www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
wtorek, 25 luty 2020
 
 
WAŻNE. Ogłoszenie w sprawie wyrobów zawierających azbest Drukuj E-mail
poniedziałek, 16 marzec 2015
Ogłoszenie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs na 2015 r. dla gmin woj. pomorskiego pod nazwą "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2015).


Konkurs adresowany jest do gmin realizujących program usuwania azbestu. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej: www.wfosigw.gda.pl.
Wysokość dofinansowania zadania może wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych.
Koszty kwalifikowane zadania należy obliczyć w oparciu o kryterium w postaci
współczynnika efektywności kosztowej, które wynoszą nie więcej niż 800 zł za tonę odpadu zawierającego azbest, jeżeli na zadanie składa się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu.
Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko zadania ujęte w gminnym programie usuwania azbestu, obejmujące między innymi demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych pochodzących z budynków położonych na terenie gminy Zblewo.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Zblewo, którzy zamierzają w 2015 roku wymienić pokrycie dachowe z płyt azbestowo-cementowych na budynkach, proszeni są o złożenie wniosku osobiście w Urzędzie Gminy w Zblewie, pok. nr 16. Wniosek należy złożyć na przygotowanym druku wraz z
załącznikiem nr 1 "oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest".
Druki wniosku i załącznika nr 1 "oceny stanu i możliwości bezpiecznego
użytkowania wyrobów zawierających azbest" można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Zblewo, www.bip.zblewo.pl w zakładce "Formularze do pobrania" lub w Urzędzie Gminy, pok. Nr 16.

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 4 marca 2015 r. do 7 kwietnia 2015 r.
Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
Otrzymują:
1. Sołtysi wsi - wszyscy
2/ A/a

Wójt Gminy Zblewo
Artur Herold

Zblewo, dnia 2015-03-04
 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!