www.mamboteam.com
 
STRONA GŁÓWNA
środa, 08 lipiec 2020
 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zblewie. Krótki zarys historyczny Drukuj E-mail
czwartek, 26 maj 2016


Agata i Monika odczytały krótki zarys historii Ochotniczej Straży Pożarnej w Zblewie podczas sobotniej imprezy - 125-LECIA OSP ZBLEWO I POWIATOWEGO DNIA STRAŻAKA

Zblewo na przełomie XIX wieku i XX wieku było pod zaborem pruskim odizolowane od innych części podzielonej Polski. Wzory do tworzenia straży pożarnej czerpano z Niemiec. Ustawy i przepisy administracyjne wprowadziły w zaborze pruskim powszechną i zorganizowaną pomoc na wypadek pożaru.

Obowiązek pomocy regulowały przepisy policyjne. Wówczas wyróżniało się dwa rodzaje straży ochotniczej: Ochotnicze Stowarzyszenia Prywatne i Straże Ochotnicze urzędowo uznane.

W Zblewie w roku 1981 powołano urzędowo uznaną Ochotniczą Straż Pożarną, która nie była w pełni towarzystwem niezależnym, statut i regulamin musiały być zatwierdzone przez władze pruskie i policję.

W zarządzie straży zasiadali sami Niemcy, np. Alfred Kollenkamp, późniejszy sołtys wsi Zblewo, członkami czynnymi była grupa mieszana Polaków i Niemców (w większości Polacy). Dużym zaangażowaniem na rzecz lokalnej społeczności wykazywali się proboszczowie, np. ks. Trętowski, ks. Konstanty Krefft.

Wyposażenie straży było bardzo skromne. Nie było własnego obiektu, a nieliczny sprzęt składowano w drewnianej szopie prawdopodobnie przy skrzyżowaniu obecnych ulic Głównej, Kościerskiej i Młyńskiej. W ramach obowiązku walki z ogniem gminy zobowiązane były do zakupu i utrzymania sprzętu pożarniczego.

Przed wybuchem I wojny światowej została w Zblewie wybudowana remiza strażacka. Świadczy to o odpowiedzialności i zamożności ówczesnych mieszkańców Zblewa. Po zakończonej I wojnie światowej i inkorporacji do macierzy naszych ziem można było powołać pierwszy polski zarząd straży pożarnej.

W okresie międzywojennym dla straży zasłużyło się wielu mieszkańców Zblewa: Jan Jasiński, Jan Gajewski, Feliks Konefka, Wilhelm Kuczyński, Stanisława Bąkowski, Rekowski, Piotrzkowski i inni. Zblewska straż działała bardzo prężnie. Miała nawet własną orkiestrę, która przygrywała na różnych uroczystościach państwowych i kościelnych.

W 1928 roku zakupiono sikawkę ręczną czterokołową, a w roku 1938 zakupiono pierwszą motopompę. Po zakończeniu II wojny światowej jednostka ponownie rozpoczęła swoją działalność. W 1946 roku jednostka zakupiła motopompę - Leopolia M 800, a w następnym roku otrzymała samochód ciężarowy Opel Blauta ufundowany przez dh Jana Miszka i Franciszka Krajewskiego. W zarządzie działali: Bernard Wasilewski, Stanisław Bąkowski, Izydor Borzyszkowski, Franciszek Plata i wielu innych zblewiaków.

Zaczęto myśleć o rozbudowie remizy. W 1949 roku dobudowano drugi boks, wieżę i świetlicę, co spowodowało, że jednostka otrzymała w 1951 roku samochód pożarniczy marki Mercedes Benz z autopompą, z wężami, drabiną. Opla odkupił p. Jan Miszka. Następny ważny zakup dla jednostki był w 1957 roku – pierwszy polski samochód pożarniczy marki Star 20 GM.

