www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
środa, 25 listopad 2020
 
 
Robocze spotkanie z dyrektorem oddziału GDDKiA w Gdańsku Drukuj E-mail
piątek, 24 lipiec 2015
 Rów odwadniający przy cmentarzu, zjazdy z drogi krajowej, ścieżki rowerowe oraz plany inwestycyjne GDDKiA na terenie Gminy Zblewo w perspektywie najbliższych lat

Rów odwadniający przy cmentarzu, zjazdy z drogi krajowej, ścieżki rowerowe oraz plany inwestycyjne GDDKiA na terenie Gminy Zblewo w perspektywie najbliższych lat

W dniu 13 lipca br. w Urzędzie Gminy w Zblewie odbyło się robocze spotkanie z panem Robertem Marszałkiem, dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. Wójt Gminy Artur Herold do udziału w spotkaniu zaprosił m.in. przedsiębiorców z gminy Zblewa, którzy prowadzą swoją działalność w sąsiedztwie drogi krajowej. Oprócz przedsiębiorców w dyskusji wzięli udział pracownicy urzędu oraz p. Leszek Burczyk – przewodniczący Rady Gminy.

Wizyta dyrektora GDDKiA planowana była od majowej wizyty wójta gminy z sekretarzem w siedzibie GDDKiA w Gdańsku. Lipcowe spotkanie nabrało szczególnego znaczenia w kontekście rowu odwadniającego, który pojawił się nagle przy cmentarzu w Zblewie.Mieszkańcy z dnia na dzień zostali pozbawieni dojścia do cmentarza od strony drogi krajowej. Przejście do cmentarza było jednym z wielu tematów poruszanych w dyskusji. Dyrektor obiecał, że zastanowi się nad zasadnością pozostawienia przejścia na cmentarz oraz obiecał, że następnym razem przed rozpoczęciem tego typu prac, mogących wywołać kontrowersje wśród mieszkańców, poinformuje gminę z odpowiednim wyprzedzeniem. Zapowiedział też, że odtwarzanie poboczy wraz z odwodnieniem drogi krajowej będzie kontynuowane. Przedsiębiorcy zgłaszali uwagi co do samej jakości wykonania odwodnienia, które wymaga poprawy ze względu na brak możliwości odpływu wody z drogi.

 Kolejnym ważnym tematem poruszonym w dyskusji była poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej. Przedsiębiorcy mówili m.in. o zaprojektowaniu chodników i ścieżek rowerowych, o wykonaniu lewoskrętów i zjazdów zarówno do ich posesji, jak i na osiedla, o wymalowaniu bądź wybudowaniu wysepek, przejść dla pieszych. Dyrektor GDDKiA argumentował, że nie zawsze wybudowanie przejścia dla pieszych podnosi poziom bezpieczeństwa pieszych. Gdy nie ma przejścia, człowiek jest bardziej ostrożny. Statystyki pokazują, ile jest wypadków drogowych z udziałem pieszych na przejściach.

 Wójt gminy poinformował, że co roku na spotkaniach wiejskich zadawane są pytania o dokończenie remontu nawierzchni odcinka drogi krajowej na terenie gminy Zblewo. Pan Robert Marszałek odpowiedział, że 4-kilometrowy odcinek drogi krajowej przebiegającej przez gminę Zblewo jest utrzymywany na bieżąco, a stan drogi jest dobry. Remont nawierzchni w bieżącym roku nie jest zaplanowany z powodu braku środków. Działania GDDKiA skierowane są głównie w kierunku budowy dróg ekspresowych i autostrad. Na to są m.in. ogromne środki unijne, które w jak największym stopniu należy wydać do 2018 r.


Dyrektor poinformował, że prawdopodobnie w 2016 r. wybudowane zostaną zatoki autobusowe przy drodze krajowej w Zblewie. Jeśli chodzi o zaprojektowanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi krajowej na terenie gminy Zblewo, to GDDKiA jest otwarta na współpracę. Zasugerował jedynie, aby gmina wzięła na swoje barki koszty związane z zaprojektowaniem ścieżki rowerowej. Podał za przykład wybudowane ścieżki rowerowej w ramach tzw. Kaszubskiej Marszruty w powiecie chojnickim oraz gminę Kaliska, która po 6 latach doczekała się realizacji budowy m.in. ścieżki rowerowej z Pieców do Franka i dalej do Dąbrowy.

Dyrektor Marszałek odniósł się również do lewoskrętów, o które pytali przedsiębiorcy. Koszt zaprojektowania, a następnie budowy lewoskrętu jest po stronie zainteresowanego, czyli np. przedsiębiorcy. Dyrektor GDDKiA zadeklarował pełną pomoc dla gminy Zblewo w sprawie uzgodnień związanych z projektowanym odcinkiem sieci kanalizacyjnej ze Zblewa do Bytoni.Na koniec nasz gość serdecznie podziękował zebranym za bardzo konstruktywne spotkanie, które przebiegało w dobrej i przyjaznej atmosferze. Nadmienił, że gmina Zblewo jest drugim samorządem w roku 2015, który odwiedził pomimo ogromnej ilości obowiązków.


Daniel Szpręga

Sekretarz Gminy

 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!