku przyznano łącznie 69 statuetek w tym jedno honorowe "Złote Pióro" nieżyjącemu już poecie i muzykowi Grzegorzowi Ciechowskiemu oraz śp. prof. Pawłowi Wyczyńskiemu.
Pomysłodawcą jak i wykonawcą statuetki "Kociewskiego Pióra" jest artysta rzeźbiarz z Wirt Bernard Ossowski.

Patronatem honorowym galę "Kociewskiego Pióra" objęli:
- Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
- Starosta Świecki Franciszek Koszowski
- Starosta Tczewski Tadeusz Dzwonkowski
- Starosta Starogardzki Leszek Burczyk
- Burmistrz Miasta Świecie Tadeusz Pogoda
- Prezydent Miasta Tczewa Mirosław Pobłocki
- Prezydent Miasta Starogard Gd. Janusz StankowiakMarszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk po raz trzeci jest fundatorem nagród pieniężnych dla głównych laureatów "Kociewskiego Pióra 2014".

Nagrody przyznane w kategoriach:

- LITERATURA
- PUBLICYSTYKA
- ANIMACJA KULTURY - indywidualnie i zbiorowo

Przyznano również dwie nagrody za całokształt działalności.

Nominowani z kategorii ANIMACJA KULTURY INDYWIDUALNIE:

Józefa Drożdż z Barłożna

Rajmund Pałkowski ze Starogardu Gdańskiego

Ewa Litwińska z Tczewa

Kociewskie Pióro 2014 w kategorii Animacja Kultury Indywidualnie otrzymał

Rajmund Pałkowski.


Nominowani w kategorii ANIMACJA KULTURY ZBIOROWO:

Chór „Nieboskłonni” z Tczewa
Szkoła filialna w Bratwinie

Zespół taneczny "Wiecznie młodzi" z Tczewa

Zespół teatralny "Pleciuga" ze Starogardu Gdańskiego

Kociewskie Pióro 2014 w kategorii Animacja Kultury Zbiorowo otrzymał Chór "Nieboskłonni" z Tczewa.Kociewskie Pióro 2014 w kategorii LITERATURA otrzymał Kazimierz Michał Szymanowski.Kociewskie Pióro 2014 w kategorii PUBLICYSTYKA otrzymała
Regina Kotłowska.


Za CAŁOKSZTAŁT PRACY TWÓRCZEJ "Kociewskie Pióro 2014" otrzymali:

STEFAN GIEŁDON

PIASECKIE KOCIEWIAKI

Sponsorzy Gali Kociewskiego Pióra 2014:

Marszałek Województwa Pomorskiego, Samorządy Kociewia, Bank Spółdzielczy w Skórczu, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "HEROLD" Teresa, Arkadiusz, Edmund Herold, Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Leszek Burczyk, Stefan Szarmach, Fundacja Oko-lice Kultury

KONCERT ZESPOŁU


Wystąpili jazzman Maciej Fortuna z zespołem
„Projekt Słowiański” z Poznania

Jak zwykle znakomita konferansjerka Łukasz Rocławski


Pomysł nagrody Kociewskie Pióro zrodził się w 2005 i miał na celu uhonorowanie ludzi, którzy swoją pracą literacką, publicystyczną i kulturalną zasłużyli się dla Kociewia. Nagroda ta była przyznana po raz dziewiąty.

Pomysłodawcą było Towarzystwo Społeczno-Kulturalne im. Małgorzaty Hillar, a niestrudzonym moderatorem tej inicjatywy był Michał Spankowski, który zmarł w 2009 roku.
Ś.p. Michał Spankowski był m.in. jednym z założycieli tczewskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i jego pierwszym prezesem, dyrektorem Tczewskiego Domu Kultury, działał w Dyskusyjnym Klubie Filmowym "Sugestia" w Tczewie, a wraz z Romanem Klimem organizował Spotkania Nadwiślańskie. Ten niestrudzony animator życia kulturalnego regionu reżyserował na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku spektakle tczewskiego Teatru Pantomimicznego. Był też dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Zblewie.

Do 2013 roku przyznano łącznie 69 statuetek, w tym jedno honorowe "Złote Pióro" nieżyjącemu już poecie i muzykowi Grzegorzowi Ciechowskiemu oraz ś.p. prof. Pawłowi Wyczyńskiemu.

