www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
niedziela, 27 wrzesień 2020
 
 
CIS. Na takich spotkaniach ujrzysz samorządność jak pod mikroskopem Drukuj E-mail
czwartek, 26 marzec 2015


Ci, którzy mówią, że zebrania wiejskie są fundamentem samorządności, mają rację. Nigdzie nie widać lepiej, jak wyglądają wybory i czego konkretnie chcą mieszkańcy miejscowości.
To się po prostu rozgrywana na oczach i ma swoją dynamikę, czasami i dramaturgię. Tu toczą się bardzo konkretne i ciekawe dyskusje. Tu nieraz nie ma zmiłuj dla włodarzy gminy, mówi się wprost. Trudno się dziwić, że czasami na pierwszy plan wyskakują emocje. Na przykład w Cisie one wybuchają, gdy rozmowa dotyczy tematu tu fundamentalnego, budowy drogi Bytonia – Cis. Pytano nawet, dlaczego nie mówi się Cis - Bytonia). W przyszłym numerze "Kuriera" pokażemy pokłosie wszystkich marcowo-kwietniowych zebrań. Zaprezentujemy sołtysów VII kadencji i przedstawimy - jak w poniższym tekście o Cisie – wnioski przyjęte do realizacji.

W zabraniu wiejskim sołectwa Cis (23.03.2015 r.), które odbyło się w gościnnej kwaterze agroturystycznej, uczestniczyło 38 mieszkańców. Przewodniczyli sołtys wsi Hanna Miotk oraz wójt Artur Herold i radny RG Janusz Schützmann.

Zebranie otworzyła Hanna Miotk. Przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej w 2014 r. oraz poinformowała wójta i mieszkańców o swojej rezygnacji z kandydowania na stanowisko sołtysa. Wybrano Komisję Skrutacyjną w składzie: Waldemar Piotrzkowski – przewodniczący, Monika Maroszek i Mariusz Mielewski Mariusz – członkowie.
Na 85 uprawnionych ogółem do głosowania w sołectwie obecnych było 36 mieszkańców (dwie osoby były nieuprawnione). Komisja skrutacyjna przeprowadziła wybory sołtysa. Jako kandydatów zgłoszono: Grażynę Kawczyńską - w wyniku tajnego głosowania otrzymała 11 głosów i Daniela Mielewskiego - 24 głosy. Oddano 35 głosów ważnych. Sołtysem został Daniel Mielewski.

Po tym wybrano kandydatów członków rady sołeckiej: Mieczysławę Cierpioł - 35 głosów, Mateusza Gołuńskiego - 27, Łukasza Grontmana - 36, Grażynę Kawczyńską - 35.

Wójt Artur Herold podziękował mieszkańcom za przybycie oraz wsparcie go w wyborach samorządowych oraz pani sołtys za jej pracę. Przedstawił informacje dotyczące inwestycji oraz sytuacji finansowo-gospodarczej gminy. Zaczął od drogi Bytonia - Cis, która zostanie remontowana od strony Bytoni. Przedstawił również plan realizacji hali widowiskowo-sportowej, poinformował o powołaniu komisji, która zajmie się oceną dróg i oświetlenia na terenie gminy. Przedstawił również plan realizacji plaży nad jeziorem oraz siłowni zewnętrznej. Poinformował, iż w Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia z animatorami sportu za symboliczną złotówkę.

Podczas żywej dyskusji poproszono o poprawę infrastruktury drogi oraz o założenie większej ilości lamp oświetleniowych. Wójt poinformował, że odbędzie się wizja lokalnej odnoście oświetlenia i dróg. Mieszkańcy poprosili również o postawienie oznakowania dojazdu do wsi Cis, ponieważ jest to wieś agroturystyczna, do której przyjeżdżają turyści z całej Polski.Poruszono także temat śmieci. Mieszkańcy poprosili o postawienie śmietników w centrum wioski oraz w lesie. Pani Cierpioł poinformowała, iż obelisk upamiętniający zamach na Hitlera oraz teren przy stawie w Cisie jest zaniedbały, co szkodzi wizerunkowi wsi. Pan Grinder przedstawił mieszkańcom swoje oczekiwania wobec sołtysa oraz poprosił, aby gałęzie, które zasłaniają widoczność koło krzyża przy wjeździe na ul. Grzybową, zostały usunięte.

Zaproponowano większą ilość spotkań mieszkańców w ramach integracji i wdrażania nowych pomysłów.

Przyjęto do realizacji wnioski: 1. Utwardzenie drogi dojazdowej Bytonia - Cis, wyrównanie drogi Zblewo- Cis i drogi do leśniczówki. 2. Ustawienie oznakowania dojazdu do wsi Cis przez las oraz z Bytoni. 3. Uporządkowanie obelisku zamachu na Hitlera oraz terenu przy stawie. 4. Ustawienie śmietników w miejscowości Cis. 5. Ustawienie większej ilości oświetlenie i miejscowości Cis. 6. Utworzenie plaży nad jeziorem w Cisie.

Oprac. Tadeusz Majewski

Fot. Tadeusz Majewski
 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!