www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
wtorek, 22 wrzesień 2020
 
 
Zebranie założycielskie Stowarzyszenia Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Gminy Zblewo Drukuj E-mail
poniedziałek, 11 kwiecień 2016
W dniu 9 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Gminy Zblewo. Być może to wydarzenie wpisze się mocno w annały historii gminy. Powstała świetna platforma komunikacji pomiędzy społeczeństwem gminnym a władzą gminy, na której dokładnie i w zgodzie będzie można ustalać potrzeby gminy, zgłaszać różnorodne pomysły i ustalać ich hierarchię w realizacji. Prezesem stowarzyszenia został

W dniu 9 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Gminy Zblewo. Być może to wydarzenie wpisze się mocno w annały historii gminy. Powstała świetna platforma komunikacji pomiędzy społeczeństwem gminnym a władzą gminy, na której dokładnie i w zgodzie będzie można ustalać potrzeby gminy,
zgłaszać różnorodne pomysły i ustalać ich hierarchię w realizacji. Prezesem stowarzyszenia został "człowiek nie stąd", Andrzej Majka. Gratulacje!
Obrady otworzył wójt Artur Herold, proponując następujący porządek obrad:
1. Wybór przewodniczącego zabrania i protokolanta
2. Podjecie uchwały o założeniu Stowarzyszenia Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Gminy Zblewo
3. Zapoznanie się z projektem statutu, dyskusja i przyjecie statutu
4. Wybór Komitetu Założycielskiego
5. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia
6. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
7. Wolne wnioski
Proponowany porządek zebrania Członkowie Założyciele poddali głosowaniu i przyjęli jednogłośnie.
Członkowie założyciele jednogłośnie wybrali przewodniczącego Henryka Świadka i protokolanta Stanisławę Cherek.
Przewodniczący odczytał projekt uchwały 1/2016 o założeniu Stowarzyszenia Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Gminy Zblewo. W glosowaniu jawnym uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Po zapoznaniu się z projektem Statutu Stowarzyszenia Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Gminy Zblewo w głosowaniu jawnym projekt przyjęto także jednogłośnie i podjęto uchwałę nr 2/2016 o przyjęciu statutu.

Poprzez głosowanie jawne Członkowie Założyciele wybrali Komitet Założycielski w składzie: Andrzej Majka - przewodniczący, Stanisława Cherek - sekretarz, Arleta Rueck - skarbnik
Następnie jednogłośnie Członkowie Założyciele podjęli uchwałę nr 3/2016 o wyborze Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Gminy Zblewo i upoważnieniu go do czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia.

Poprzez głosowanie jawne Członkowie Założycie wyłonili Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców na Recz Rozwoju Gminy Zblewa w następującym składzie:
Prezes - Andrzej Majka
Sekretarz - Stanisława Cherek
Skarbnik - Arleta Rueck
Następnie jednogłośnie Członkowie Założyciele podjęli uchwałę nr 4/2016 o wyborze Członków Zarządu Stowarzyszenia Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Gminy Zblewo.

Poprzez głosowanie jawne Członkowie założyciele wyłonili Członków Komisji Rewizyjnej w składzie:
Felicja Odya - przewodnicząca
Renata Słomińska - członek
Bogumiła Miszewska - członek
Następnie jednogłośnie Członkowie Założyciele podjęli uchwałę nr 5/2016 o wyborze Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Mieszkańców na Rzecz Rozwoju Gminy Zblewo.

Na zakończenie w punkcie "Wolne wnioski" wójt Artur Herold bardzo szeroko i interesująco mówił o planach rozwoju gminy Zblewo. Głos zabrał też sekretarz Urzędu Gminy Daniel Szpręga. Przedsiębiorcy i sołtysi zadawali ciekawe pytania (np. dotyczące chodnika wzdłuż ul. Kościerskiej - w stronę dworca PKP).
Dokładny przebieg obrad zwłaszcza w punkcie ostatnim zrelacjonujemy na tej stronie oraz w "Kurierze Zblewskim".


Fot. Tadeusz Majewski 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!