www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA arrow DLA INWESTORA arrow Oferty inwestycyjne gminy Zblewo objęte planem zagospodarowania
piątek, 18 wrzesień 2020
 
 
Oferty inwestycyjne gminy Zblewo objęte planem zagospodarowania Drukuj E-mail
środa, 05 sierpień 2015
Zblewo nie posiada wprawdzie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy, ale w strategicznych i atrakcyjnych miejscach radni Rady Gminy Zblewo uchwalili kilka miejscowych planów, które już owocują jej dynamicznym rozwojem.

Uchwalono między innymi plan zagospodarowania przestrzennego na około 30 ha gruntów w miejscowości Radziejewo. Teren położony na cyplu Jeziora Wielkiego Borzechowskiego i Szteklińskiego (na zdjęciu), przeznaczony jest pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe i usługi turystyczne.


Podobny plan uchwalono na teren w Miradowie przy drodze krajowej nr 22. Jest to obszar liczący 16 ha. Ten teren mógłby zostać zagospodarowany pod usługi turystyczne w szerokim tego słowa znaczeniu, a więc hotele, gastronomia, wypoczynek i sport, a może park rozrywki?

Tereny te są własnością Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku, która przygotowała oferty sprzedaży.

Gmina natomiast jest w posiadaniu kilku bardzo atrakcyjnych terenów, dla których opracowano plany zagospodarowania przestrzennego. Czekają one na potencjalnych inwestorów.

W miejscowości Zblewo gmina posiada 20 ha gruntów przeznaczonych pod przetwórstwo, produkcję, rzemiosło i usługi. Teren położony jest w odległości ok. 150 m od drogi krajowej nr 22.

W miejscowości Pinczyn gmina posiada około 3 ha przeznaczonych pod rzemiosło i usługi. Jeden teren umiejscowiony jest przy drodze powiatowej Pinczyn - Piesienica - ok. 2 ha, a drugi przy drodze gminnej Pinczyn - Pałubinek – ok. 1 ha.

W miejscowości Bytonia gmina posiada około 1 ha gruntów przy drodze krajowej nr 22, też przeznaczony pod rzemiosło i usługi.

W miejscowości Pinczyn dynamicznie się rozwija osiedle mieszkaniowe, na którym wydzielono 69 działek, z czego większość została już sprzedana.

Osiedle to w roku 2009 uzbrojono w wodę, w kanalizację burzową i kanalizację sanitarną.

Poza planami zagospodarowania przestrzennego, które obowiązują na terenach, które stanowią własność gminy Zblewo, zostały również opracowane plany na tereny prywatne.

W miejscowości Zblewo prężnie rozwija się osiedle domków jednorodzinnych za zajazdem z restauracją „Konopielka” przy drodze krajowej nr 22.

W miejscowości Borzechowo przygotowano tereny pod rekreację i wypoczynek nad Jeziorem Borzechowskim Małym, a także tereny mieszkaniowe przy ulicy Szkolnej

W miejscowości Semlin i Bytonia przygotowano tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Łącznie w gminie Zblewo aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje 181,92 ha.

Oprócz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w UG opracowuje się decyzje o warunkach zabudowy. Przykładowo w latach 2008 - 2010 opracowano około 350 decyzji na realizację nowych inwestycji. Zgodnie z decyzjami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gd., w tych właśnie (2008-2010) oddano do użytku 170 inwestycji na terenie gminy Zblewo. Czyli prawie co druga inwestycja została zrealizowana w stosunku do zaplanowanych.


Terenów pod inwestycje gmina ma jeszcze około 70 ha. Obecnie sprzedaje nieruchomości w Pinczynie, Zblewie, Semlinie, Jeziercach, Pałubinku, Radziejewie.

W roku 2007 sprzedano nieruchomości za kwotę 420 tys. zł, w roku 2008 za kwotę 870 tys. zł, w roku 2009 za kwotę 620 tys. zł, w 2010 za kwotę 900 tys. zł.

Ten ożywiony ruch  w sprzedaży nieruchomości ma swoje przełożenie na rozwój i na wzrost liczby mieszkańców w gminie Zblewo.

W roku 2007 gmina liczyła 10872 mieszkańców, a w 2010 chwili 11045.

Nastąpił wzrost o 172 mieszkańców. Jest to wynik między innymi przygotowania odpowiednich terenów i sprzedaży nieruchomości, bo przecież nie tylko nasi mieszkańcy inwestują na terenie gminy Zblewo.

 
 
Top! Top!