Kapituła „Kociewskiego Pióra” obradowała 3 lutego 2015 w składzie: Tadeusz Linkner – przewodniczący Artur Herold – wójt gminy Zblewo, Alicja Gajewska, Małgorzata Mykowska, Mirosława Muller, Hanna Bielang, Ewa Betcher, Józef Ziółkowski, Mirosław Kalkowski i Emilia Bielska.

ANIMACJA KULTURY INDYWIDUALNIE: 1. JÓZEFA DROŻDŻ Z BARŁOŻNA - Od 1995 roku sprawuje funkcję Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Barłożnie. Nieprzerwanie od roku 1997 pełni funkcję sołtysa sołectwa Barłożno. Jako sołtys jest inicjatorką wielu działań aktywizujących społeczność lokalną, poprzez organizację imprez, spotkań promujących Barłożno i nasz region Kociewie. Pani Józefa jest założycielką oraz kierownikiem zespołu folklorystycznego "Barłożanki", który działa od 2001 roku oraz współzałożycielką zespołu folklorystycznego "CzarBar", który rozpoczął swą działalność 2 lata temu. Dzięki uczestniczeniu z zespołami w różnych festiwalach promuje Kociewie. Kandydatka do nagrody jest także współzałożycielką i twórczynią kabaretu "Co wy na to, bo my nic", z którym w nadchodzącym roku będzie obchodziła 10-lecie istnienia. Pani Józefa jest również wolontariuszką Pomorskiego Towarzystwa Pomocy Głucho-niewidomym. Przez 18 lat była opiekunem świetlicy wiejskiej w Barłożnie tworząc warunki rozwoju twórczości ludowej oraz rękodzieła i hafciarstwa oraz organizując w tym czasie niezliczoną ilość wycieczek sołeckich, spotkań z seniorami angażując dzieci i młodzież. Pani Józefa jest jedną z najaktywniejszych osób zamieszkujących Gminę Skórcz.

2. RAJMUND PAŁKOWSKI ZE STAROGARDU GDAŃSKIEGO - Przez 50 lat Rajmund aktywnie działał muzycznie, zasłużył się wybitnie dla Kociewia. Promował przez swoją działalność Kociewie. Z muzyką Pan Rajmund obcował od dzieciństwa. Gra na saksofonie i instrumentach klawiszowych. Swój pierwszy zespół założył jeszcze w liceum, z którym odnosił wiele sukcesów na przeglądach muzyki młodzieżowej. Występował na estradach wielu miast Polski i Europy. Swoją pasję do muzyki doskonale łączył z pracą zawodową, początkowo jako instruktora, później kierownika działu artystycznego w zakładowym Domu Kultury Starogardzkich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”.

3. EWA LITWIŃSKA Z TCZEWA - Pani Ewa Litwińska jest nauczycielem w Szkole Podstawowej nr 10 w Tczewie. Założyła i prowadzi od ponad 16 lat zespół folklorystyczny "Samborowe Dzieci". Pani Ewa ma olbrzymią wiedzę dotyczącą zagadnień regionalnych, którą znakomicie wykorzystuje w pracy z zespołem. Ogromna pasja, aktywność i zaangażowanie znajdują odzwierciedlenie w wielokrotnym otrzymywaniu nagród i zaproszeń do licznych występów. Między innymi przed Papieżem Janem Pawłem II podczas jego wizyty w Pelplinie. Pani Ewa swoją miłość do tradycji regionalnej potrafi zaszczepić w małych dzieciach, co w dobie wszechobecnej kultury masowej jest niezwykle trudne.

ANIMACJA KULTURY - ZBIOROWO 1. CHÓR "NIEBOSKŁONNI" Z TCZEWA - Skupia 40 członków, którzy oprócz śpiewu przygotowują również teksty wykonywanych utworów, występują charytatywnie nie pobierając wynagrodzenia. Brali udział w koncercie papieskim, którego celem było zebranie funduszy na pomnik Jana Pawła II. Zajęli I miejsce w Metropolitarnym Festiwalu Piosenki Religijnej. Nagrali płytę debiutancką z kolędami. Dwukrotnie uczestniczyli w warsztatach muzyki liturgicznej, a także w tczewskiej wigilii miejskiej. Chór "Nieboskłonni" brał udział w warsztatach i koncercie finałowym z zespołem muzyki chrześcijańskiej New Life M.

