www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
czwartek, 03 grudzień 2020
 
 
Gmina Zblewo przystąpiła do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest..." Drukuj E-mail
poniedziałek, 05 październik 2015
Gmina Zblewo przystąpiła do konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego”- edycja 2015 ogłoszonego przez WFOŚ i GW w Gdańsku, podjęliśmy stosowne działania umożliwiające przygotowanie projektu. W tym celu poinformowaliśmy Sołtysów wsi o konkursie, umieściliśmy informacje na naszej stronie internetowej, prosząc o zgłaszanie się właścicieli nieruchomości, którzy chcą zmienić pokrycie dachowe z eternitu.

Złożyliśmy wniosek i po uzyskaniu akceptacji z WFOŚiGW w Gdańsku na wykonanie
zadania w roku 2015 podpisaliśmy umowę na zdjęcie płyt azbestowo - cementowych z nieruchomości na terenie gminy Zblewo. Koszt zadania oszacowano na kwotę 32.205,00 zł.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 17.557,60 zł. Na powyższe zadanie Gmina Zblewo pozyskała dotację w wysokości 14 923,00 zł, z czego 58,81% kwoty, tj. do kwoty 8776,22 zł pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” i 41,19 % kwoty, tj. do kwoty 6146,78 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ponadto właściciele nieruchomości otrzymali dofinansowanie z budżetu gmin w wysokości 2634,60 zł. Osiągnęliśmy efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 1 665 m2 płyt azbestowo - cementowych.
Łączna masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 22,781 Mg.
 
dalej »
 
Top! Top!