Jednostka działająca bardzo prężnie była doposażona w nowy sprzęt pożarniczy. I tak otrzymała:

1973 – samochód gaśniczy marki Star 29

1978 – samochód marki Żuk GLM

1987 – samochód marki Star 244 GBA 2,5/16

Przybywający nowoczesny sprzęt i samochody wymagały nowego lokum. Zaczęto myśleć o budowie remizy z prawdziwego zdarzenia. W 1985 roku rozpoczęto budowę nowej strażnicy. Inicjatorami byli: ówczesny prezes Witold Kulas oraz naczelnik gminy Zblewo Bernard Damaszk. W prace budowy zaangażowało się wielu ochotników OSP na czele z dh Janem Reszczyńskim. Byli to m.in: Kazimierz Guziński, Andrzej Birna, Krzysztof Swaliński, Adam Lubiński, Stanisław Otta, Andrzej Pietruszewski, Kazimierz Smagliński, Edward Makowski, Zenon Krzyżyński, Stefan i Janusz Kawscy, Roman Plata, Stanisław Grabowski, Józef Marks, Jacek Reszczyński.

Budowę nowej remizy ukończono w roku 1988 i ciągle w niej coś się dzieje – a to przebudowa, a to rozbudowa. Pięknieje nam w oczach, nie mówiąc o wyposażeniu w najnowocześniejszy sprzęt przeciwpożarowy.

W 1993 r. - zakupiono używany ciężki samochód gaśniczy Jelcz 006 BCBA 10/48 (jedyny w swoim rodzaju)

W listopadzie 1993 r. staraniem ówczesnego wójta gminy Zblewo Wiesława Ossowskiego jednostka otrzymała w darze ze Szwecji samochód gaśniczy INTERNACIONAL GBA/2/18, który wzbudził niemałą sensację swoim wyglądem (przyprowadzili go sami Szwedzi). Obecnie znajduje się w Gdańsku jako eksponat muzealny.

W listopadzie 2003 r. zakupiono przez wójta gminy Zblewo Andrzeja Gajewskiego samochód marki Ford Tranisit SLRt.

W grudniu 2008 r. zakupiono przez wójta gminy Zblewo Krzysztofa Trawickiego samochód marki Mercedes Atego GBA 2,5/20.

W lutym 2010 r. pozyskano samochód marki Star 200 SH-18m, który na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku brygadiera Andrzeja Rószkowskiego został przekazany przez Komendę Powiatową PSP w Wejherowie.

W lutym 2014 roku pozyskano samochód marki Mercedes BRONTO SCRt, który na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku został przekazany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. W grudniu 2015 r. Zakupiono przez wójta gminy Artura Herold samochód marki MAN TGM 18.340 GCBA 5/42.

Bardzo ważnym wydarzeniem dla zblewskiej jednostki było włączenie jej 4 kwietnia 1995 r. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jak wynika z wykazu aut, jednostka jest świetnie wyposażona, posiada również sprzęt specjalistyczny, którego mogą nam zazdrościć jednostki zawodowe.

Nadmienić należy, że na 100-lecie OSP Zblewo w 1991 roku w uznaniu za dotychczasową działalność społeczeństwo gminy ufundowało jednostce OSP Zblewo sztandar.

Każdy z włodarzy gminy Zblewo, tj. wójt Wiesław Ossowski, wójt Jan Jasiński, wójt Andrzej Gajewski, Krzysztof Trawicki i obecny wójt Artur Herold, przyczynił się do rozwoju jednostki OSP i doposażenia jej w sprzęt specjalistyczny.

Obecnie straż nie tylko wyjeżdża do pożarów, ale częściej do zdarzeń losowych na drogach oraz do miejsc zagrożeń, stąd konieczne jest ciągle szkolenie strażaków ochotników.

Obecnie jednostka liczy 40 ochotników, drużynę młodzieżową chłopaków oraz dziewcząt. Prezesem OSP jest dh Józef Marks, a Adrian Reszczyński i Piotr Rambowski są etatowymi pracownikami Urzędu Gminy Zblewo oddelegowanymi do pracy w OSP.

Na szczegółowe i dłuższe opracowanie OSP Zblewo trzeba zaczekać na następną okrągłą rocznicę, a osoby, których nie wymieniono, będą ujęte w szczegółowym opracowaniu.

Zebrała Teresa Krzyżyńska 
wstecz   dalej »
 
Top! Top!