www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
sobota, 23 styczeń 2021
 
 
TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI O PUCHAR WÓJTA GMINY ZBLEWO Drukuj E-mail
poniedziałek, 02 listopad 2015REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI O PUCHAR WÓJTA GMINY ZBLEWO

1. Cel:

Celem turnieju:

a) popularyzacja tenisa stołowego

b) aktywne spędzanie czasu wolnego podczas Dnia Niepodległości

c) integracja młodzieży i dorosłych

2. Organizator:

a) Urząd Gminy Zblewo

b) Zespół Szkół Publicznych w Borzechowie oraz Animatorzy Orlika

3. Termin i miejsce:

Zawody zostaną rozegrane w dniu 11 Listopada 2015 roku o godzinie 10.00

W Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie

4. Kategoria: Open

Gimnazjum – Dorośli

5. System rozgrywek i przepisy gry:

a) turniej tenisa stołowego rozegrany zostanie w grach singlowych

b) pojedynki rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 11 pkt.

c) turniej rozgrywany będzie systemem pucharowym

6. Zgłoszenia i losowanie:

a) Kartę zgłoszenia oraz oświadczenie zawodnika można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Zblewo (ul. Główna 40) pokój nr.19,oraz ze strony urzędu Zgłoszenia przyjmowane są do 9 listopada 2015r.

b) odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów

7. Warunki uczestnictwa:

a) uczestnik turnieju zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego sprzętu i

stroju (rakietka, obuwie zmienne, itp.),

b) Każdy uczestnik turnieju wypełnia kartę zgłoszeniową i oświadczenie zawodnika

8. Organizator zapewnia:

a) obsługę sędziowską i techniczną,

b) nagrody w postaci Pucharów i dyplomów

9. Uwagi końcowe

b) ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIA ZAWODNIA DO

TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA GMINY ZBLEWO


Imię ………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………………………

Data urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………OŚWIADCZENIA:

Oświadczam, że biorę udział w Turnieju na własną odpowiedzialność. Znane mi są warunki
i skala trudności Turnieju.

Oświadczam również, że nie będę wysnuwał roszczeń do organizatora w przypadku kontuzji, urazów lub innych powikłań zdrowotnych, będących wynikiem mojego udziału w Turnieju. Oświadczam także, iż zapoznałem się z Regulaminem Turnieju i zobowiązuję się do jego przestrzegania.


…………………………………………………………

(Czytelny podpis zawodnika)


…………………………………………………………………………………

(podpisy opiekunów prawnych w przypadku osoby nieletniej)KARTA ZGŁOSZENIA - PDF
 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!