www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
czwartek, 22 październik 2020
 
 
Gorący okres inwestycyjny (wywiad z wójtem Arturem Heroldem) Drukuj E-mail
piątek, 21 sierpień 2015
- Mamy gorące lato. A jak jest w inwestycjach?
- Mamy bardzo upalne lato, ale także gorący okres inwestycyjny w gminie. Łącznie w tym roku planujemy zrealizować około 30 inwestycji na kwotę około 5 milionów złotych.
Dokładny scenariusz przedkładam w postaci tabel. Już w tym „Kurierze Zblewskim” pokazujemy realizowane inwestycje. Dzięki wprowadzeniu systemu przetargów i odejściu od realizacji inwestycji z tak zwanej wolnej ręki udało nam się zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych i na takiej zasadzie będzie się to już odbywało, a zaoszczędzone pieniądze będą przekładane na realizację
kolejnych zadań. Wszystkie inwestycje, jakie są realizowane na terenie gminy Zblewo, są ważne, ale największą inwestycją oczywiście jest budowa hali widowisko-sportowej. Realizacja tej inwestycji wiąże się z określonymi problemami. W związku z powyższym spotkałem się ministrem sportu i turystyki panem Adamem Korolem. Rozmowa miała charakter otwarty. Pan minister jako były sportowiec w pełni popiera przygotowane projekty inwestycji oraz działania o charakterze sportowo-kulturalnym promujące zdrowy tryb życia. W szczególności rozmawialiśmy o budowie hali w Zblewie oraz poruszyliśmy kwestie budowy bieżni lekkoatletycznej, modernizacji stadionu w Zblewie
i budowy sali gimnastycznej w Bytoni. Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda
nam się w końcu podpisać umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dofinansowanie hali, bo takiej umowy do dzisiaj nie ma. Ze względu na bardzo duże znaczenie tej inwestycji podjąłem decyzję, żeby objąć ją kontrolą biegłego rewidenta. Informację szczegółową odnośnie audytu, który został przeprowadzony, można przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) gminy.

- Ostatnio ludzie narzekają na zapowiadane duże podwyżki cen za wywóz śmieci. Co Wójt na ten temat sądzi?
- Gmina Zblewo jest udziałowcem Związku Gmin Wierzyca. W ostatnim czasie miały miejsce różnego rodzaju zawirowania dotyczące podwyżki cen śmieci. Jako udziałowiec jestem przeciwnikiem tego typu monopolistycznych praktyk. W naszej opinii logika podpowiada, że jeśli coś nieprawidłowo funkcjonuje, to zobowiązuje to w pierwszej kolejności do działań naprawczych, a po analizie programu naprawczego podejmuje się decyzje, co robić dalej. Z przedstawionych przez mój zespół analiz wynika, że przy usprawnieniu wydolności systemu nie są konieczne podwyżki. Mam tu na myśli racjonalizację częstotliwości wywozu śmieci, szczelności systemu, ściągalności opłat. Nie zgadzam się na żadne podwyżki, tym bardziej, że wynikają one z wadliwego zarządzania Związku Gmin Wierzyca i zostały one w sposób prosty i bezpośredni przerzucone na mieszkańców gminy. Zauważyłem, że w działalności związku niestety jest zbyt dużo polityki, a zbyt mało ekonomii. Jeżeli taki stan rzeczy będzie trwał nadal, jestem gotowy do wystąpienia ze Związku Gmin Wierzyca. Ubolewam, że umowa, która została podpisana, nie miała do końca umocowania wójtów i burmistrzów i budzi wiele zastrzeżeń. Dotyczą one między innymi 45-miesięcznego okresu funkcjonowania umowy, 80-procentowego wzrostu cen wywozu śmieci w stosunku do lat poprzednich, zapisów niechroniących udziałowców, przewidzianych bardzo wysokich kar za wystąpienie, powiązanych z bardzo długim okresem wypowiedzenia umowy. To jest po prostu ukłon w kierunku przewoźnika.
Rozmawiał Tadeusz Majewski
(Z sierpniowego numeru "Kuriera Zblewskiego")
 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!