2. SZKOŁA FILIALNA W BRATWINIE - Szkoła w Bratwinie jest małą szkołą, ale zarazem wielką lokalną instytucją kulturalną. Nauczyciele wraz z uczniami kultywują tradycje i obrzędy Kociewia. Promują Kociewie m.in. dla wycieczek z Holandii, gdzie prezentują gwarę, śpiew, tańce oraz stroje kociewskie. W szkole realizowany jest program autorski "Na Ludowo" dzięki, któremu powstała Izba Regionalna. Wykorzystywana jest cały czas, nie tylko jako "Małe muzeum" do zwiedzania, ale też jako izba do nauki historii, rozwijania zainteresowań oraz poznawania życia człowieka na przestrzeni lat. Działania szkoły przyczyniają się do pozytywnych postaw i miłości do "Małej Ojczyzny".

3. ZESPÓŁ TANECZNY "WIECZNIE MŁODZI" Z TCZEWA - Zespół został zainicjowany w 2002 roku w odpowiedzi na zdiagnozowaną w środowisku osób starszych w Tczewie potrzebę aktywizacji kulturalnej, środowiskowej oraz fizycznej osób powyżej 50 roku życia. Zespół powstał z inicjatywy Prezesa Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie. Celem jest zmiana stereotypowego wizerunku osób starszych. Grupa liczy 35 osób powyżej 60. roku życia. Choreografem jest Pani Bożena Szczepańska. Od 2002 roku z sukcesem łączy ideę aktywizacji społeczno-kulturalnej tczewskiego środowiska seniorów z przyjemnością, jaką niesie taniec. Działalność zespołu ma silny wkład w promocję regionu Kociewia poprzez wdrażanie programu tradycyjnych stylów tańca kociewskiego. Tańce regionu prezentowane są w tradycyjnych strojach kociewskich. Ciężka praca jaką wkładają w swe występy przynosi owoce w postaci licznych występów w kraju i za granicą. Zespół występował między innymi w telewizyjnym show "Mam Talent". Zespół "Wiecznie Młodzi" to grupa pasjonatów, którzy poprzez swoją działalność dają radość innymi oraz krzewią kulturę Kociewia.

4. ZESPÓŁ TEATRALNY "PLECIUGA" ZE STAROGARDU GDAŃSKIEGO - Zespół teatralny "Pleciuga" istnieje przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Starogardzie Gdańskim od roku szkolnego 1996/97. Zaangażowanie opiekuna - scenarzysty Aleksandry Miczek i młodych aktorów jest warte naśladowania. Przynoszą dumę szkole, rodzicom, regionowi. Dają doskonały przykład na pielęgnowanie wartości nie tylko regionalnych ale i tych, które świadczą o mądrości, zaangażowaniu i konieczności krzewienia kultury od najmłodszych lat. Zespół co roku zrzesza w swoich szeregach młodych artystów z klas 4-6, także niepełnosprawnych. Celem pracy zespołu jest stworzenie dzieciom możliwości twórczego rozwijania zainteresowań recytatorskich, aktorskich, teatralnych, muzycznych i plastycznych.

LITERATURA KAZIMIERZ MICHAŁ SZYMANOWSKI - Pan Kazimierz całe życie jest związany z Tczewem i Kociewiem. Od ponad ćwierćwiecza zajmuje się pracą twórczą. Jego pasją jest poezja. W 2012 r. wydał - za namową przyjaciół - swój pierwszy tomik. W tym samym roku wydał drugi tomik. Rok później trzeci. A w 2014 czwarty - "Parkingowe przemyślenia". Pan Kazimierz oprócz pisania ma jeszcze jedną pasję - turystykę rowerową, gdzie przemierza szlaki Kociewia. Zarówno praca zawodowa, jak i życie codzienne oraz rowerowe rajdy są dla niego niewyczerpanym źródłem inspiracji.

