www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
poniedziałek, 30 listopad 2020
 
 
ARTUR HEROLD: Wychodzimy ze Związku Gmin Wierzyca Drukuj E-mail
piątek, 29 kwiecień 2016


Szanowni Mieszkańcy Gminy Zblewo na pewno zadajecie sobie pytanie: Dlaczego gmina Zblewo wystąpiła ze Związku Gmin Wierzyca?
Uchwałę o wyjściu ze związku podjęła jednogłośnie Rada Gminy Zblewo na sesji nadzwyczajnej w dniu 30 marca 2016 r. Przed podjęciem decyzji o wyjściu powołana została specjalna komisja rady w celu przeanalizowania zasadności wyjścia lub pozostania w związku. Komisja rekomendowała jednogłośnie opuszczenie przez gminę Zblewo związku.

Zatem wystąpiliśmy ze Związku Gmin Wierzyca z myślą, żeby było taniej a nie drożej. W chwili obecnej w wielu gminach, z którymi nawiązaliśmy współpracę, m. in. z gminą Stężycą oraz z gminą Dziemiany, problem śmieciowy nie istnieje. Te gminy nie należą do żadnego związku, a system gospodarki śmieciowej funkcjonuje jak należy, mieszkańcy są zadowoleni, a śmieci są znacznie tańsze, mimo iż RIPOK (wysypisko) Sierżno jest oddalony o kilkadziesiąt kilometrów od obu gmin. U nas z kolei przyjęta jest zasada - im bliżej wysypiska, tym drożej. Sektor VII, w którym obecnie jest gmina Zblewo, ma śmieci najdroższe z całego Związku Gmin Wierzyca. Gmina Zblewo zobowiązana była do dokonania dodatkowo z budżetu gminy dopłaty do działalności związku za rok 2015 w wysokości 183 968 zł. Każdy z uczestników związku musiał dopłacić adekwatnie do ilości mieszkańców. Koszt odbioru i transportu odpadów wzrósł w Związku Gmin Wierzyca o 100% porównując rok 2015 do roku 2014. Drastycznie wzrosła cena za wywóz 1 tony odpadów w sektorze VII. Gmina Zblewo będąc uczestnikiem ZG Wierzyca miała do dyspozycji 1 głos spośród 20. Więc pomimo sprzeciwu w wielu kwestiach, nie miała siły przebicia. Chcemy sami decydować o sobie. Liczymy na uszczelnienie systemu kontroli, który w związku nie działa tak jak powinien.
Jakie będą kolejne kroki gminy?
Zgodnie ze statutem Związku Gmin Wierzyca jej uczestnik minimum na 6 miesięcy przed planowanym wystąpieniem winien podjąć uchwałę o wyjściu ze związku. Zatem teraz czekamy na zmianę uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca w sprawie zmiany Statutu. Wiele gmin waha się przed podjęciem decyzji o ewentualnym wyjściu ze związku. W tej chwili trwają jeszcze w tych gminach analizy prawne i ekonomiczne. Myślę, że ostatecznie nowy kształt związku będzie znany na przełomie miesiąca maja i czerwca. Nie bacząc na innych my przygotowujemy się do tworzenia własnego systemu odbioru śmieci. Rozpatrujemy wiele wariantów już wdrożonych w kilku gminach. Najprawdopodobniej jeszcze w tym półroczu Rada Gminy w Zblewie podejmie szereg uchwał dotyczących systemu odbioru odpadów na terenie gminy Zblewo. Przede wszystkim trzeba będzie uchwalić nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zblewo, dokonać wyboru wzoru deklaracji oraz określić wysokość opłat za śmieci.

Następnie w drugiej połowie roku gmina ogłosi przetarg na odbiór i transport odpadów. Być może przetarg będzie obejmował również zagospodarowanie odpadów. Na początku maja powołam specjalny zespół osób, który zajmie się opracowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Głównym zagadnieniem, które musimy rozstrzygnąć, są kwestie ilości koszy na śmieci, sposobu kontroli odbioru odpadów, rozstrzygnięcie, czy nasz system odbioru odpadów będzie obejmował przedsiębiorców. Zastanawiamy się również nad kwestią prawidłowej segregacji odpadów oraz częstotliwości odbioru odpadów od mieszkańców.
Na pytanie, kiedy mieszkańcy mogą się spodziewać zmian (obniżek) w opłatach za wywóz śmieci, odpowiem krótko.
Zmiany nastąpią od 1 stycznia 2017r. Na dzień dzisiejszy trudno stwierdzić, na jakim poziomie nastąpią obniżki opłat za odbiór odpadów.
Zależy nam, aby ceny były jak najniższe oraz żeby system się domykał i funkcjonował prawidłowo. Ważne w tym wszystkim jest odpowiednie przeprowadzenie przetargu, kontrola nad segregacją odpadów oraz ściągalnością opłat. Jestem przekonany, że Urząd Gminy oraz osoby zaangażowane w realizację wprowadzenia nowego systemu doskonale sobie z tym poradzą. O następnych krokach w sprawie gospodarki śmieciowej będę informował mieszkańców na bieżąco w kolejnych wydaniach biuletynu.

Artur Herold
Wójt Gminy Zblewo

Na zdjęciu wójt Artur Herold omawia sytuację "śmieciową" na zebraniu wiejskim w Borzechowie. Fot. Tadeusz Majewski

 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!