www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
czwartek, 03 grudzień 2020
 
 
Gmina Zblewo występuje ze Związku Gmin Wierzyca! Drukuj E-mail
niedziela, 03 kwiecień 2016

Na razie ogłaszamy tylko bezlitosny dla Związku Gmin Wierzyca "werdykt" radnych Rady Gminy Zblewo - uchwałę, w myśl której Gmina Zblewo występuje ze Związku Gmin Wierzyca. Zamieszczamy też zdjęcia z sesji z dn. 30 marca 2016 r. Uzasadnienie i komentarze (być może także z innych gmin) opublikujemy w "Kurierze Zblewskim".

Na razie ogłaszamy tylko bezlitosny dla Związku Gmin Wierzyca "werdykt" radnych Rady Gminy Zblewo - uchwałę, w myśl której Gmina Zblewo występuje ze Związku Gmin Wierzyca. Zamieszczamy też zdjęcia z sesji z dn. 30 marca 2016 r. Uzasadnienie i komentarze (być może także z innych gmin) opublikujemy w "Kurierze Zblewskim".

Fot. Tadeusz Majewski

Uchwała nr XX / 136 / 16

Rady Gminy Zblewo

z dnia 30 marca 2016r.


w sprawie wystąpienia Gminy Zblewo ze Związku Gmin Wierzyca


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z 64 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz § 25 Statutu Związku Gmin Wierzyca (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r., poz. 3762)


Rada Gminy Zblewo uchwala, co następuje:


§ 1.


Gmina Zblewo występuje z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2016 roku ze Związku Gmin Wierzyca.


§ 2.


Uchwała podlega doręczeniu Zarządowi Związku Gmin Wierzyca.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zblewo.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Zblewo w Biuletynie Informacji Publicznej.Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Burczyk

 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!