PUBLICYSTYKA REGINA KOTŁOWSKA z Frący (gmina Smętowo Graniczne) - Pani Regina Kotłowska jest nauczycielką języka polskiego, historii i plastyki. Jest znawcą historii regionu, kultury i gwary. Od wielu lat działa na rzecz pogłębiania wiedzy o regionie. Pani Regina wyposażyła własnymi eksponatami - związanymi z życiem ludzi na Kociewiu - Centrum Kultury Kociewskiej Stara Kuźnia w Lalkowach. Jest autorką wielu publikacji książkowych i dziennikarskich. Laureatka wielu wyróżnień m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej z 2014 roku. Wiersz Pani Reginy "Ecce homo" zdobył wyróżnienie na ogólnopolskim konkursie "Dziecko w poezji". Inne wiersze wykorzystano również, jako teksty piosenek. Pani Regina została również wyróżniona w 2012 roku "Kociewskim Piórem"- za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury.

Za CAŁOKSZTAŁT PRACY TWÓRCZEJ "Kociewskie Pióro 2014" otrzymali:

STEFAN GIEŁDON - Od roku 1948 Pan Stefan Gełdon prowadził szkolny teatr tzw. Żywego planu. W 1949 r. stworzył szkolny teatr lalek. W październiku 1951 do roku 1958 Pan Stefan Gełdon tworzył dziecięcy zespół teatru lalek. W 1952 utworzył Wiejską Świetlicę, w której powstał Wiejski Teatr Lalek, w którym angażowała się młodzież i osoby dorosłe. Od kwietnia 1966 roku do października 1991 roku Pan Stefan Gełdon był instruktorem zespołów lalkowych w Powiatowym Domu Kultury w Strzelcach Opolskich oraz klubach i świetlicach powiatu strzeleckiego. Od 1967 roku do 1992 roku był wykładowcą reżyserii i techniki teatru lalek w Uniwersytecie Ludowym w Błotnicy Strzeleckiej. W roku 1992 powstał zespół lalkowy "Baśniowy Świat" w Nowem. Z inicjatywy Pana Stefana Gełdona odbyły się I Wojewódzkie Spotkania Teatrów Lalek Opolszczyzny. W latach kolejnych spotkania odbywały się w różnych miejscowościach. Pan Stefan Gełdon to nie tylko twórca teatru lalek ale i jego żarliwy propagator. Od roku 1994 Pan Stefan Gełdon organizuje w Nowem coroczne Biesiady Lalkarskie. W 1998 roku powstał "Zeszyt Techniki Teatru Lalek", którego Pan Stefan Gełdon jest autorem i redaktorem. Od 2000 roku podczas Biesiad przyznawane są nagrody za wieloletnią działalność w upowszechnianiu sztuki teatru lalek. Stefan Giełdon jest jednym z najznakomitszych znawców sztuki lalkarskiej w Polsce.

PIASECKIE KOCIEWIAKI - To zespół folklorystyczny z Piaseczna. Zespół tworzy 15 młodych śpiewaków i tancerzy oraz kapela instrumentalna. Wszystko zaczęło się w Lalkowach w roku 1952, kiedy Pan Jan Ejankowski (założyciel i kierownik zespołu) został nauczycielem w miejscowej szkole. Tam nauczył się kociewskiej gwary i tam też powstał pierwszy zespół. Potem tworzyły się kolejne zespoły. Aż do roku 1984, kiedy powstały "Piaseckie Kociewiaki". Zespół powstał w grudniu (1984), a jego pierwsza premiera odbyła się 18 maja 1985 roku. Zaprezentowano tam fragmenty wesela kociewskiego i 12 tańców. Trzy lata później "Piaseckie Kociewiaki" zdobyły pierwsze miejsce na ogólnopolskiej imprezie w Kielcach. I tak zespół obchodzi już 30 lat swojej działalności. Do tych najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć udział w 1987 roku w przeglądzie teatrów, chórów i zespołów pieśni i tańca organizowany przez Krajowy Związek Kółek Rolniczych i Koła Gospodyń Wiejskich w Kielcach, gdzie zespół zajął pierwsze miejsce. W 1993 roku zespół pojechał do Weilburga, gdzie Niemiecka publiczność entuzjastycznie przyjęła występy, czego dowodem był fakt, że z 3 zaplanowanych koncertów zespół zagrał 6. W 2009 roku zespół zajął I miejsce w XVI przeglądzie Kociewskich Zespołów Folklorystycznych w Piasecznie w kategorii pieśni i tańca.

Zdjęcia Tadeusz Majewski

 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!